Mikä on Jokes?

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö eli JOKES myöntää apurahoja moniin tarkoituksiin. Jos työskentelet tai olet työskennellyt lehdistölle, voit hakea Jokesin apurahoja. Jos olet Journalistiliiton jäsen, Kopiosto-valtakirjasi tulee olla jätetty Journalistiliitolle.

Jokes jakaa keväisin yhden tai useampia 22 293 euron Jokes-apurahoja tutkimuskäyttöön. Keväällä jaetaan myös apurahat Journalismin päiville osallistumista varten, Jyrki A. Juutin muistostipendit edunvalvontataitojen kehittämiseen. Lisäksi säätiö myöntää apurahoja Århusin pohjoismaisia journalistikursseja varten sekä stipendejä säätiön omille ammatillisille täydennyskoulutuskursseille, joiden sisältö vaihtelee vuosittain. Kevään hakukierroksella on jaettu myös 5000 euron apurahoja journalistiseen työskentelyyn.

Syksyllä säätiö julistaa hakuun varsinaiset Kopiosto-apurahat ja Sananvapauden apurahat. Hakuaika osuu yleensä loka-marraskuulle, ja apurahat on pääasiassa tarkoitettu käytettäväksi seuraavan vuoden aikana. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti eikä jo menneillään oleviin käyttötarkoituksiin.

Kopiosto-apurahoja voi hakea muun muassa kieliopintoihin, ammatilliseen täydennyskoulutukseen, opintojen loppuunsattamiseen, ammattitaidon kehittämiseen, alan tutkimustyöhön, matkoihin, näyttelyihin ja julkaisuihin. Työmatkoihin apurahoja ei myönnetä. Opiskelijoille myönnetään stipendejä alan opintojen opinnäytetöiden tekemiseen.

Säätiön myöntämät apurahat rahoitetaan pääosin Kopiosto-korvauksin, jotka kertyvät kopioidun lehdistöaineiston ns. toissijaisesta käytöstä. Näin ollen kopiointikorvaukseen ovat oikeutettuja painetun viestinnän palveluksessa olleet tai olevat tekijänoikeuksien haltijat. Sananvapauden apurahoja, Jyrki A. Juutin muistostipendejä, Jokes-Nova-apurahoja ja opiskelijastipendejä rajoitus ei koske.

Jokesin alaisuudessa toimii viisi rahastoa: HSY:n koulutusrahasto, RTTL:n koulutusrahasto, Wiipuri-rahasto, Keski-Suomen Sulka-rahasto sekä Lehtikuvaajarahasto. Näistä muut ovat hankkineet pääomansa itse, mutta Lehtikuvaajarahasto jakaa kuvaajille lehtikuvan Kopiosto-korvauksia.

Säätiö ja sen rahastot jakoivat vuonna 2015 apurahoja yhteensä 678 269 euroa.