Haussa nyt

APURAHOJA HAETTAVANA

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julkistaa haettaviksi
Kopiosto-, opiskelija- ja Sananvapauden apurahat. Kopiosto-apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti lehdistössä työskenteleville ja työskennelleille journalisteille, Sananvapauden apurahat kaikille Suomen Journalistiliiton jäsenille.

KOPIOSTO-APURAHAT
Käyttötarkoitukset
Apurahoja myönnetään ammattitaidon täydentämiseen, jatko-opintoihin, kieliopintoihin, alaan liittyvään tutkimustyöhön ja ammattikuvaa syventävään työskentelyyn, kuten kieli- ja opintomatkoihin, opintojen loppuunsaattamiseen, näyttelyiden tai julkaisujen tekemiseen. Lisäksi voidaan tukea muuta ammatillisesti perusteltua tarkoitusta. Kirjallisista hankkeista asetetaan etusijalle journalistisen ammattikunnan kannalta hyödylliset tai merkittävät kohteet. Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin, työmatkoihin eikä yksinomaan virkistystarkoituksiin. Tässä haussa ei myönnetä apurahoja journalistisen työn tekemiseen. Työskentelyapurahat journalistisiin juttuihin jaetaan keväisin.

Jakoperusteet
Kopiosto-apurahat on suunnattu ensisijaisesti lehdistölle työskenteleville ja työskennelleille journalisteille. Hakijana olevan SJL:n jäsenen jäsenmaksun tulee olla maksettu tai jäsenmaksuvapautuksen voimassa ja Kopiosto-valtakirjan luovutettu liitolle. Lehtikuvaajien Kopiosto-apurahat jakaa Jokesin Lehtikuvaajarahasto.

Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon hakijan työskentelyaika lehdistössä, jäsenyysaika sekä huomattavat, äskettäin saadut apurahat. Apurahoja ei myönnetä jo toteutuneisiin tai meneillään oleviin kursseihin eikä matkoihin. Opiskelijoille jaetaan ainoastaan opiskelijastipendejä.

VALMIIT KIELIKURSSIT
Jokesin kielikurssille pääsy edellyttää aiempaa kielen harrastamista. Säätiön kahden viikon kielikursseilla apuraha kattaa kurssimaksun, matkat ja majoituksen. Jokes maksaa edestakaiset matkat kotipaikkakunnalta kurssipaikalle. Ranskan, saksan, englannin ja espanjan kursseihin kuuluu majoitus yhden hengen huoneissa valikoiduissa perheissä puolihoidolla (aamiainen ja ilta-ateria). Lontoossa puolihoito sisältää aamiaisen ja lounaan koululla. Tukholmassa apuraha kattaa majoituksen Tegnerkunden hotellissa sekä aamiaisen. Virossa kurssiin kuuluu majoitus Domus Dorpatensis -asunnoissa yhden hengen huoneissa, aamiaiset ja lounaat. Kurssien käytännönjärjestelyistä vastaa kielikoulu Whitehouse EG, Viron kurssin järjestää Tuglas-seura.
Kotimaan matkat korvataan kuitteja vastaan kurssilaisille jälkikäteen.

Jos perhemajoitus ei houkuttele, harkitse räätälöisitkö mieluummin itsellesi sopivamman kielikurssin. Jokesista voi myös hakea apurahaa omaehtoisiin, itse suunniteltuihin kieliopintoihin.

Kielitoimistot kartoittavat kursseille valittujen kielitaidon ja kurssitoiveet. Kahden viikon kurssit sisältävät noin 60 oppituntia, poikkeuksena Radolfzell (68 tuntia) ja Rouen (45 tuntia). Opetukseen sisältyy kohdemaan sosiaalista ja tapakulttuuria käsittelevää keskustelua, arkikieltä, retkiä sekä mahdollisuuksien mukaan tutustumista paikalliseen mediaan tai tutustumiskäyntejä viestintävälineisiin. Kielikursseilla hypätään keskelle jatkuvaa opetusta omiin tasoryhmiin, ainoastaan media-aiheiset tunnit tai vierailut on räätälöity Jokesin kurssilaisille.

Englannin kursseista Lontoo on tarkoitettu erinomaisen kielitaidon omaaville. Sille valittavilta kurssilaisilta edellytetään kielitaitoa, joka vastaa pitkän englannin ylioppilaskirjoitusten hallintaa arvosanoilla eximia tai laudatur, vaikka kirjoituksista olisikin kulunut jo vuosia tai vuosikymmeniä.

