Lehtikuvaajarahaston kevään apurahat jaettu

Lehtikuvaajarahaston kevään apurahat jaettu

Jokesin Lehtikuvaajarahasto on myöntänyt kevään apurahat.  Apurahahakemuksia saapui määräaikaan mennessä 27, ja apuraha myönnettiin 18 hankkeelle. Myönnettyjen apurahojen yhteissumma on 58 155 euroa.

Lehtikuvaajarahaston hoitokunta harmitteli, että useista hakemuksista puuttuivat työnäytteet. Erityisesti erilaisissa näyttely- ja kirjahankkeissa työnäytteet ovat olennaisessa roolissa apurahoja myönnettäessä.

Seuraavan kerran Lehtikuvaajarahaston apurahoja voi hakea syyskuussa 2023. Lehtikuvaajarahaston apurahat rahoitetaan  Kopiosto-korvauksin, jotka kertyvät kopioidun lehdistöaineiston ns. toissijaisesta käytöstä, valokopioinnista sekä digitaalisesta kopioinnista ja skannauksesta.

Katso kaikki apurahat tästä.

Lehtikuvaajarahaston ja Freelance-apurahojen hoitokunnat nimetty

Lehtikuvaajarahaston ja Freelance-apurahojen hoitokunnat nimetty

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön hallitus on nimennyt hoitokunnat Lehtikuvaajarahastolle ja Freelance-apurahojen hoitokunnalle.

Lehtikuvaajarahastossa aloittavat tänä keväänä uusina jäseninä visuaalisen journalismin lehtori Anssi Männistö Tampereelta sekä valokuvaaja, visualisti Kai Widell Helsingistä. Kausi kestää kaksi vuotta. Kalevan valokuvaaja Jarmo Kontiainen nimettiin myös hoitokunnan jäseneksi kahdeksi vuodeksi. Kontiainen toimi hoitokunnan jäsenenä myös aiemmin. Kausi jatkuu Ilta-Sanomien valokuvaaja Pete Aarre-Ahtiolla, freelance-valokuvaaja Hanna-Kaisa Hämäläisellä ja Salon Seudun Sanomien valokuvaaja Kirsi-Maarit Venetpalolla.

Jokesin Lehtikuvaajarahasto jakaa lehtikuvaajille Kopiosto-apurahoja valokuvaproduktioiden tekemiseen sekä läheisesti lehtikuvausta sivuaviin opintoihin ja tutkimuksiin. Rahastosta voi hakea apurahoja myös kieliopintoihin, ammatilliseen täydennyskoulutukseen, opintojen loppuunsattamiseen, ammattitaidon kehittämiseen, alan tutkimustyöhön, opintomatkoihin, näyttelyihin ja julkaisuihin

Vuoden 2023 alussa aloittaneeseen uuteen Freelance-apurahojen hoitokuntaan nimettiin kahdeksi vuodeksi toimittaja-suomentaja Juha Hakala, suomentaja Jaakko Kankaanpää ja toimittaja Anitra Rönkkö. Yhdeksi vuodeksi nimettiin valokuvaaja, graafinen suunnittelija Anne Kalliola, suomentaja Riina Vuokko sekä ohjaaja, toimittaja ja käsikirjoittaja Päivi Väntönen.

Freelancereiden Kopiosto-apurahat on tarkoitettu toimittajille, kuvaajille, kääntäjille, kuvittajille ja graafisille suunnittelijoille ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen.

Hoitokuntien tehtävänä on tehdä esitys apurahojen jakamisesta säätiön hallitukselle.

Freelancereiden kevään koulutusapurahat myönnetty

Freelancereiden kevään koulutusapurahat myönnetty

Apurahahakemuksia saapui määräaikaan mennessä 42, ja apuraha myönnettiin 27 hakijalle. Myönnettyjen apurahojen yhteissumma on 17 614 euroa. Apurahat jaettiin nyt ensimmäistä kertaa uuden Freelance-apurahahoitokunnan kautta.

Hakemusten laatu keskustelutti hoitokunnassa. Osalla hakijoista oli jäänyt hakuohjeet lukematta. Freelance-apurahoja ei esimerkiksi myönnetä työskentelyyn, kirjahankkeisiin tai muuhun luovaan työhön.

