2007

 2007 syksy

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö jakoi syksyllä 149 apurahaa vuoden 2008 hankkeisiin.

Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 355.  Sananvapauden apurahojen ja Kopiosto-apurahojen yhteissumma on 156 232 euroa. Lisäksi jaettiin 66 kurssiapurahaa Kopiosto-stipendeinä.

SANANVAPAUDEN apurahat

Sananvapauden apurahat on tarkoitettu sekä järjestötehtävissä ansioituneille journalisteille että parhaillaan liiton, yhdistysten, osastojen ja työpaikkojen luottamustehtävissä toimiville.

Apurahan saivat

Konsti-Ojanen Rauni (HSY), 2 300 €, Scandinavian News Design -kongressiin osallistumiseen Kööpenhaminassa.

Korhonen Risto (HSY) 2 400 €, Opintomatkaan Yhdysvaltoihin.

Kujanpää Timo (TSY) 1 500 €, Egyptin kulttuurimatkaan.

Leppänen Raija (TSY) 2 500 €, Opintomatkaan Wieniin ja Budapestiin.

Munck Pirjo ( RTTL) 3 500 €, Sanomalehden toimittajien ammatti-identiteetin kehitys, ammatillinen yhteistoiminta ja yhteiskunnallisen roolin muuttuminen Suomessa 1800-luvun puolivälistä 1920-luvulle -väitöskirjan arkistotyöskentelyyn.

Sinikka Salokorpi (SFJ) 3 000 €, Afrikan matkaan.

Oili Tolvanen (HSY) 3 500 €, Toscanan matkaan ja Autumn Harvest -ruoanvalmistuskurssiin osallistumiseen.

KOPIOSTO-apurahat

MATKA-APURAHAT

Mattias Erkkilä (SAL) 500 €, Tromssan matkaan ja kveenikulttuuriin tutustumiseen.

Esko Hilska (PJY) 1 000 €, kuvataide- ja kulttuurimatkaan Pohjoismaissa sekä Saksassa.

Esa Järveläinen (PJY) 1 000 €, tutustumismatkaan Ruotsin Växsjöhön.

Hanna Jensen (SFJ) 1 400 €, konferenssimatkaan, Harvardin yliopiston Nieman Conference on Narrative Journalism.

Mikko Kiviluoto (TSY) 2 000 €, tutustumismatkaan Oregoniin.

Kuittinen Arja (SAL) 550 €, Lontoon matkaan, The Church of England Newsin toimituskulttuuriin tutustumiseen.

Kämppilä Markku (ISSY) 1 500 €, Yhdysvaltojen matkaan.

Putkonen Liina (HSY) 2 800 €, Kansainväliseen aids-konferenssiin osallistumiseen Dakarissa.

Sairo Laila (KYSY) 2 500 €, Kiinan matkaan, paikalliseen kulttuuriin, elämäntapaan, kaupankäyntiin ja lääketieteeseen tutustumiseen.

Salo Kylli (TSY) 1 000 €, Unkarin kulttuurimatkaan.

Sandberg Johan (KPJ) 1 400 €, Southwestern Photojournalism konferenssiin osallistumiseen Texasissa.

Mikkola Pekka (PSSY) 1 000 €, Etelä-Intian matkaan, paikalliseen lehdistöön ja televisio- sekä elokuvatuotantoon tutustumiseen.

Vuollo Pekka (PSSY) 1 000 €, Etelä-Intian matkaan, paikalliseen lehdistöön ja televisio- sekä elokuvatuotantoon tutustumiseen.

OMAEHTOISET KIELIKURSSIT

Aromaa Jonni (RTTL) 1 300 €, espanjan intensiivikurssiin Cádizissa, Espanjassa.

Jussila Taru (SFJ ) 1 750 €, ruotsin kielikurssiin Tukholmassa.

Kärki Anita (KSJ) 2 300 €, englannin kurssiin Manchesterissa.

Möttölä Matias (SFJ ) 900 €, ranskan kurssiin Sorbonnen yliopistossa.

Tervola Marjut (HSY) 1 990 €, espanjan kurssiin Argentiinassa.

Yrjämä-Rantinoja Tellervo (HSY ) 1 990 €, italian kurssiin Salernossa.

Åsvik Esko (SFJ) 2 000 €, thain täydennysopintoihin Bangkokissa.

TUTKIMUS

Hurmeranta Markku 10 000 €, Talousmedian kriisin syyt ja ansaintalogiikan muutokset -väitöskirjaan.

Nadia Paavola (EPSY) 10 000 €, Maakuntalehti visuaalisessa murroksessa. Karjalaisen grafiikkatuotannon uudistus ja toimituksen kokemus muutosprosessista – lisensiaattityöhön.

Salmela Annmari (HSY) 1 500 €, tutkimussuunnitelman laatimiseen, tutkimusaiheena jumalanpalvelusuudistuksen uutisointi ja käsittely vs. virsikirjan vastaanotto.

