Haussa nyt

 

JOKESIN APURAHOJA HAETTAVANA

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julkistaa haettaviksi Kopiosto-apurahat, ja opiskelijastipendit, työskentelyapurahat, Jyrki A. Juutin stipendit sekä apurahat säätiön ammatillisille kursseille. Haku alkaa 17. lokakuuta ja päättyy 8. marraskuuta kello 16.

Kopiosto-apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti lehdistölle sekä sähköisten viestimien verkkojulkaisuille työskenteleville ja työskennelleille journalisteille, Sananvapauden apurahat kaikille Suomen Journalistiliiton jäsenille.

KOPIOSTO-APURAHAT

Käyttötarkoitukset

Apurahoja myönnetään ammattitaidon täydentämiseen, jatko-opintoihin, kieliopintoihin, alaan liittyvään tutkimustyöhön ja ammattikuvaa syventävään työskentelyyn kuten kieli- ja opintomatkoihin, opintojen loppuunsaattamiseen sekä näyttelyiden tai julkaisujen tekemiseen. Lisäksi voidaan tukea muuta ammatillisesti perusteltua tarkoitusta. Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin, laitehankintoihin eikä yksinomaan virkistystarkoituksiin. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti jo toteutuneisiin tai meneillään oleviin kursseihin tai opintomatkoihin. Journalistiseen työskentelyyn myönnetään vain 5800 euron työskentelyapurahoja. Opiskelijoille myönnetään vain 900 euron stipendejä opinnäytetyön tekemiseen.

Jakoperusteet

Kopiosto-apurahat on suunnattu ensisijaisesti lehdistölle ja sähköisen median verkkojulkaisuihin työskenteleville ja työskennelleille journalisteille.

Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon hakijan työhistoria lehdistössä tai sähköisen median verkkosivuilla, jäsenyysaika sekä huomattavat, äskettäin saadut apurahat. Voit hakea kerrallaan vain yhtä apurahaa, vain yhdelle säätiön valmiille kurssille, kielikurssille tai täydennyskoulutuskurssille.

JOKES-APURAHAT

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö tukee sananvapauden ja journalistisen työn tutkimusta sekä yleisesti alaa hyödyttävää journalististen sisältöjen ja yhteiskunnallisen kehityksen suhteeseen liittyvää tutkimusta. Tähän tarkoitukseen säätiö jakaa 26 317,21 euron euron suuruisia Jokes-apurahoja. Apurahasta 23 269,80 euroa on tarkoitettu työskentelyyn, 3047,41 euroa lakisääteiseen MyEL-vakuuttamiseen.

SÄÄTIÖN AMMATILLISET KURSSIT

Kurssi 1. Programming for journalists

13.-15. tammikuuta 2020, Tukholma

23.-24. tammikuuta 2020, Helsinki

Viiden päivän intensiivikurssilla keskitytään ohjelmointiin journalistisesta näkökulmasta. Kurssilla käydään läpi ohjelmoinnin perusteita, tehdään pieniä koodausharjoituksia, opitaan tiedonlouhintaa ja tiedonhankintaa. Opetuskieli on englanti.

Kurssille valitaan hakemuksien perusteella enintään kuusi kurssilaista. Apuraha kattaa kurssimaksun, matkat Helsinkiin sekä lennot Tukholmaan sekä majoitukset hotellissa (Tukholma 140 €/yö, Helsinki 100 €/yö). Päivärahoja tai oman kotipaikkakunnan paikallisliikenteen kuluja tai taksimatkoja ei korvata.

Koulutuksesta vastaa Journalism ++, datajournalismiin keskittyvän verkoston Tukholman toimipiste, joka yhdistää perinteisen journalismin ohjelmointiin, tiedon visualisointiin ja tilastotieteeseen. Kurssin loppuosa pidetään Helsingissä. Lähipäivien välissä tehdään harjoituksia.

