Vad är Jokes?

Stiftelsen för att befrämja journalistisk kultur Jokes ger ut stipendier för många ändamål. Stiftelsen lediganslår Kopiosto- och Yttrandefrihetsstipendier samt stipendier för studerande. Kopiosto-stipendierna är främst tänkta för journalister som arbetar inom pressen, yttrandefrihetsstipendierna för alla medlemmar i Finlands Journalistförbund.

Kopiosto – och ytrandefrihets stipendier dels ut på våren och hösten. Kopiosto-stipendierna är främst riktade till journalister som arbetar eller har arbetat inom pressen. Den sökande FJF medlemmen bör ha betalat sin medlemsavgift eller vara befriad från medlemsavgift och ha överlämnat sin Kopiosto-fullmakt till förbundet. Kopiosto-fullmakten överlämnas i allmänhet när medlemmen ansluter sig. Då stipendierna beviljas beaktar stiftelsen hur länge den sökande har varit medlem och i branschen och betydande stipendier som personen nyligen har fått.