Haussa nyt

JOURNALISTIEN KOPIOSTO-APURAHOJA HAETTAVANA

Jokesin Kopiosto-apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti lehdistössä sekä sähköisen median verkkosivuille työskenteleville tai työskennelleille journalisteille. Jyrki A. Juutin stipendit ja Nova-apurahat kaikille Suomen Journalistiliiton jäsenille. Hakijana olevan SJL:n jäsenen jäsenmaksujen tulee olla maksettu ja Kopiosto-valtakirjan luovutettu Journalistiliitolle. Opiskelijoille myönnetään vain opiskelijastipendejä.

Apurahoja haetaan säätiön sähköisen apurahajärjestelmän kautta osoitteessa www.aspicore-asp.net/jokes/

Hakemus on jätettävä sähköiseen apurahajärjestelmään 19. toukokuuta 2017 kello 17.00 mennessä. Hakemukseen liitettävä sitoumus on tulostettava apurahajärjestelmästä, allekirjoitettava ja postitettava säätiön osoitteeseen. Sitoumuksen on oltava perillä säätiön toimistolla 26. toukokuuta mennessä.

Apurahansaaja ei voi saada säätiöltä muita apurahoja kolmeen vuoteen.

Haettavana ovat vain ilmoituksessa mainitut apurahat. Muut Jokesin apurahat muun muassa kielikursseihin, ammatillisiin matkoihin, kirjahankkeisiin ja täydennyskoulutukseen ovat haettavana syksyllä 2017.

JOKES-APURAHAT
Säätiö jakaa yhden tai useampia 20 293 euron suuruisia Jokes-apurahoja ammatissa toimivien journalistien tutkimustyöhön tai muuhun koko media-alaa hyödyttävään huolellisesti perusteltuun tarkoitukseen. Jokes-apuraha on tarkoitettu sekä työskentelyyn että apurahansaajan eläkevakuutuksen kustannuksiin (MyEL).

TYÖSKENTELYAPURAHAT
Työskentelyapurahoilla halutaan antaa mahdollisuus tutkivaan työhön, omaan erikoisalaan syventymiseen tai taustatyöhön. Näihin tarkoituksiin jaetaan enintään viisitoista 5 000 euron apurahaa. Työskentelyn tuloksena syntyvä journalistinen juttu, julkaisu tai ohjelma on julkaistava vuoden 2017 loppuun mennessä. Hakemukseen liitettävä työ- ja julkaisusuunnitelma käsitellään säätiössä luottamuksellisesti.

OPISKELIJASTIPENDIT
Jokes jakaa 900 euron suuruisia opiskelijastipendejä journalistisen alan opiskelijoille opinnäytetyön tekemiseen.

JOKES-NOVA
Säätiö jakaa journalisteille tai journalistien työryhmille enintään kaksi 20 000 euron Jokes-Nova-apurahaa uusien journalististen julkaisuiden tai sisältöjen kehittämiseen. Tuemme uusia hankkeita, emme jo käynnissä olevia projekteja.
• Apurahaa ei myönnetä suoraan yritystoiminnan pyörittämiseen tai yrityksen perustamiseen. Yritys ei voi hakea apurahaa, se myönnetään aina journalistille.
• Nova-apurahoissa painotetaan journalistista sisältöä.
• Apurahat on tarkoitettu journalistille tai journalistien työryhmille. Hakemuksesta on käytävä ilmi kaikki työryhmän jäsenet henkilötietoineen ja työhistorioineen.
• Apurahoja ei myönnetä laitehankintoihin, yksittäisen teoksen valmistamiseen, markkinointiin, asiakkaalle toteutettavaan tilaustyöhön, opinnäytetöihin tai erilaisten verkkokauppojen kehittämishankkeisiin.
• Hakijan on perusteltava hakemuksessaan, mikä hankkeessa on uutta ja innovatiivista.

JYRKI A. JUUTIN MUISTOSTIPENDIT
Jyrki A. Juuti toimi Suomen Sanomalehtimiesten Liiton puheenjohtajana vuosina 1963 – 1974.

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julistaa haettavaksi yhteensä 4 000 euroa ammattiyhdistystoiminnassa tarvittavien edunvalvontavalmiuksien kehittämiseen. Summa voidaan myöntää yhtenä tai useampana stipendinä.

