Hakuohje

Kaikkien stipendien hakuohje

Hakijana olevan SJL:n jäsenen jäsenmaksun tulee olla kunnossa ja Kopios­to-valta­kirjan luovutettu­ Journalistilii­tolle.

Kopiosto-valtakirja on tavallisesti jätetty jäseneksi liittymisen yhteydessä.

Apurahaa haetaan rekisteröitymällä Jokesin sähköiseen apurahajärjestelmään. Rekisteröitymisen jälkeen hakemus liitteineen sekä sitoomusteksteineen tallennetaan järjestelmään. Apurahahakemuksesta täytyy ilmetä hakijan nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, puhelin, työnantaja, SJL:n jäsenyhdistys, jäseneksi liittymisaika sekä työhistoria lyhyesti. Muista kertoa hakemuksessasi tarkasti, mihin tarkoitukseen apurahaa haet ja kertoa hankkeen perustelut. Kulut eritellään mahdollisimman tarkasti. Lisäksi hakemuksessa kerrotaan muista hankkeeseen saaduista tai haetuista apurahoista.

Säätiö ei myönnä apurahoja jo menossa oleviin tai toteutuneisiin kursseihin, hankkeisiin tai matkoihin. Apurahoja ei myönnetä juttu- tai kuvauskeikkoihin, ylipäänsä sellaisiin kuluihin, jotka kuuluvat työnantajan tai toimeksiantajan maksettaviksi. Jokesin kielikursseilla tai ammatillisilla kursseilla tai säätiön tukemilla matkoilla ei voi tehdä töitä. Kurssin tai matkan aikana ei voi kirjoittaa juttuja tai kuvata lehtiin. Poikkeuksen muodostavat keväällä myönnettävät 5000 euron työskentelyapurahat.

Apurahan saaja ei voi saada säätiöltä muita apurahoja kolmeen vuoteen. Puutteellisia ja myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä eikä hakemuksia tai sen liitteitä palauteta. Hakemuksia ei oteta vastaan postitse, sähköpostilla eikä faksilla. Apurahasitoumus on kuitenkin printattava, allekirjoitettava ja postitettava säätiölle hakuilmoituksessa kerrottuun määräaikaan mennessä.

Apurahat on käytettävä vuoden kuluessa niiden myöntämisestä. Apurahan käytöstä on lähetettävä kertomus säätiön hallitukselle kolmen kuukauden kuluessa sen tultua myönnettyyn tarkoitukseen käytetyksi. Muussa tapauksessa apuraha peritään takaisin.
Selvitykseen liitetään alkuperäiset kuitit, työskentelyapurahoissa esimerkiksi valmistunut teos tai opinnäytetyö. Selvitys toimitetaan allekirjoitettuna postitse säätiön toimistolle.

Jos apurahan käyttösuunnitelma tai aikataulu viivästyy, apurahansaajan on oltava yhteydessä säätiön hallitukseen ja anottava käyttökohteen muutosta tai siirtoa seuraavalle vuodelle. Väitöstutkimuksissa ja lisensiaattitöissä työn ei edellytetä valmistuvan seuraavan vuoden aikana.

Säätiön kielikurssien tai täydennyskoulutuskurssien kohdalla raportointia ei edellytetä. Kurssilaisten on kuitenkin vastattava säätiön lähettämään palautekyselyyn sekä toimitettava mahdolliset matka- ja majoituskuitit allekirjoitetun matkalaskun kera säätiön toimistolle.
Uutta apurahaa ei voi saada ennen kuin edellisen apurahaselvitys on hyväksytty säätiön hallituksessa.

Jokes
Siltasaarenkatu 16 7. krs
PL 252
00530 Helsinki

Tiedusteluihin vastaa asiamies Anna Kähkönen, puh. 050 551 3961.