Hakuohje

Kaikkien stipendien hakuohje

Hakijana olevan SJL:n jäsenen jäsenmaksun tulee olla kunnossa ja Kopios­to-valta­kirjan luovutettu­ Journalistilii­tolle.

Kopiosto-valtakirja on tavallisesti jätetty jäseneksi liittymisen yhteydessä.

Apurahaa haetaan rekisteröitymällä Jokesin sähköiseen apurahajärjestelmään. Rekisteröitymisen jälkeen hakemus liitteineen tallennetaan järjestelmään. Apurahahakemuksesta täytyy ilmetä hakijan nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, puhelin, työnantaja, SJL:n jäsenyhdistys, jäseneksi liittymisaika sekä työhistoria lyhyesti. Muista kertoa hakemuksessasi tarkasti, mihin tarkoitukseen apurahaa haet ja kertoa hankkeen perustelut. Kulut eritellään mahdollisimman tarkasti. Lisäksi hakemuksessa kerrotaan muista hankkeeseen saaduista tai haetuista apurahoista. Hae apurahaa virallisella nimelläsi, vaikka käyttäisitkin journalistina taiteilijanimeä. Säätiön kielikursseja tai ammatillisia kursseja varten ei tarvitse laatia budjettia.

Apurahanhakijan kannattaa perustella hakemuksensa huolella. Miksi juuri tämä kirja pitäisi kirjoittaa, tämä koulutus käydä, tämä tutkimus tehdä. Miten se hyödyttäisi sinua ammatillisesti tai koko alaa? Esittele itsesi. Miksi juuri sinä olisit hyvä toteuttamaan tämän hankkeen, millaista tietoa, taitoa ja kokemusta sinulla olisi hankkeen toteuttamiseen?

Lyhyt työhistoria on pakollinen liite. Kerro erityisesti journalistisesta työhistoriastasi.

Säätiö ei myönnä apurahoja jo menossa oleviin tai toteutuneisiin kursseihin, hankkeisiin tai matkoihin. Apurahoja ei myönnetä juttu- tai kuvauskeikkoihin, ylipäänsä sellaisiin kuluihin, jotka kuuluvat työnantajan tai toimeksiantajan maksettaviksi. Poikkeuksen muodostavat keväällä myönnettävät 5000 euron työskentelyapurahat.

Jokesin kielikursseilla tai ammatillisilla kursseilla tai säätiön tukemilla matkoilla ei voi tehdä töitä. Kurssin tai matkan aikana ei voi kirjoittaa juttuja tai kuvata lehtiin.

Apurahan saaja ei voi saada säätiöltä muita apurahoja kolmeen vuoteen. Puutteellisia ja myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä eikä hakemuksia tai sen liitteitä palauteta. Hakemuksia ei oteta vastaan postitse, sähköpostilla eikä faksilla. Apurahasitoumus on kuitenkin tulostettava järjestelmästä ennen kuin hakemus lähetetään sähköisesti. Sitoumus allekirjoitetaan ja postitetaan säätiön osoitteeseen hakuilmoituksessa kerrottuun määräaikaan mennessä.

Apurahat on käytettävä vuoden kuluessa niiden myöntämisestä. Isommissa hankkeissa, kuten väitöskirjoissa vuoden rajaa ei tietenkään edellytetä. Apurahan käytöstä on lähetettävä kertomus säätiön hallitukselle kolmen kuukauden kuluessa sen tultua myönnettyyn tarkoitukseen käytetyksi. Muussa tapauksessa apuraha peritään takaisin.
Selvitykseen liitetään alkuperäisiä kuitteja ja maksutositteita myönnettyyn summaan saakka, työskentelyapurahoissa esimerkiksi valmistunut teos tai opinnäytetyö. Selvitys toimitetaan allekirjoitettuna postitse säätiön toimistolle.

Jos apurahan käyttösuunnitelma tai aikataulu viivästyy, apurahansaajan on oltava yhteydessä säätiön hallitukseen ja anottava käyttökohteen muutosta tai siirtoa seuraavalle vuodelle. Väitöstutkimuksissa ja lisensiaattitöissä työn ei edellytetä valmistuvan seuraavan vuoden aikana.

Säätiön kielikurssien tai täydennyskoulutuskurssien kohdalla raportointia ei edellytetä. Kurssilaisten on kuitenkin vastattava säätiön lähettämään palautekyselyyn sekä toimitettava mahdolliset matka- ja majoituskuitit allekirjoitetun matkalaskun kera säätiön toimistolle.

Uutta apurahaa ei voi saada ennen kuin edellisen apurahaselvitys on hyväksytty säätiön hallituksessa.

Jokes
Siltasaarenkatu 16 7. krs
PL 252
00530 Helsinki

Tiedusteluihin vastaa asiamies Anna Kähkönen, puh. 050 551 3961.