JATKOKOULUTUS

Bird Timothy (SFJ) 1 500 €, Photojournalism-kurssiin Lontoossa.

Blumenthal Inka (SAL) 4 900 €, Visuaalisen journalismin erikoistumisopintoihin IADE:ssa.

Karmala Jussi (HSY) 325 €, valtio-opin perusopintoihin Helsingin avoimessa yliopistossa.

Luoma Minna (HSY) 540 €, kirjoittamisen aineopintoihin Jyväskylän avoimessa yliopistossa.

Myöhänen Paula (SFJ) 1 000 €, Valokuvaajan erikoisammattitutkinnon näyttökokeen portfolioon.

Puromies Petri (HSY ) 650 €, Värinhallinnalla varmuutta kuva- ja julkaisutuotantoon sekä Photoshop – kursseihin IADE:ssa.

Ranta-Ala-aho Tarja (PSSY) 2 500 €, päättötyön tekemiseen Jyväskylän yliopiston kirjoittajakoulutuksessa.

Sarlin Tommi (HSY) 900 €, retriitinohjaajakurssille osallistumiseen.

Talmén Nina (HSY) 840 €, psykologian kurssien suorittamiseen.

Vainikka Jaana (HSY ) 4 900 €, Visuaalisen journalismin opintokokonaisuuteen IADE:ssa.

Wetterstrand Tuija (SAL) 2 820 €, Viestinnän suunnittelun ja johtamisen koulutusohjelman suorittamiseen.

OPINTOJEN LOPPUUNSAATTAMINEN

Akkanen Juha (HSY) 2 500 €.

Auvinen Pirjo (RTTL) 2 000 €.

Eskelinen Sanna (SAL) 1 000 €.

Frilander Jenni (SFJ) 1 000 €.

Hukkanen Virpi (HSY ) 3 000 €.

Hyytiäinen Erja (TSY) 1 877 €.

Karling Niina (Savo-Kainuu) 1 000 €.

Kesti Heli (RTTL) 1 000 €.

Lennes Laura (HSY) 1 000 €.

Oosi Riikka (RTTL) 2 500 €.

Peltoniemi Mikko (PJY) 2 500 €.

Raivio Jarmo (SAL) 2 000 €.

Riikola Teija (SFJ) 3 000 €.

Rusanen Eevaliina (SAL) 1 000 €.

Salakka Arja (SAL) 3 000 €.

Silvàn Sini (TSY) 1 000 €.

Särkkä Nanna (SAL) 1 000 €.

Toivonen Hanna (TSY) 1 000 €.

Tolsa Maria (RTTL) 1 000 €.

Tyysteri Tomi (HSY) 1 000 €.

OPISKELIJASTIPENDIT

Alan ammattiopintoja harjoittaville opiskelijoille jaettiin viisitoista 1 000 euron kannustusstipendiä opinnäytetöihin.

Apurahan saivat:

Henttonen Sara (HSY) Viestinnän graduun viihdeuutisoinnista ja viihdetoimittajan työstä.

Hoisko Tanja (PJY) Tiedostusopin graduun journalistisesta motivaatiosta.

Huovinen Julia (HSY) Medianomin opinnäytetyöhön taloustoimittajien kytköksistä liike-elämän edustajiin.

Hämäläinen Marko (KSJ) Viestinnän graduun paikallistoimittajien suhtautumisesta kriittiseen journalismiin.

Karhu Ilkka (HSY) Aikakauslehtijournalismin opinnäytetyöhön.

Keränen Milla (PJY) Tiedotusopin graduun luovuuden johtamisesta sanomalehtityössä.

Kettunen Katriina (PJY) Tiedotusopin graduun Argentiinan ja Uruguayn välisen sellutehdaskiistan uutisoinnista Argentiinassa.

Korhonen Suvi (HSY) Viestinnän graduun Voiko verkkouutiseen luottaa? Luottamus suomalaisen verkkokäyttäjän lukusuhteessa.

Leinonen Tiina (EPSY) Viestinnän graduun sanomalehtitekstien metaforien välittämästä kuvasta Facebookista.

Lievonen Heta (KSJ) Journalistiikan graduun seksin oston kieltämistä käsittelevästä lehtikirjoittelusta.

Paavola Lauri (HSY) Uskonnonfilosofian graduun Heikki Räisäsen 1980 -luvulla esiin nostamista Raamatun tulkinnallisista ongelmista.

Ruoranen Annika (SAL) Journalistiikan graduun aikakauslehtien mallilukijoista.

Schroeder Kira (HSY) Viestinnän graduun humanitaarisen alan tiedottajien ja toimittajien välisistä suhteista ja rooleista.

Vihavainen Suvi (PJY) Tiedotusopin graduun sanomalehtien väliportaan nuorista naispäälliköistä.