Apurahahakemuksesta tulisi löytyä perustelut. Jos apurahaa haetaan ammatilliselle kurssille, hakijan tulisi esitellä kurssi ja kertoa, millaista ammatillista hyötyä juuri kyseisestä koulutuksesta hakijalle olisi. Pelkkä linkki koulutuksen verkkosivuille ei riitä, sillä linkit eivät välttämättä aina toimi.

Opintomatkoilta edellytetään ammatillista ohjelmaa, sillä apurahoja ei myönnetä pelkkään virkistäytymiseen. Opintomatkan ohjelma on syytä liittää mukaan hakemukseen.

Apurahalle laadittava budjetti kannattaa laatia tarkaksi, epämääräisiin muihin kuluihin ei myönnetä apurahoja. Kaikki olennaiset tiedot on kerrottava myös silloin, kun opintomatkan tai koulutuksen järjestää Journalistiliiton jäsenyhdistys.

Seuraavan kerran freelancereiden koulutusapurahoja voi hakea elokuussa 2023.

 

Katso myönnetyt apurahat täältä.

 

Kriisialueilla toimiville journalisteille turvallisuuskoulutusta kesäkuussa

Kriisialueilla toimiville journalisteille turvallisuuskoulutusta kesäkuussa

Miten valmistautua työkeikalle kriisialueille, sodan tai luonnonkatastrofin keskelle? Miten kuvata ja haastatella turvallisesti ja suojata tietojaan? Miten toimia, jos joutuu kiinniotetuksi? Osaatko hätäensiavun perustaidot? Kesäkuussa pääkaupunkiseudulla järjestettävällä viisipäiväisellä HEAT-kurssilla (Hostile Environment Awareness Training) opetetaan journalisteja ja kuvaajia toimimaan kriisi­tilanteissa ja -alueilla.

”Kurssilla käydään läpi muun muassa riskiarviointiin, lähteiden ja fiksereiden suojaamiseen, journalististen sisältöjen turvallisuuteen, suojavarusteiden käyttöön, psyykkiseen resilienssiin, liikkumisturvallisuuteen, suoran ja epäsuoran tulen alla toimintaan, henkeä pelastavaan ensiapuun sekä kiinniotettuna selviytymiseen liittyviä kokonaisuuksia”, kertoo kurssin järjestävän MediaTurvan johtaja Kimmo Poikolainen.

Koulutuksella halutaan turvata erityisesti Ukrainan sota-alueilla työskenteleviä journalisteja, mutta koulutus räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaisesti. Ukrainassa on kuollut ja haavoittunut useita media-alan ammattilaisia. Euroopan journalistiliiton mukaan Ukrainassa kuoli viime vuonna 12 journalistia.

”Turvallisuusosaaminen on osa kriisi- ja konfliktialueille suuntautuneiden journalistien perusammattitaitoa, sillä journalistit ovat vastuussa omasta, lähteidensä sekä osaltaan myös fiksereidensä ja kollegoidensa turvallisuudesta. Ilman asianmukaista turvallisuusosaamista journalistit saattavat vaarantaa sekä oman että ympärillään olevien ihmisten hengen ja terveyden, Poikolainen sanoo.

HEAT-kurssin sisällöt on kehitetty yhdessä kriisi- ja konfliktialueilla työskennelleiden journalistien, mediaturvallisuustyöntekijöiden, sotilaiden, tiedustelualan ammattilaisten, ihmisoikeusasiantuntijoiden, lääkäreiden sekä kulttuuriasiantuntijoiden kanssa. Kurssin pääkouluttajana toimii poliisitaustainen kriisi- ja konfliktiturvallisuuden ammattilainen, jonka lisäksi koulutuksen harjoituksissa on mukana  erikoisjääkäreinä ja lääkintätehtävissä palvelleita avustajia. Kurssin osaaminen perustuu monipuoliseen kokemukseen vaativasta operatiivisesta turvallisuustyöstä sekä kriisi- ja konfliktialueista Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä.

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö avaa apurahahaun HEAT-kurssille 10. maaliskuuta. Mukaan mahtuu kahdeksan journalistia, ja koulutus on tarkoitettu sekä toimittajille että kuvaajille. Koulutus koostuu kriisi- ja konfliktiolosuhteissa työskentelyä käsittelevistä luennoista ja käytännön olosuhteita jäljittelevistä harjoituksista.

Lue lisää kurssista ja apurahan hakemisesta.

