Haussa nyt

LEHTIKUVAAJIEN KOPIOSTO-APURAHOJA HAETTAVANA

Jokesin Lehtikuvaajarahasto julkistaa haettavaksi apurahat lehtikuvaajille valokuvaproduktioiden tekemiseen sekä läheisesti lehtikuvausta sivuaviin opintoihin ja tutkimuksiin.

Edellytyksenä apurahan saamiselle on, että hakija on luovuttanut Kopiosto-valtakirjan Journalistiliitolle tai, että hakijan oikeus oikeus Kopiosto-apurahaan on osoitettu ammatillisella toiminnalla. Apurahoja ei myönnetä perustutkintoaan tekeville opiskelijoille.

Hakemuksessa on kerrottava apurahan käyttötarkoitus ja hankkeen kustannusarvio. Hakemuksen tueksi liitetään työnäytteitä ja /tai linkki porfolioon.

Apurahoja ei myönnetä jo käynnissä oleviin koulutuksiin tai matkoihin eikä jo toteutuneisiin hankkeisiin. Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin, työmatkoihin eikä yksinomaan virkistystarkoituksiin. Apurahoista seuraa kolmen vuoden karenssi Jokesin apurahoihin.

Apurahahakemus jätetään Jokesin apurahajärjestelmään osoitteessa https://www.aspicore-asp.net/jokes/ Valitse apurahajärjestelmässä hakemuksesi käyttökohteeksi Lehtikuvaajarahaston apuraha. Muulla tavoin lähetettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn, eikä hakemuksen liitteitä palauteta.

Haku alkaa 1.2.2018 ja päättyy 23.2.2018 kello 17.00.
Hakemukseen kuuluva sitoumus tulostetaan Jokesin järjestelmästä ja postitetaan allekirjoitettuna säätiön toimistolle. Sitoumuksen on oltava perillä 1.3.2018 mennessä.

APURAHAT TUTKI!2018 -KONFERENSSIIN

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julkistaa haettavaksi apurahat Tutki!2018 –konferenssiin osallistumiseen. Tapahtuma järjestetään Sanomatalossa 20.–21.4.2018. Lisätietoa seminaarista.

Apurahahaku päättyy 23.2 kello 17.00, jolloin apurahahakemuksen tulee olla jätetty säätiön sähköiseen apurahajärjestelmään. Järjestelmästä tulostettava sitoumuslomake tulee postittaa allekirjoitettuna säätiön toimistolle 1. maaliskuuta mennessä. Valitse apurahajärjestelmässä käyttökohteeksi seminaariapuraha. Muulla tavoin lähetettyjä hakemuksia ei oteta käsittelyyn, eikä hakemuksen liitteitä palauteta.

Apurahoja myönnetään hakemuksen perusteella seminaarin osallistumismaksuun, matkakuluihin ja majoitukseen. Taksimatkoja tai oman kotikaupungin matkakuluja ei korvata. Majoituskuluja korvataan korkeintaan sata euroa yöltä.

Edellytyksenä apurahan saamiselle on, että hakija on luovuttanut Kopiosto-valtakirjan Journalistiliitolle. Apurahan maksimisumma on 499 euroa. Apuraha ei aiheuta karenssia Jokesin muihin, myöhemmin jakoon tuleviin apurahoihin. Apurahoja ei myönnetä perustutkintoaan tekeville opiskelijoille.

Jokesin apurahajärjestelmä löytyy osoitteesta https://www.aspicore-asp.net/jokes/.

Lisätietoa apurahoista säätiön asiamieheltä Anna Kähköseltä, +358 50 551 3961, toimisto@jokes-saatio.fi

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES
Siltasaarenkatu 16, 7.krs
00530 Helsinki
www.jokes-saatio.fi