Haussa nyt

LEHTIKUVAAJIEN KOPIOSTO-APURAHOJA HAETTAVANA

Jokesin Lehtikuvaajarahasto julkistaa haettavaksi apurahat lehtikuvaajille valokuvaproduktioiden tekemiseen sekä läheisesti lehtikuvausta sivuaviin opintoihin ja tutkimuksiin.

Haku alkaa 1.9 ja päättyy 1.10.2018 kello 17.00.

Apurahaa hakevan lehtikuvaajan Kopiosto-valtakirjan tulee olla luovutettu Journalistiliitolle tai hakijan oikeus Kopiosto-apurahoihin on hakemuksessa perusteltava ammatillisella toiminnalla.

Lehtikuvaajarahasto jakaa myös alle 500 euron pikkustipendejä rahaston omalle Videon äänityöt –kurssille sekä Kuvajournalistien syyspäiville osallistumiseen: osallistumismaksuun, matka- ja majoituskuluihin. Sekä syyspäivien että äänikurssin kurssimaksun omavastuuosuus on 35 euroa.

Apurahahakemus tehdään sähköisesti Jokesin apurahajärjestelmään. Valitse hakemuksesi käyttökohteeksi Lehtikuvaajarahaston stipendi. Hakemuksen pakollinen liite on lyhyt työhistoria. Liitä hakemukseesi tuoreita ja hankkeeseen liittyviä työnäytteitä, jos haet apurahaa työskentelyyn, esimerkiksi kirjaan tai näyttelyyn. Apurahoja ei myönnetä opiskelijoille, työvälineisiin, työmatkoihin tai alan perusopintoihin.

Hakemukseen kuuluva sitoumus tulostetaan Jokesin järjestelmästä ja postitetaan allekirjoitettuna säätiön toimistolle 5.10.2018 mennessä. Hakemuksia tai niiden liitteitä ei oteta vastaan sähköpostilla, faksilla tai postitse.

Äänen esi- ja jälkityöt journalistisessa videossa

Aika: 26.10 ja 27.10 kello 9.00 – 16.30.

Paikka: G Livelab, Yrjönkatu 3, 00120 Helsinki

Lehtikuvaajarahaston kahden päivän kurssilla keskitytään journalistisen äänentuotannon perusteisiin. Kouluttajana toimii Katja Kostiainen.

Kurssille valitaan 12 kuvaajaa. Kurssimaksu on 469 euroa ja se sisältää lounaat ja kurssikahvit. Kurssin omavastuuhinta on 35 euroa, eli kurssimaksuun apurahaa voi saada 434 euroa. Lisäksi apurahaa voi anoa matka- ja majoituskustannuksiin, kuitenkin yhteensä enintään 499 euroa. Näistä pikkustipendeistä ei seuraa karenssia muihin Jokesin tai Lehtikuvaajarahaston apurahoihin.

Koulutuksen sisältö 

26.10. 2018 Äänityksen perusteet  

 • Äänityslaitteet ja -tekniikat
 • Tilanteet kentällä
 • Mikitystekniikat
 • Älä tee näin
 • Kenttätehtävä

27.10.2018 Jälkityön perusteet

 • Äänen post-työvaiheet ja niiden tuotannollinen suunnittelu
 • Äänen editoinnin perusteet
 • Äänentasojen  käsittely yksityiskohtaisemmin (EQ, kompressori ja limitteri sivutaan  )
 • Kansainväliset EBU ja LU-tasot
 • Miksaus stereona perusteet
 • Masterointi eri formaatteihin ja medioihin
 • Ensimmäisen koulutuspäivän tehtävän käsittely soveltaen päivän 2 teemaa
 • Sneek a peek -äänisuunnitteluun journalistisessa äänityössä

Koulutukseen osallistujien on tuotava  ensimmäisenä päivänä  oma kamera ja mahdolliset omat äänikalustot- ja mikit sekä kuulokkeet. Toisena koulutuspäivänä on tuotava mukanaan oma laptop-tietokone ja siinä on oltava asennettuna Adobe Audition- tai vaihtoehtoisesti Pro Tools- ohjelma.

Kouluttajasta

Katja Kostiainen  työskentelee äänisuunnittelijana, äänittäjänä ja teknikkona elokuvan, musiikin, animaation, dokumentin, mainonnan, radion, uutisten ja virtuaalitodellisuuden parissa. Kostiainen on toiminut yrittäjänä vuodesta 2012 alkaen. Ennen yrittäjyyttä hän ehti toimia 10 vuotta freelacerinä. Vuosina 2015-2017 Kostiainen toimi Mediatalo ESA.n markkinointituotannon luovana äänituottajana kaupallisen äänen parissa. Viimeisen vuoden hän on keskittynyt  YLE:ssä radion sekä Tv.: n uutis- ja ajankohtaistuotantoihin.

Työt ovat kuljettaneet häntä Afganistanin pölyistä aina  Amazon-joen varrelle, samoamaan jäisellä suolla, sekä  kuumailmapalloilemaan Mont Blanckin yllä. Unohtamatta ja vähättelemättä lähes jokapäiväistä ajankohtaistuotantoa ja uutisohjelmia maamme vaikuttavimmissa medioissa. Äänen (kenttä ja post)  lisäksi  hän tuottaa, käsikirjoittaa, ohjaa, spiikkaa sekä piirtää storyboardeja.

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES

Siltasaarenkatu 16, 7. krs 00530 Helsinki

 

 

 

 

LEHTIKUVAAJIEN KOPIOSTO-APURAHOJA HAETTAVANA

 

 

Jokesin Lehtikuvaajarahasto julkistaa haettavaksi apurahat lehtikuvaajille valokuvaproduktioiden tekemiseen sekä läheisesti lehtikuvausta sivuaviin opintoihin ja tutkimuksiin.

 

Apurahaa hakevan lehtikuvaajan Kopiosto-valtakirjan tulee olla luovutettu Journalistiliitolle tai hakijan oikeus Kopiosto-apurahoihin on hakemuksessa perusteltava ammatillisella toiminnalla. Apurahoja ei myönnetä opiskelijoille.

 

Lehtikuvaajarahasto jakaa myös alle 500 euron pikkustipendejä rahaston omalle Videon äänityöt –kurssille sekä Kuvajournalistien syyspäiville osallistumiseen: osallistumismaksuun, matka- ja majoituskuluihin.

 

Haku alkaa 1.9 ja päättyy 1.10.2018 kello 17.00.

Apurahahakemus tehdään sähköisesti,  hakemukseen kuuluva sitoumus tulostetaan Jokesin järjestelmästä ja postitetaan allekirjoitettuna säätiön toimistolle 5.10.2018 mennessä.

 

Lisätietoa: www.jokes-saatio.fi

 

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES

Siltasaarenkatu 16, 7. krs 00530 Helsinki