HUOM! Voit hakea vain yhdelle kielikurssille!

Saksa, Radolfzell 7.5.-20.5 .2017 – valitaan kuusi kurssilaista.
Espanja, Madrid 7.5.-20.5. 2017 – valitaan kuusi kurssilaista.
Venäjä, Pietari 21.5.-3.6. 2017 – valitaan kuusi kurssilaista.
Ranska, Rouen 14.5.-27.5. 2017 – valitaan kuusi kurssilaista.
Englanti, Lontoo, Wimbledon 14.5.-27.5. 2017 – valitaan kuusi kurssilaista.
Englanti, Lontoo 4.6.-17.6.2017 – valitaan kuusi erikoiskurssilaista.
Ruotsi, Tukholma 7.5.-20.5.2017 – valitaan kuusi kurssilaista.
Viro, Tartto 22.5.-3.6.2017– valitaan kuusi kurssilaista.

APURAHOJA AMMATILLISILLE KURSSEILLE

Pitkä teksti & editointi
2.2., 15.3. ja 18.4.2017, Villa Salin Helsinki
Aiotko kirjoittaa pitkän jutun tai kirjan? Tai editoitko sellaisia? Vietämme kolme päivää idyllisessä lauttasaarelaishuvilassa Helsingissä edistäen kunkin omaa suunnitelmaa tai käsillä olevaa kirjoitus- tai editointityötä. Koulutuspäivien välillä edistetään journalistista tekstiä, tietokirjan käsikirjoitusta tai muuta asiatekstiä huippuediittorien ohjauksessa. Kurssi sisältää keskusteluja tekstin rakentamisen vaihtoehdoista, editoinnista, tekstilajeista ja tyylistä, harjoituksia ja palautetta sekä pienryhmätyöskentelyä oman ediittorin kanssa. Kurssilla vierailee useita pitkän tekstin kirjoittajia ja editoijia kertomassa omasta työstään ja kannustamassa kurssilaisia omissa hankkeissaan.

Koulutuksen kuluessa saat edistettyä tekstisi rakennetta, ilmaisua ja tyylin johdonmukaisuutta, oli kyseessä lehdessä, verkossa tai kirjana julkaistava journalistinen teksti. Kurssille haettaessa kukin esittelee oman hankkeensa: millainen teksti on jo tekeillä tai editoinnissa. Voit esitellä myös suunnitelmasi projektin käynnistämiseksi ja työstämiseksi kevään 2017 aikana.

Kurssille valitaan 12 journalistia, joilla on valmisteilla esimerkiksi pitkä juttu tai tietokirja, tai jotka parhaillaan editoivat sellaista. Ediittoreina toimivat Ilkka Karisto Long Playsta, kustannuspäällikkö Jarkko Vesikansa Otavasta sekä päätoimittaja Mikko Numminen Viini-lehdestä. Vetäjänä ja yhtenä ediittoreista toimii toimittaja, VTT Maija Töyry.
Apuraha kattaa kurssimaksun, lounaat ja iltapäiväkahvit lähiopetuspäivinä, matkakulut julkisilla kulkuneuvoilla sekä sekä tarvittaessa majoituksen Villa Salinissa kahden tai kolmen hengen huoneissa. Päivärahoja tai oman kotipaikkakunnan paikallisliikenteen kuluja ei korvata. Opetuskieli on suomi.

Mobiilivideokurssi
3. – 4. huhtikuuta 2017, Tekniskan salit, Helsinki
Jokesin kahden päivän intensiivikurssin aikana opitaan kuvaamaan, äänittämään ja editoimaan journalistisia uutisvideoita älypuhelimella sekä tekemään koukuttavaa videosisältöä sosiaaliseen mediaan. Koulutuksessa käydään läpi sekä teoriaa että käytännönharjoituksia. Tavoitteena on saada runsaasti käytännön harjoitusta mobiilivideon tekemisestä kahden kurssipäivän aikana. Kurssi alkaa perusteista, ja kurssilaisilla on oltava käytössään Android- tai iPhone-puhelin, jolla videot kuvataan. Koulutuksesta vastaa Mark Egan Purple Bridge Mediasta, Britanniasta. Opetuskieli on englanti.

Kurssille valitaan 12 journalistia. Apuraha kattaa kurssimaksun, lounaat ja iltapäiväkahvit lähiopetuspäivinä, matkakulut julkisilla kulkuneuvoilla sekä majoituskuluja 100 euroon saakka yöltä. Päivärahoja tai oman kotipaikkakunnan paikallisliikenteen kuluja ei korvata.