Koulutuksen sisältö:

 • Programming grounds. Variables, if-statements and functions. We are writing our first Python program!
 • More programming theory. Lists, Loops, and CSV files. We build a robot printer capable of spitting out short news items.
 • Intro to scraping. We learn how web pages are structured and how to programmatically retrieve data from them.
 • How to scrape a site. We develop the scraper from day 3 further and set it loose on a whole website. Watch it munch!
 • Review day and walk-through of the course assignment. Then we look forward and kit up. What is the next step? How do you proceed?
Kurssi 2. Videoeditoinnin jatkokurssi

17.-19.3.2020, Helsinki

Jokesin kolmen päivän Videoeditoinnin jatkokurssilla tehdään käytännön harjoituksia ja mennään syvemmälle videoeditoinnin saloihin. Käytössä on Adobe Premiere Pro CC.

Kurssille valitaan 12 visualistia. Osallistujilla on oltava editoinnin alkeet hallussa ja käytännön kokemusta editoinnista. Kurssin sisällöstä vastaa Corellia, ja vastuuopettajana toimii Otso Pakarinen.

Apuraha kattaa kurssimaksun, lounaat sekä aamu- ja iltapäiväkahvit. Pitkämatkalaisten matkat korvataan kuitteja vastaan. Yöpymisestä korvataan 100 €/yö. Päivärahoja tai oman kotipaikkakunnan paikallisliikenteen kuluja tai taksimatkoja ei korvata.

Kurssin sisältö

Adobe Premiere Pro on laaja, paljon toimintoja ja mahdollisuuksia sisältävä, ammattilaisten tarpeisiin suunniteltu ohjelmisto, jonka hallitseminen vaatii määrätietoista otetta.

Kurssin aikana tehdään harjoitustöitä, joissa opetuksen sisältöä sovelletaan käytäntöön.

Käyttöliittymän muokkaus

 • Pikanäppäinkomentojen muokkaus
 • Hyödyllisimmät pikanäppäinkomennot
 • Ikkunoiden muokkaaminen ja workspacet
 • Tärkeimmät preferenssiasetukset

Projektin hallinta

 • Materiaalin järjestäminen ja nimeäminen
 • Värikoodit
 • Materiaalin etsiminen projektista
 • Versioitten tekeminen ja järjestäminen projektipaneelissa
 • Projektin loppusiivous ja arkistointi

Leikkausajattelua ja -strategiaa

 • Videon rakenne
 • Ohjelman koostaminen useista erillisistä sekvensseistä
 • Kuva- ja ääniraitojen tehokas käyttö
 • Sujuva leikkaus otosten välillä
 • Haastattelun ja keskustelun leikkaaminen

Aikajanatyöskentely

 • Aikajanan työkalut – mitä ovat ja milloin käytetään
 • Klippien leikkaaminen ja järjestely eri kuva- ja ääniraidoille
 • Attribuuttien kopiointi klippien välillä
 • Äänen ja kuvan irrottaminen ja liittäminen uudelleen
 • Split-leikkaukset
 • Markerien käyttö

Kuvan parantaminen ja efektit

 • Lumetri-värimäärittelysysteemi ja sen moninaiset säätimet
 • Skoopit värimäärittelyn apuna
 • Efektien rajaaminen maskeilla
 • Master-efektien käyttö
 • Parametrien animointi keyframeilla

Äänityöt

 • Videoklippien äänikanavien asetukset (mono/stereo)
 • Klippien äänentasojen yhdenmukaistaminen
 • Adobe Auditionin käyttö äänen korjailuun
 • Audio Track Mixerin efektit
 • Äänentasot videon tulostuksessa

Tulostus

 • Videon tulostus suoraan Premierestä
 • Videon tulostus Adobe Media Encoderilla
 • Moninaiset videoformaatit
 • Media Encoderin Efektit
 • Kuvaan poltettu aikakoodi
 • Äänentasojen normalisointi Media Encoderissa

Grafiikkatyöt

 • Grafiikan tuominen Adobe Photoshopista
 • Animaation tuominen Adobe After Effectsistä
 • Title Editorin tehokäyttö
 • Lopputekstirummun tekeminen
 • Tekstitysten lisääminen Open Captions -työkaluilla

