Haussa nyt

JOKESIN KEVÄÄN APURAHAT HAETTAVANA

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julkistaa kevään apurahahaun alkaneeksi.

Haettavana ovat Kopiosto-apurahat vapaamuotoisiin perusteltuihin käyttötarkoituksiin sekä opiskelijastipendit, työskentelyapurahat ja apurahat säätiön ammatillisille kursseille. Alaa hyödyttävään akateemiseen tutkimukseen jaetaan Jokes-apurahoja.  Lisäksi haettavana on kolme kahden viikon residenssiapurahaa, joista yksi Villa Lanteen Roomassa ja kaksi Koroneos-talossa Ateenassa.

Lisäksi myönnetään  Jyrki A. Juutin stipendit edunvalvontataitojen kehittämiseen ja Sananvapauden apurahoja pitkään ay-toiminnassa mukana olleille Suomen Journalistiliiton jäsenille.

Kopiosto-apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti lehdistölle sekä sähköisten viestimien verkkojulkaisuille työskenteleville ja työskennelleille journalisteille, Sananvapauden apurahat ja  Jyrki A. Juutin stipendit kaikille Suomen Journalistiliiton jäsenille.

KAIKKIEN APURAHOJEN HAKUOHJE

HAKUAIKA

Apurahojen haku alkaa 2. toukokuuta ja päättyy 31. toukokuuta kello 16, jolloin sähköisen hakemuksen on oltava jätetty apurahajärjestelmään. Hakemus on allekirjoitettava pankkitunnuksilla hakuajan loppuun mennessä, muuten sitä ei oteta käsittelyyn.

APURAHAN HAKEMINEN

Apurahahakemus tehdään sähköisesti Jokesin apurahajärjestelmään osoitteessa https://jokes.apurahat.net Voit hakea vain yhtä apurahaa kerrallaan.

Hakemuksesta on löydyttävä säätiön edellyttämät perustiedot hakijasta (nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, työnantaja, työhistoria lyhyesti, jäsenyhdistys, jäseneksi liittymisaika). Hakemuksessa on kerrottava apurahan käyttötarkoitus, perustelut sekä hankkeen kustannusarvio. Kerro hankkeesi kustannusarviossa, haetko apurahaa työskentelyyn vai kuluihin vai kumpaankin. Jokesin ammatillisia kursseja tai opiskelijastipendejä varten kustannusarviota ei tarvitse laatia.

Lyhyt työhistoria on pakollinen liite, joka tallennetaan sähköiseen järjestelmään pdf-muodossa.

KÄYTTÖAIKA JA APURAHAKERTOMUS

Apuraha on käytettävä vuoden kuluessa niiden myöntämisestä. Väitöstutkimuksissa ja kirja- tai näyttelyhankkeissa käyttöaika voi olla pidempi.

Apurahan käytöstä on lähetettävä kertomus säätiön hallitukselle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hanke on valmistunut, ja apuraha on käytetty myönnettyyn tarkoitukseen. Jos apuraha on myönnetty kuluihin, selvitykseen liitetään kuitteja myönnettyyn summaan saakka, työskentelyapurahaselvitykseen liitetään valmistunut julkaisu, näyttelykutsu, opinnäytetyö tai muu luotettava selvitys siitä, että apuraha on käytetty myönnettyyn tarkoitukseen.

Jokesin apurahoista seuraa kahden vuoden karenssi säätiön apurahoihin.

KOPIOSTO-APURAHAT

Käyttötarkoitukset

Apurahoja myönnetään ammattitaidon täydentämiseen, jatko-opintoihin, kieliopintoihin, alaan liittyvään tutkimustyöhön ja ammattikuvaa syventävään työskentelyyn kuten kieli- ja opintomatkoihin, opintojen loppuunsaattamiseen sekä näyttelyiden tai julkaisujen tekemiseen. Lisäksi voidaan tukea muuta ammatillisesti perusteltua tarkoitusta. Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin, laitehankintoihin eikä yksinomaan virkistystarkoituksiin. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti jo toteutuneisiin tai meneillään oleviin kursseihin tai opintomatkoihin. Journalistisen työn tekemiseen myönnetään ainoastaan 5 000 euron työskentelyapurahoja. Opiskelijoille myönnetään vain 900 euron stipendejä opinnäytetyön tekemiseen.