Lukijaa lähelle lehdessä ja verkossa
1. jakso 2.-3. helmikuuta 2017, Tampere
2. jakso 16.-17. maaliskuuta 2017, Tampere
Paikallislehtien journalisteille suunnatussa koulutuksessa kehitetään paikallislehtien sisältöjä sekä paperilehdessä että verkossa. Työpajatyyppinen koulutus antaa eväitä paikallislehtien ja niiden verkkosisältöjen kehittämiseen.
Osallistua voivat kaikki paikallisjournalismin tekijät. Tarkastelemme muun muassa paikallisuuden rakentumista ja toteutumista lehdissä, visuaalisuuden merkitystä ja kehittämiskeinoja eri julkaisualustoilla sekä vuorovaikutuksen rakentamista ja lukijoiden osallistamista. Ideoiden konkretisoimiseksi osallistujat tekevät lähiopetusjaksojen välissä omaa lehteään koskevan kehittämistehtävän.

Lukijaa lähelle lehdessä ja verkossa -koulutukseen valitaan 12 osallistujaa. Apuraha kattaa kurssimaksun, matkakulut julkisilla kulkuneuvoilla sekä majoituskuluja 100 euroon saakka yöltä. Päivärahoja tai oman kotipaikkakunnan paikallisliikenteen kuluja ei korvata. Koulutuksen toteuttaa Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikkö (CMT). Vastaavat kouluttajat ovat yliopistotutkija Heikki Heikkilä, journalistiikan yliopistonlehtori Kari Koljonen sekä visuaalisen journalismin yliopistonlehtori Anssi Männistö. Lisäksi tavataan joukko vierailevia kouluttajia. Opetuskieli on suomi.

OPISKELIJASTIPENDIT
Jokes jakaa 20 opiskelijalle 900 euron suuruisen apurahan journalistisen alan opiskelijoille opinnäytetöiden tekemiseen.

SANANVAPAUDEN APURAHAT
Sananvapauden apurahoilla tuetaan järjestötyöhön aktiivisesti osallistuneiden jäsenten opintomatkoja joko kotimaassa tai ulkomailla. Apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti pitkään ay-toiminnassa mukana olleille jäsenille. Sananvapauden apurahat on tarkoitettu kaikille Suomen Journalistiliiton jäsenille.

HAKUAIKA
Apurahojen hakuaika päättyy 11. marraskuuta kello 17, jolloin hakemuksen on viimeistään oltava perillä sähköisessä järjestelmässä. Postitse lähetettävän allekirjoitetun sitoumuksen on oltava perillä säätiön toimistolla viimeistään 18. marraskuuta. Ilman sitoumusta hakemusta ei oteta käsittelyyn. Sitoumusta ei oteta vastaan kirjattuna kirjeenä.

Käsiteltäväksi otetaan vain määräajassa jätetyt ja asianmukaisesti täytetyt hakemukset. Säätiön hallitus tekee päätöksen apurahojen saajista joulukuun aikana.

APURAHAN HAKEMINEN
Apurahahakemus jätetään Jokesin apurahajärjestelmään osoitteessa https://www.aspicore-asp.net/jokes/. Hakemukseen kuuluva sitoumus tulostetaan järjestelmästä ja postitetaan allekirjoitettuna säätiön toimistolle määräaikaan mennessä.

Hakemuksesta on löydyttävä säätiön edellyttämät perustiedot hakijasta (nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, työnantaja, työhistoria lyhyesti, jäsenyhdistys, jäseneksi liittymisaika). Hakemuksessa on kerrottava apurahan käyttötarkoitus, perustelut sekä hankkeen kustannusarvio. Valmiita kielikursseja tai Jokesin ammatillisia kursseja varten kustannusarviota ei tarvitse laatia.

KÄYTTÖAIKA JA APURAHAKERTOMUS
Apurahat on käytettävä yhden vuoden kuluessa niiden myöntämisestä. Apurahan käytöstä on lähetettävä kertomus säätiön hallitukselle kolmen kuukauden kuluessa sen tultua käytetyksi myönnettyyn tarkoitukseen. Näistä apurahoista seuraa kolmen vuoden karenssi Jokesin apurahoihin.

Apurahoja koskeviin tiedusteluihin vastaa säätiön asiamies Anna Kähkönen, 050 551 3961, toimisto@jokes-saatio.fi.

JOURNALISTISEN KULTTUURIN EDISTÄMISSÄÄTIÖ
PL 252 (Siltasaarenkatu 16)
00531 Helsinki
www.jokes-saatio.fi