Monikameraleikkaus

 • Eri kameroiden klippien sijoittaminen monikamerasekvenssiin
 • Klippien synkronointi
 • Kameroiden kuvien välillä leikkaaminen master-sekvenssissä
 • Eri kameroiden kuvien säätäminen monikamerasekvenssissä
 • Leikkauskohtien trimmaus master-sekvenssissä

 

VALMIIT KIELIKURSSIT

Jokesin kielikurssille pääsy edellyttää aiempaa kielen harrastamista. Kullekin kurssille valitaan kuusi journalistia hakemusten perusteella.

Säätiön kahden viikon kielikursseilla apuraha kattaa kurssimaksun, matkat ja majoituksen. Jokes maksaa edestakaiset matkat kotipaikkakunnalta kurssipaikalle. Ranskan, saksan, englannin, italian ja espanjan kursseihin kuuluu majoitus yhden hengen huoneissa valikoiduissa perheissä puolihoidolla (aamiainen ja ilta-ateria). Lontoon kurssilla puolihoito sisältää aamiaisen ja lounaan koululla. Tukholmassa apuraha kattaa majoituksen Crystal Plaza –hotellissa ja aamiaisen hotellissa sekä ruokarahan lounasta varten. Kurssien käytännönjärjestelyistä vastaa kielikoulu Whitehouse EG.

Kotimaan matkat korvataan kuitteja vastaan kurssilaisille jälkikäteen. Taksimatkoja tai oman kotipaikkakunnan julkisen liikenteen kuluja tai päivärahoja ei makseta. Kilometrikorvauksena korvataan 0,24 €/km.

Jos perhemajoitus ei houkuttele, harkitse räätälöisitkö mieluummin itsellesi sopivamman kielikurssin. Valmiilla kielikurssilla ei voi muuttaa tarjolla olevaa majoitusratkaisua. Jokesista voi myös hakea apurahaa omaehtoisiin, itse suunniteltuihin kieliopintoihin.

Kielitoimistot kartoittavat kursseille valittujen kielitaidon ja kurssitoiveet. Kahden viikon kurssit sisältävät noin 50 – 60 oppituntia. Opetukseen sisältyy kohdemaan sosiaalista ja tapakulttuuria käsittelevää keskustelua, arkikieltä ja retkiä. Kielikursseilla hypätään keskelle jatkuvaa opetusta omiin tasoryhmiin.

Englannin kursseista Lontoo on tarkoitettu erinomaisen kielitaidon omaaville, työssään jatkuvasti englantia käyttäville

3. Englanti, Lontoo           31.5.-13.6.2020

4. Espanja, Valencia            3.5.-16.5.2020

5. Italia, Firenze                   3.5.-16.5.2020

6. Ranska, Montpellier    31.5.-13.6.2020

7. Ruotsi, Tukholma           3.5.-16.5.2020

8. Saksa, Berliini                  3.5.-16.5.2020

TYÖSKENTELYAPURAHAT

Työskentelyapurahoilla halutaan antaa mahdollisuus tutkivaan journalistiseen työhön, omaan erikoisalaan syventymiseen tai taustatyöhön. Näihin tarkoituksiin jaetaan 5 800 euron apurahoja. Työskentelyn tuloksena syntyvä journalistinen juttu tai ohjelma on julkaistava vuoden 2020 loppuun mennessä. Hakemukseen liitettävä työ- ja julkaisusuunnitelma käsitellään säätiössä luottamuksellisesti.

OPISKELIJASTIPENDIT

Säätiö jakaa 900 euron stipendejä alan opiskelijoille opinnäytetyön tekemiseen.

APURAHAT OPINTOJEN LOPPUUNSAATTAMISEEN

Apurahat on tarkoitettu jo työelämässä mukana olevien journalistien opintojen loppuunsaattamiseen.