Jakoperusteet

Kopiosto-apurahat on suunnattu ensisijaisesti lehdistölle ja sähköisen median verkkojulkaisuihin työskenteleville ja työskennelleille journalisteille.

Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon hakijan työhistoria lehdistössä tai sähköisen median verkkosivuilla, jäsenyysaika sekä huomattavat, äskettäin saadut apurahat. Voit hakea kerrallaan vain yhtä apurahaa. Useamman hakemuksen tekeminen johtaa kaikkien hakemuksien hylkäämiseen.

SÄÄTIÖN AMMATILLISET KURSSIT

 1. Mobiilivideokurssi

18.-20.9.2019, Helsinki 

Jokesin kolmen päivän intensiivikurssin aikana opitaan kuvaamaan, äänittämään ja editoimaan journalistisia uutisvideoita älypuhelimella sekä tekemään koukuttavaa videosisältöä sosiaaliseen mediaan. Koulutuksessa käydään läpi sekä teoriaa että käytännönharjoituksia. Tavoitteena on saada runsaasti käytännön harjoitusta mobiilivideon tekemisestä. Kurssi alkaa perusteista ja kurssilaisilla on oltava käytössään Android- tai iPhone-puhelin, jolla videot kuvataan. Koulutuksesta vastaa Mark Egan Purple Bridge Mediasta, Britanniasta. Opetuskieli on englanti.

Kurssille valitaan 12 journalistia. Kurssiin kuuluu runsaasti harjoitustehtäviä.

Apuraha kattaa kurssimaksun, lounaat ja iltapäiväkahvit opetuspäivinä, matkakulut julkisilla kulkuneuvoilla sekä majoituskuluja 100 euroon saakka yöltä. Päivärahoja tai oman kotipaikkakunnan paikallisliikenteen kuluja tai taksimatkoja ei korvata.

Kurssisisältö

 • Why mobile?
 • Strengths and weaknesses
 • Different types of video content produced on smartphones
 • The basics of shooting video on smartphones
 • Filming good sequences
 • Shooting professional-looking interviews
 • Getting quality audio
 • Accessories
 • Editing apps
 • Shooting movement
 • Intro to filming apps
 • Telling engaging stories
 • Planning your shoot
 • Multi-media apps to take your video and social media content to the 
next level
 • Summary and close
 • Professional filming apps
 • Taking your shooting to the next level
 • Advanced accessories for smartphone video
 • Creative editing and storytelling styles
 • Advanced editing on Luma Fusion and Kinemaster
 • Screening and feedback
 1. VISUAL STORYTELLING

11.-13.9.2019, Helsinki

Jokesin kolmepäiväisellä kurssilla keskitytään liikkuvaan kuvaan, kuvakerrontaan ja tarinankerrontaan. Kurssi on tarkoitettu niille journalisteille, jotka jo tekevät videota, dokumentteja tai tv-ohjelmia. Julkaisualustalla ei ole merkitystä. Vaikka kurssiohjelma keskittyy kerronnan keinoihin, kurssilaisilla tulee olla jo hyvä perusosaaminen editoinnista. Kurssin aikana ei ole aikaa opetella ohjelmiston käyttöä. Kurssilla tehdään harjoituksia, ja osallistujilla tulee olla käytössään oma videokamera tai vaihtoehtoisesti kuvaamiseen soveltuva mobiilipuhelin, mikrofonit sekä läppäri, jolla on editointiohjelmat, esimerkiksi esimerkiksi FCP X tai Adobe Premier asennettuina.

Kouluttajana toimii Dean Arnett, 24 vuotta BBC:llä toiminut nykyään itsenäinen tuottaja ja filmintekijä. 
 Opetuskieli on englanti.

Kurssille valitaan 12 journalistia. Apuraha kattaa kurssimaksun, lounaat ja iltapäiväkahvit opetuspäivinä, matkakulut julkisilla kulkuneuvoilla sekä tarvittaessa ulkopaikkakuntalaisten majoituskuluja 100 euroon saakka yöltä. Päivärahoja tai oman kotipaikkakunnan paikallisliikenteen kuluja tai taksimatkoja ei korvata. 