Ämmälä Antti (PJY) Tiedotusopin graduun Ranskan presidentinvaalien imagopolitiikasta.

PROJEKTIT, TEOKSET JA NÄYTTELYT

Aisla Tiina (SAL) 2 000 €, julkisuuden henkilöstä kertovan elämäkerrallisen teoksen kirjoittamiseen.

Isaksson Pekka (SAL) 4 000 €, orjuuden historiaa käsittelevän tietokirjan kirjoittamiseen.

Jaakkola Helena (SFJ) 900 €, Mediapaja sosiaalialalle -opetusmateriaalin rakentamiseen.

Julkunen Jaakko (PKSY) 3 500 €, kuva-arkiston digitalisointiin.

Lappalainen Markku (SFJ) 4 000 €, kirjaan Itämeren hylkeistä.

Vekkeli Pirkko (SAL) 1 500 €, kirjaan julkkispaperinukeista.

Yli-Karjanmaa Pentti (EPSY) 1 000 €, lehtikuva-arkiston järjestämiseen ja osittaiseen digitalisointiin.

KIELIKURSSIT

JERSEY

Kurssille valittiin: Autio Maria (SAL), Ellilä Tiina (PJY), Holmila-Hyttinen Paula (RTTL),  Jakonen Nina (SAL), Karppinen Anne (RTTL), Katainen Sirpa (KSJ), Laiho Marianne (SFJ), Lappalainen Iiris (SAL), Lepistö Pertti (SFJ), Leppilahti Päivi (EPSY), Mäntymäki Eeva (RTTL), Sipilä Pirkko (SAL) Tukeinen Taru (SAL), Tyrväinen Tuija (KSJ), Verronen Hannu (PSSY) ja Virta Ismo (HSY).

Varalla ovat 1. Pellonpää Sini (SAL), 2. Burman Pirkko (PJY) ja 3. Nikkanen Silja (HSY)

MALTA

Kurssille valittiin: Ainasoja Tuula (SFJ ), Asu Jussi (EPSY), Haapaniemi Raimo (SAL), Hämäläinen Timo (SFJ), Kainulainen Jaana (PKSY), Kukkonen Paula (SAL), Laurila Anne (EPSY), Ojansivu Merja (ESSY), Paaermaa Pirkko (EPSY), Puhakainen Eeva (SAL), Rajamäki Aila (PJY), Solja Päivi (RTTL), Suominen Jari (ESSY), Talvensaari Leena (PSSY), Vehmas Merja (PSSY), Viitanen Kristiina (PKSY), Vänttinen Ilkka (PJY) ja Ylönen Jorma (SAL).

Varalla 1. Riiali Marianne (HSY), 2. Partti Krista (SFJ) ja 3. Viitanen Niina (HSY).

TUKHOLMA

Kurssille valittiin: Hämäläinen Katri (RTTL), Ketola Riitta (HUJ), Laurinolli Kirsti (SFJ ) Paavilainen Marja (RTTL), Pentikäinen Pirjo (ISSY) ja Toivonen Hanna (TSY).

Varalla on Kalliokoski Maria (Savo-Kainuu).

PIETARI

Kurssille valittiin: Autio Milla (HSY), Hyvönen Jorma (SFJ), Metso Seppo (SFJ), Poikonen Aija (PKSY), Saukkonen Eila (PJY) ja Viteli-Hietanen Mervi (PJY). 

Varalla ovat1. Kupila Pirjo (SFJ) ja 2. Skogman Siv (TSY).

NIZZA

Kurssille valittiin: Koskelin Kirsi (SAL), Kujanpää Kaisa (TSY), Niemi Hannele (SFJ), Siik Johanna (SAL), Sjövik Maria (HSY) ja Strömdahl Keth (RTTL).

Varalla ovat 1. Päivinen Elina (RTTL) ja 2. Runsten Kaijaleena (HSY).

SALAMANCA

Kurssille valittiin: Heino Kari (SATA), Juonala Jouko (HSY), Karvonen Seija (ISSY), Laurila Jorma (SAL), Pöysä Jorma (HSY) ja Saastamoinen Marika (SAL).

Varalla ovat 1. Sutinen Heli (SAL) ja 2. Rajamäki Tiina (HSY).

ORIVEDEN KESÄKURSSI JOURNALISTEILLE

Kesäkurssille pääsevät: Ekholm Thea (SAL), Hartikainen Kirsti (HSY), Hemminki Perttu (TSY), Kallioniemi Eija (HSY), Kuorsalo Anne (SFJ), Luotonen Mervi (TSY), Moster Helen (SFJ), Raija Nevalainen (PKSY), Pirttikoski Riitta-Liisa (SATA) JA Saloranta Sari (HSY).

Varalla ovat 1. Ollikainen Lili-Anne (SFJ) JA 2. Kelola Kati (SFJ).