Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö eli JOKES myöntää apurahoja moniin tarkoituksiin. Jos työskentelet tai olet työskennellyt lehdistölle tai sähköisen median verkkojulkaisuille, voit hakea Jokesin apurahoja.

Ansökan om stipendium börjar

Ansökan om stipendium börjar

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser vårens stipendier. Ansökningstiden börjar den 15 april. Att söka finns Kopiosto-stipendier för fritt motiverade ändamål samt studerandestipendier, arbetsstipendier och stipendier för stiftelsens kurser....

läs mer
Jokes 30 år jubileumsstipendier

Jokes 30 år jubileumsstipendier

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser Jokes 30 år jubileumsstipendier. Stipendierna beviljas för kreativt eller undersökande journalistiskt arbete. Arbetsstipendiet är på 9 500 euro. Stipendierna är i första hand avsedda för dem som arbetar eller...

läs mer