Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö eli JOKES myöntää apurahoja moniin tarkoituksiin. Jos työskentelet tai olet työskennellyt lehdistölle tai sähköisen median verkkojulkaisuille, voit hakea Jokesin apurahoja.

Jokes 30 år jubileumsstipendier

Jokes 30 år jubileumsstipendier

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser Jokes 30 år jubileumsstipendier. Stipendierna beviljas för kreativt eller undersökande journalistiskt arbete. Arbetsstipendiet är på 9 500 euro. Stipendierna är i första hand avsedda för dem som arbetar eller...

läs mer
Vårstipendier för pressfotografer

Vårstipendier för pressfotografer

Jokes fond för pressfotografer utlyser Kopiostostipendier för pressfotografers produktion samt för studier och forskning som nära hänför sig till pressfotografering. Ansökningstiden börjar den 11 februari och avslutas den 12 mars klockan 16 då den elektroniska ansökan...

läs mer