JYRKI A. JUUTIN MUISTOSTIPENDIT

Jyrki A. Juuti toimi Suomen Sanomalehtimiesten Liiton puheenjohtajana vuosina 1963 – 1974.

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julistaa haettavaksi yhteensä 4 000 euroa ammattiyhdistystoiminnassa tarvittavien edunvalvontavalmiuksien kehittämiseen. Stipendi on tarkoitettu kaikille SJL:n jäsenille. Summa voidaan myöntää yhtenä tai useampana stipendinä.

SANANVAPAUDEN APURAHAT

Sananvapauden apurahoilla tuetaan järjestötyöhön aktiivisesti osallistuneiden jäsenten opintomatkoja joko kotimaassa tai ulkomailla. Apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti pitkään ay-toiminnassa mukana olleille jäsenille. Sananvapauden apurahat on tarkoitettu kaikille Suomen Journalistiliiton jäsenille. Lyhyen työhistorian lisäksi hakemuksessa on kerrottava oma historia Journalistiliiton luottamustehtävissä.

KAIKKIEN APURAHOJEN HAKUOHJE

HAKUAIKA

Apurahojen haku alkaa 17. lokakuuta ja päättyy 8. marraskuuta kello 16, jolloin sähköisen hakemuksen on oltava jätetty apurahajärjestelmään. Hakemus on allekirjoitettava pankkitunnuksilla hakuajan päättymiseen mennessä, muuten sitä ei oteta käsittelyyn.

APURAHAN HAKEMINEN

 • Apurahahakemus tehdään sähköisesti Jokesin apurahajärjestelmään osoitteessa https://jokes.apurahat.net
 • Voit hakea vain yhtä apurahaa kerrallaan.
 • Hakemuksesta on löydyttävä säätiön edellyttämät perustiedot hakijasta (nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, työnantaja, työhistoria lyhyesti, jäsenyhdistys, jäseneksi liittymisaika). Hakemuksessa on kerrottava apurahan käyttötarkoitus, perustelut sekä hankkeen kustannusarvio. Kerro hankkeesi kustannusarviossa, haetko apurahaa työskentelyyn vai kuluihin vai kumpaankin.
 • Valmiita kielikursseja tai Jokesin ammatillisia kursseja varten kustannusarviota ei tarvitse laatia.
 • Lyhyt työhistoria on pakollinen liite, joka tallennetaan sähköiseen järjestelmään pdf-muodossa.
 • Apurahoja ei myönnetä työmatkoihin, laitehankintoihin tai jo toteutuneisiin tai käynnissä oleviin matkoihin tai kursseihin.
 • Opiskelijoille myönnetään vain opiskelijastipendejä.

KÄYTTÖAIKA JA APURAHAKERTOMUS

Apuraha on käytettävä vuoden sisällä sen myöntämisestä. Väitöstutkimuksissa ja kirjahankkeissa käyttöaika voi olla pidempi.

Apurahan käytöstä on lähetettävä kertomus säätiön hallitukselle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hanke on valmistunut, ja apuraha on käytetty myönnettyyn tarkoitukseen. Jos apuraha on myönnetty kuluihin, selvitykseen liitetään maksutositteita myönnettyyn summaan saakka, työskentelyapurahaselvitykseen liitetään valmistunut julkaisu, näyttelykutsu, opinnäytetyö tai muu luotettava selvitys siitä, että apuraha on käytetty myönnettyyn tarkoitukseen. Selvitys on tehtävä Jokesin apurahajärjestelmään, tulostettava ja allekirjoitettava sekä postitettava tositteiden tai muiden liitteiden kera säätiön toimistolle.

Jokesin apurahoista seuraa kahden vuoden karenssi säätiön apurahoihin.

 

JOURNALISTISEN KULTTUURIN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

Siltasaarenkatu 16, PL 252 00531 Helsinki

Apurahoja koskeviin tiedusteluihin vastaa säätiön asiamies Anna Kähkönen, 050 551 3961, toimisto@jokes-saatio.fi