Aktuellt

Stipendium för kreativt arbete

Jokes, stiftelsen för främjande av journalistisk kultur, har genom ett brådskande beslut öppnat en stipendieansökan för frilansar. Stipendium ges för kreativt arbete. Sammanlagt delas 30 stycken stipendier på 5 800 euro ut. Stipendierna beviljas på basen av en arbetsplan och ges åt frilansjournalister, illustratörer och grafiker. Det handlar om att tidigarelägga ansökan för frilansarnas arbetsstipendier. … Fortsätt läsa ”Stipendium för kreativt arbete”

Jokes utlyser stipendier

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser Kopiostostipendier, stiftelsens yrkesutbildnings- och språkkurser, studerandestipendier, arbetsstipendier samt yttrandefrihetsstipendier för 2019. Ansökningstiden för stipendierna börjar den 17 oktober och slutar den 8 november klockan 16, då den elektroniska ansökan ska vara inlämnad i stipendieansökningssystemet. Läs mer

JOKES UTLYSER STIPENDIER

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser Kopiostostipendier, stiftelsens yrkesutbildnings- och språkkurser, studerandestipendier, arbetsstipendier samt yttrandefrihetsstipendier för 2019. Ansökningstiden för stipendierna börjar den 19 oktober och slutar den 16 november klockan 17, då den elektroniska ansökan ska vara inlämnad i stipendieansökningssystemet. Fortsätt läsa

JOKES utlyser stipendier

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser Kopiosto-stipendier, stipendier för stiftelsens yrkes- och språkkurser, samt yttrandefrihetsstipendier för år 2018. Kopiosto-stipendierna är i första hand avsedda för journalister som arbetar eller har arbetat inom pressen och inom elektroniska medier. Yttrandefrihetsstipendierna är avsedda för alla medlemmar i journalistförbundet. Stipendierna beviljas för komplettering av yrkeskunskap, fortbildning, språkstudier, forskning … Fortsätt läsa ”JOKES utlyser stipendier”

Stipendier att söka

Jokes, stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur, utlyser Kopiosto- och yttrandefrihetsstipendier samt stipendier för studerande. Kopiostostipendierna är främst tänkta för journalister som arbetar inom pressen, yttrandefrihetsstipendierna för alla medlemmar i Finlands Journalistförbund. Ansök om stipendium senast den 11 november 2016 klockan 17.00. Då ska ansökan senast vara införd och registrerad i det elektroniska ansökningssystemet. Läs … Fortsätt läsa ”Stipendier att söka”

Stipendier att söka

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser Jokes-stipendier för ör fortsättningsstudier, kompletterande studier, forskning samt annan väl motiverad verksamhet som gagnar hela mediebranschen, arbetsstipendier, två Jokes-Nova-stipendier på 20 000 euro var till nya journalistiska publikationer eller för att utveckla innehåll samt stipendier för yrkesutbildande. Jokes utlyser också sammanlagt 4 000 euro för utveckling av färdigheter … Fortsätt läsa ”Stipendier att söka”

Stipendier att söka

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur lediganslår Kopiosto- och Yttrandefrihetsstipendier samt stipendier för studerande. Kopiosto-stipendierna är i första hand avsedda för journalister som arbetar inom pressen. Yttrandefrihetsstipendierna kan sökas av alla medlemmar i Finlands Journalistförbund. Stipendieansökan görs på en elektronisk ansökningsblankett som finns på stiftelsens webbplats (www.jokes-saatio.fi), men den bifogade förbindelsen bör skrivas ut, undertecknas … Fortsätt läsa ”Stipendier att söka”

Jokes-apuraha Riitta Raatikaiselle

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö on myöntänyt 18 300 euron Jokes-apurahan Savon Sanomien uutispäällikölle Riitta Raatikaiselle ”Paikallisuuden kuvat” väitöstutkimukseen. Raatikainen tutkii väitöskirjassaan itäsuomalaisten paikkojen julkista representaatiota lehtivalokuvissa. Viestinnän maailmassa on totuttu ajattelemaan, että todelta näyttävä kuva kertoo tosiasioita kohteestaan. Itä-Suomea on esitetty valokuvissa aktiivisesti 1800-luvun loppuvuosikymmenistä alkaen. Valokuvilla on myös ollut keskeinen rooli Itä-Suomen käsitteen visualisoimisessa osana … Fortsätt läsa ”Jokes-apuraha Riitta Raatikaiselle”