Haussa nyt

LEHTIKUVAAJIEN KOPIOSTO-APURAHOJA HAETTAVANA

Jokesin Lehtikuvaajarahasto julkistaa haettavaksi apurahat lehtikuvaajille valokuvaproduktioiden tekemiseen sekä läheisesti lehtikuvausta sivuaviin opintoihin ja tutkimuksiin. Haku alkaa 18.8. ja päättyy 15.9.2017 kello 17. Hakemukseen kuuluva sitoumus tulostetaan järjestelmästä ja postitetaan allekirjoitettuna säätiön toimistolle. Sitoumuksen on oltava perillä toimistolla 22.9. mennessä.

Apurahaa hakevan valokuvaajan Kopiosto-valtakirjan tulee olla luovutettu Suomen Journalistiliitolle tai hakijan oikeus Kopiosto-apurahaan on muuten hakemuksessa perusteltava ammatillisella toiminnalla.

Hakemuksessa on kerrottava apurahan käyttötarkoitus ja hankkeen kustannusarvio. Liitä työnäytteitä hakemuksesi tueksi ja /tai linkki porfolioosi.

Apurahoja ei myönnetä jo käynnissä oleviin koulutuksiin tai matkoihin tai jo toteutuneisiin hankkeisiin. Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin, työmatkoihin eikä yksinomaan virkistystarkoituksiin. Apurahoja ei myönnetä opiskelijoille. Apurahoista tulee kolmen vuoden karenssi Jokesin apurahoihin.

Nyt voit myös hakea pikkustipendiä Kuvajournalistien Syyspäiviin osallistumiseen. Näistä, alle 500 euron stipendeistä, ei seuraa karenssia.

Apurahahakemus jätetään Jokesin apurahajärjestelmään osoitteessa https://www.aspicore-asp.net/jokes/

Postitse, sähköpostitse tai faksilla lähetettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn, eikä hakemuksen liitteitä palauteta.
Lisätietoa säätiön asiamieheltä, toimisto@jokes-saatio.fi