Journalistien tukirahasto

Journalistien tukirahasto on mediatalojen ja alan liittojen yhdessä perustama rahasto, joka auttaa avustuksin uhkailun, vainon ja muiden uusien häirinnän muotojen kohteeksi joutuneita journalisteja.

Rahaston hallinnosta ja tileistä vastaa Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö sr. Rahaston työtä ohjaa erillinen hoitokunta, joka nimetään kesäkuussa 2019. Avustukset myöntää hoitokunnan esityksestä säätiön hallitus.

Hoitokunnalle toimitettavaan hakemukseen tai esitykseen on liitettävä vapaamuotoinen selostus avustuksen saajan tilanteesta, avustuksen käyttötarkoituksesta kustannusarvioineen sekä muut olennaiset liitteet, esimerkiksi kopio tehdystä rikosilmoituksesta.

Avustuksia ei myönnetä tarkoitukseen, joka kuuluu yleisen sosiaaliturvan piiriin tai työsuhteisen henkilön työnantajan velvoitteisiin, ellei esimerkiksi kiireellisyyssyistä ole perusteltua toimia toisin.

Avustuksien hakemisesta voi kysyä lisätietoa säätiön asiamieheltä Anna Kähköseltä, anna.kahkonen@jokes-saatio.fi tai 050 551 3961.