Haussa nyt

LEHTIKUVAAJIEN KOPIOSTO-APURAHOJA HAETTAVANA

Haku alkaa 27. helmikuuta ja päättyy 31. maaliskuuta 2020 kello 16.00. 

Jokesin Lehtikuvaajarahasto julkistaa haettavaksi Kopiosto-apurahat lehtikuvaajille valokuvaproduktioiden tekemiseen sekä läheisesti lehtikuvausta sivuaviin opintoihin ja tutkimuksiin.

Apurahaa hakevan lehtikuvaajan Kopiosto-valtakirjan tulee olla luovutettu Journalistiliitolle tai hakijan oikeus Kopiosto-apurahoihin on hakemuksessa perusteltava ammatillisella toiminnalla. Apurahoja ei myönnetä opiskelijoille.

Käyttötarkoitukset

Apurahoja myönnetään ammattitaidon täydentämiseen, jatko-opintoihin, kieliopintoihin, alaan liittyvään tutkimustyöhön ja ammattikuvaa syventävään työskentelyyn kuten kieli- ja opintomatkoihin sekä näyttelyiden tai julkaisujen tekemiseen. Lisäksi voidaan tukea muuta ammatillisesti perusteltua tarkoitusta. Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin, laitehankintoihin eikä yksinomaan virkistystarkoituksiin. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti jo toteutuneisiin tai meneillään oleviin kursseihin tai opintomatkoihin. Näitä apurahoja ei myönnetä opiskelijoille.

Jakoperusteet

Kopiosto-apurahat on suunnattu ensisijaisesti lehdistölle ja sähköisen median verkkojulkaisuihin työskenteleville ja työskennelleille valokuvaajille.

Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon hakijan työhistoria lehdistössä tai sähköisen median verkkosivuilla, jäsenyysaika sekä huomattavat, äskettäin saadut apurahat. Toivomme, että olet jättänyt Kopiosto-valtakirjasi Journalistiliitolle.

APURAHAN HAKEMINEN

Apurahahakemus tehdään Jokesin sähköiseen apurahajärjestelmään. Hakemus on allekirjoitettava määräaikaan mennessä pankkitunnuksilla.

Voit hakea vain yhtä apurahaa kerrallaan.

Hakemuksesta on löydyttävä säätiön edellyttämät perustiedot hakijasta (nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, työnantaja, työhistoria lyhyesti, jäsenyhdistys, jäseneksi liittymisaika). Hakemuksessa on kerrottava apurahan käyttötarkoitus, perustelut sekä hankkeen kustannusarvio. Kerro hankkeesi kustannusarviossa, haetko apurahaa työskentelyyn vai kuluihin vai kumpaankin.

Lyhyt työhistoria on pakollinen liite, joka tallennetaan sähköiseen järjestelmään pdf-muodossa. Työnäytteet voi liittää joko pdf- tai jpg-muodossa.

KÄYTTÖAIKA JA APURAHAKERTOMUS

Apurahat on käytettävä vuoden kuluessa niiden myöntämisestä.

Apurahan käytöstä on lähetettävä kertomus säätiön hallitukselle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hanke on valmistunut, ja apuraha on käytetty myönnettyyn tarkoitukseen. Jos apuraha on myönnetty kuluihin, selvitykseen liitetään kuitteja myönnettyyn summaan saakka, työskentelyapurahaselvitykseen liitetään valmistunut julkaisu, näyttelykutsu tai muu luotettava selvitys siitä, että apuraha on käytetty myönnettyyn tarkoitukseen.

Jokesin apurahoista seuraa kahden vuoden karenssi säätiön apurahoihin.

Lisätietoa apurahoista antaa säätiön asiamies Anna Kähkönen, puh. 050 551 3961, toimisto@jokes-saatio.fi.