Koulutuksen sisältö:

 • Visual sequences and shooting for sequences
 • Creative visual techniques: time lapses, motion transitions, compositing, visual flair, 
animation, visual magic and much more
 • Telling a story and revealing narrative using pictures
 • Audience behaviour and how to create the reaction you need
 • What engages audience and what makes them share
 • Exercise: Reworking story ideas in consideration of the above
 • The importance of characters
 • The importance actuality and reality
 • Key qualities of viral videos
 • Exercise: Go and shoot a story utilising, where relevant as many of the above to 
make a video that is as engaging and shareable as possible.
 • Best post production storytelling techniques (ie let your material tell the story, not you)
 • The grammar and power of creative editing: montage, pace, suggestion, etc
 • Creative editing and compositing techniques
 • Exercise: Edit yesterdays shoot in the most creative, but appropriate way to engage the biggest online audience
 • The components of a good story
 • Is the first approach always the best? Creative thinking in narrative structure, 
shooting and storytelling
 • The importance of characters, emotions, empathy
 • Narrative reveal and story structure
 • Exercise: Reshoot the first story in a completely new, but still appropriate and 
creative way
and edit this new shoot
 • Screen and discuss our new films.
 • Inspiration and application (other techniques that have been used that we can put 
in our toolbox)
 • Crowd sourced storytelling
 • Multi-camera shooting
 • Fixed rigs
 • New ways of working, new tools and new technology for visual storytelling
 • Interactive and cross platform storytelling

 

 1. TARINALLISUUSPAJA

28.-31.8.2019, Kaisankoti, Espoo

 Neljän päivän intensiivikurssintavoitteena on syventää journalistisen tarinankerronnan tekniikoita. Opetuksessa edetään journalistisen tarinan suunnittelusta sen viimeistelyyn ja palautteeseen. Kurssin päätteeksi käsitellään tarinallisuuden riskejä.

Kurssille valitaan 12 journalistia. Apuraha kattaa kurssimaksun, lounaat ja iltapäiväkahvit opetuspäivinä, matkakulut julkisilla kulkuneuvoilla sekä tarvittaessa ulkopaikkakuntalaisten majoituksen Kaisankodilla yhden hengen huoneissa. Päivärahoja tai oman kotipaikkakunnan paikallisliikenteen kuluja tai taksimatkoja ei korvata. 

Koulutuksen opetuskielet ovat suomi ja englanti. Kurssilla sparrataan omia juttuideoita ja saadaan sekä ryhmäpalautetta että yksilöllistä palautetta omista teksteistä. Editoreina toimivat toimittaja, kirjailija ja viestintäkouluttaja Marketta Rentola ja toimittaja, kirjailija Reijo Vahtokari. Muita kouluttajia ovat FT, dosentti Maria Mäkelä Tampereen yliopistosta, FT, tutkijatohtori, toimittaja Lauri Haapanen, päätoimittaja Hanna Jensen Ellun Kanoista sekä FT, tutkija ja toimittaja Maija Töyry.

Pääkouluttajana  toimii Pulitzer-palkittu toimittaja, editori ja kouluttaja Jacqui Banaszynski. Banaszynski kouluttaa journalisteja muun muassa Poynter-instituutissa ja Missouri School of Journalism -koulussa Columbiassa sekä toimii toimittajana Nieman Storyboardissa, jota julkaisee The Nieman Foundation for Journalism at Harvard. Jacqui Banaszynski on saanut useita palkintoja yli 30 vuotta kestäneellä urallaan. Kurssin vetää FT, toimittaja Irene Pakkanen.

Koulutuksen sisältö:

Keskiviikko 28.8.

 • Tarinoidaan ja tutustutaan kurssi alkuun, Irene Pakkanen.
 • Journalistisen tarinan rakennustekniikoita, Jacqui Banaszynski.
 • Kuinka ottaa oleellinen haltuun. Esimerkkinä kolumni/kommentti/blogi, Hanna Jensen.
 • Venytellen kohti iltaa. Kehonhuoltoa halukkaille, Irene Pakkanen.

Torstai 29.8.

 • Journalistisen tarinan rakennustekniikoita jatkuu, Jacqui Banaszynski
 • Työpajat A ja B
 • Pajassa A jalostetaan kurssilaisten juttuideoita Reijo Vahtokarin johdolla.
 • Pajassa B saadaan palautetta omasta julkaistusta jutusta Marketta Rentolan johdolla.

Perjantai 30.8.