APURAHOJA AMMATILLISILLE KURSSEILLE

MOBIILIVIDEOKURSSI
13. – 14. syyskuuta 2017, Tekniskan salit, Helsinki
Jokesin kahden päivän intensiivikurssin aikana opitaan kuvaamaan, äänittämään ja editoimaan journalistisia uutisvideoita älypuhelimella sekä tekemään koukuttavaa videosisältöä sosiaaliseen mediaan. Koulutuksessa käydään läpi sekä teoriaa että käytännönharjoituksia. Tavoitteena on saada runsaasti käytännön harjoitusta mobiilivideon tekemisestä kahden kurssipäivän aikana. Kurssi alkaa perusteista, ja kurssilaisilla on oltava käytössään Android- tai iPhone-puhelin, jolla videot kuvataan. Koulutuksesta vastaavat Mark Egan Purple Bridge Mediasta, Britanniasta. Opetuskieli on englanti.
Kurssille valitaan 12 journalistia. Apuraha kattaa kurssimaksun, lounaat ja iltapäiväkahvit lähiopetuspäivinä, matkakulut julkisilla kulkuneuvoilla sekä majoituskuluja 100 euroon saakka yöltä. Päivärahoja, taksimatkoja tai oman kotipaikkakunnan paikallisliikenteen kuluja ei korvata.

TARINALLISUUSPAJA
20. – 23.9. 2017 Kartanokylpylä Kaisankoti, Espoo

Kurssi on tarkoitettu aikakauslehdissä, sanomalehdissä ja paikallislehdissä työskenteleville toimittajille, jotka ovat kiinnostuneet syventämään tarinankerronnan tekniikoitaan. Kurssi antaa käytännön työkaluja ja innostusta tarinallisten juttujen työstämiseen. Keskiössä on tarina ja sen rakentaminen. Opetuksessa edetään tarinan suunnittelusta sen viimeistelyyn.
Kurssiin liittyy ennakkotehtäviä. Kurssilaisten omia juttuideoita jalostetaan (luottamuksellisesti) sisällön ja rakenteen näkökulmista, ja he saavat myös palautetta julkaistuista jutuistaan. Kurssilaisilla on mahdollisuus osallistua myös rentouttaviin joogaharjoituksiin.
Opettajina toimivat dramaturgi Tove Idström, toimittajat Hanna Jensen, Marketta Rentola, Reijo Vahtokari ja Elina Järvinen, kirjoittamisen dosentti Maria Lassila-Merisalo, kirjailija Taina Latvala sekä tutkija Lauri Haapanen. Kurssijohtaja on toimittaja Irene Pakkanen.
Kurssille valitaan 12 journalistia. Apuraha kattaa opetuksen, majoituksen puolihoidolla ja matkat julkisilla kulkuvälineillä. Päivärahoja, taksimatkoja tai oman kotipaikkakunnan paikallisliikenteen kuluja ei korvata.

UUDET JUTTUTYYPIT JOURNALISTIN TYÖSSÄ
11. – 12. ja 13.9 sekä 31.10. 2017 Hotelli Arthur, Helsinki
Kurssilla käsitellään ja harjoitellaan vuorovaikutteisuuden ja pelillisyyden rakentamista, joukkoistamista, infografiikkaa jutuissa sekä ratkaisukeskeistä journalismia. Koulutus on tarkoitettu painetun ja sähköisen median juttuja suunnitteleville ja/tai toteuttaville toimittajille ja visualisteille.
Koulutuksessa kuullaan esimerkkejä eri toimitusten työstä, kertojina mm. datajournalisti Esa Mäkinen Helsingin Sanomista, toimituspäällikkö Kati Toivanen A-lehdistä, päätoimittaja Riikka Suominen Vihreästä Langasta, päätoimittaja Maija Koski Vauva ja Meidän Perhe -lehdistä, graafinen suunnittelija Eetu Pietarinen Ylestä ja visuaalinen johtaja Jesper Vuori Dialogista. Kukin osallistuja suunnittelee opettajien vetämissä työpajoissa 10 uutta juttutyyppiä.
Kurssi toteutetaan kolmena peräkkäisenä päivänä, joihin sisältyy esimerkkejä sähköisestä ja painetusta mediasta, harjoituksia, työpajoja, palautetta ja keskusteluja. Ensimmäisenä iltana on yhteistä ohjelmaa. Palautepäivänä 1,5 kuukauden kuluttua keskustellaan, kuinka suunnittelu eteni, ja kukin esittelee yhden toteutuksen ja saa siitä eri asiantuntijoilta palautetta. Ennakkotehtävänä kurssilaiset tekevät vlogipostauksen.
Kurssin vetäjinä toimivat toimittaja, tutkija Maija Töyry sekä tuottaja Terhi Upola Ylen A-Studiosta sekä tuottaja Julia Thurén, Trendi ja Lily. Kurssille valitaan 12 journalistia. Apuraha kattaa kurssimaksun, lounaat ja iltapäiväkahvit, matkakulut julkisilla kulkuneuvoilla sekä majoituskuluja 100 euroon saakka yöltä. Päivärahoja, taksimatkoja tai oman kotipaikkakunnan paikallisliikenteen kuluja ei korvata.

Lisätietoa apurahoista säätiön asiamieheltä Anna Kähköseltä, toimisto@jokes-saatio.fi, 050 551 3961

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö
www.jokes-saatio.fi
Siltasaarenkatu 16, 00530 Helsinki
PL 252, 00531 Helsinki