 • Editoinnin mitä missä milloin, Maija Töyry
 • Työpajat A ja B
 • Pajassa A jalostetaan kurssilaisten juttuideoita Reijo Vahtokarin johdolla.
 • Pajassa B saadaan palautetta omasta julkaistusta jutusta Marketta Rentolan johdolla.

Lauantai 31.8.

 • Sitaatti jutun juoksettajana, Lauri Haapanen.
 • Kertomuksen vaarat toimittajan työssä, Maria Mäkelä. 

TYÖSKENTELYAPURAHAT

Työskentelyapurahoilla halutaan antaa mahdollisuus tutkivaan journalistiseen työhön, omaan erikoisalaan syventymiseen tai taustatyöhön. Näihin tarkoituksiin jaetaan 5 000 euron apurahoja. Työskentelyn tuloksena syntyvä journalistinen juttu tai ohjelma on julkaistava vuoden 2020 loppuun mennessä. Hakemukseen liitettävä työ- ja julkaisusuunnitelma käsitellään säätiössä luottamuksellisesti.

OPISKELIJASTIPENDIT

Säätiö jakaa 900 euron stipendejä alan opiskelijoille opinnäytetyön tekemiseen.

APURAHAT OPINTOJEN LOPPUUNSAATTAMISEEN

Apurahat on tarkoitettu jo työelämässä mukana olevien journalistien opintojen loppuunsaattamiseen.

JOKES-APURAHAT

Säätiö jakaa 20 728,49 euron suuruisia Jokes-apurahoja koko media-alaa hyödyttäviin akateemisiin tutkimuksiin.

JOKESIN RESIDENSSIAPUARAHAT

Jokes myöntää kolme residenssiapurahaa syksylle 2019.

Haettavana on kaksi kahden viikon residenssijaksoa Ateenassa 2.–16.9.2019 ja 14.-28.10.2019, Koroneos-talossa Suomen Ateenan instituutin yhteydessä. Lisäksi haettavana on yksi kahden viikon residenssijakso Roomassa 4.-17.11. 2019, Villa Lantessa.

Residenssiapurahoilla

 • halutaan tukea luovaa työskentelyä
 • tuetaan mahdollisuutta syventyä kohdemaan kulttuuriin ja kieleen
 • tuetaan verkostoitumista, tapaamisia, tutustumiskäyntejä sekä tausta-aineiston hankintaa journalistisen työn tueksi

Residenssiapuraha kattaa asumisen yhden hengen huoneessa sekä matkat Helsingistä residenssipakkakunnalle 300 euroon saakka. Lisäksi myönnetään 800 euron apuraha työskentelyyn.

Jakoperusteet

Residenssiapurahoja myönnettäessä pääpaino annetaan työskentelysuunnitelmalle.

Etusijalla ovat kohdemaan kulttuuriin, kieleen, talouteen ja politiikkaan kiinteästi liittyvät hankkeet, mutta residenssijaksoa voi hakea myös muuhun ammatilliseen tai taiteelliseen työskentelyyn.  Apurahaa ei myönnetä pelkästään virkistäytymiseen. Kielitaito otetaan huomioon apurahoja myönnettäessä, mutta se ei ole edellytys apurahan saamiseksi.

SANANVAPAUDEN APURAHAT

Sananvapauden apurahoilla tuetaan järjestötyöhön aktiivisesti osallistuneiden jäsenten opintomatkoja joko kotimaassa tai ulkomailla. Sananvapauden apurahat on tarkoitettu kaikille pitkään ay-toiminnassa mukana olleille Suomen Journalistiliiton jäsenille. Hakemuksessa on kerrottava oma historia Journalistiliiton luottamustehtävissä.

JYRKI A. JUUTIN MUISTOSTIPENDIT

Jyrki A. Juuti toimi Suomen Sanomalehtimiesten Liiton puheenjohtajana vuosina 1963 – 1974. 

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julistaa haettavaksi yhteensä 4 000 euroa ammattiyhdistystoiminnassa tarvittavien edunvalvontavalmiuksien kehittämiseen. Stipendi on tarkoitettu kaikille SJL:n jäsenille. Summa voidaan myöntää yhtenä tai useampana stipendinä.

 

Apurahoja koskeviin tiedusteluihin vastaa säätiön asiamies Anna Kähkönen, 050 551 3961, toimisto@jokes-saatio.fi.

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES, Siltasaarenkatu 16, 7. krs 00530 Helsinki