Apurahat TikTok-kurssille sekä venäjän kielikurssille jaettu

Apurahat TikTok-kurssille sekä venäjän kielikurssille jaettu

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö jakoi tänään lisäpaikat säätiön TikTok-kurssille Helsingissä sekä venäjänkielikurssille Riiassa. Apurahoja myönnettiin yhteensä kahdeksan.

Tällä hetkellä säätiöllä on käynnissä Lehtikuvaajarahaston apurahahaku, joka päättyy 10. maaliskuuta kello 16 sekä Freelance-koulutusapurahojen haku, joka päättyy perjantaina 3. maaliskuuta kello 16.

Maaliskuussa avautuu apurahahaku pääkaupunkiseudulla kesäkuussa järjestettävälle journalistien HEAT-turvallisuuskurssille. Säätiön kevään avoin apurahahaku avautuu huhtikuussa.

Freelancereiden kevään koulutusapurahat myönnetty

Apurahat Tutki!2023-konferenssiin myönnetty

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö on jakanut 25 apurahaa Tutki!2023-konferenssiin osallistumiseen. Apurahoja myönnettiin osallistumismaksujen lisäksi matka- ja majoituskuluihin. Apurahahakemuksia saapui määräaikaan mennessä 36. Myönnettyjen apurahojen yhteissumma on 7 092 euroa.

Katso myönnetyt apurahat täältä.

Tutki!-konferenssit ovat Tutkivan journalismin yhdistyksen ja Oikeustoimittajat ry:n järjestämiä tutkivan journalismin konferensseja, joissa keskitytään käytännön oppien ja kollegiaalisen avun jakamiseen. Tutki!-konferenssissa esiintyy kansainvälisiä vieraita kotimaisten osaajien lisäksi. Konferenssi järjestetään Sanomatalossa 21.–22.4. 2023.

Konferenssiin jakavat apurahoja useat tahot. Vielä ehdit hakemaan stipendejä. Lisätietoja löytyy täältä.

Freelancereiden kevään apurahahaku alkaa

Freelancereiden kevään apurahahaku alkaa

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö jakaa Kopiosto-apurahoja freelancereiden ammatilliseen kouluttautumiseen. Haku alkaa 10. helmikuuta ja päättyy 3. maaliskuuta kello 16.

Kopiosto-apurahat on tarkoitettu freelancerina työskenteleville journalisteille, kuten toimittajille, kuvaajille, kääntäjille, kuvittajille ja graafisille suunnittelijoille. Freelance-apurahoja myönnetään ammattitaidon täydentämiseen, esimerkiksi ammatillisiin kursseihin ja seminaareihin, kieliopintoihin sekä kieli- ja opintomatkoihin.

Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin, työmatkoihin, laitehankintoihin eikä yksinomaan virkistystarkoituksiin. Näitä apurahoja ei myöskään myönnetä opiskelijoille tai takautuvasti, jo toteutuneisiin tai meneillään oleviin kursseihin tai opintomatkoihin.

Lue lisää freelance-apurahojen hakemisesta.

Lehtikuvaajien kevään apurahahaku alkaa

Lehtikuvaajien kevään apurahahaku alkaa

Jokesin Lehtikuvaajarahasto julkistaa haettavaksi apurahat lehtikuvaajille valokuvaproduktioiden tekemiseen sekä läheisesti lehtikuvausta sivuaviin opintoihin ja tutkimuksiin.

Apurahojen haku alkaa 10. helmikuuta ja päättyy 10. maaliskuuta kello 16, jolloin sähköisen hakemuksen on oltava jätetty apurahajärjestelmään. Hakemus on allekirjoitettava pankkitunnuksilla hakuajan loppuun mennessä, muuten sitä ei oteta käsittelyyn.

Apurahoja myönnetään esimerkiksi ammattitaidon täydentämiseen, jatko-opintoihin, kieliopintoihin, alaan liittyvään tutkimustyöhön ja ammattikuvaa syventävään työskentelyyn kuten kieli- ja opintomatkoihin sekä näyttelyiden tai julkaisujen tekemiseen. Lisäksi voidaan tukea muuta ammatillisesti perusteltua tarkoitusta.

Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin, työmatkoihin, laitehankintoihin eikä yksinomaan virkistystarkoituksiin. Näitä apurahoja ei myöskään myönnetä opiskelijoille tai takautuvasti, jo toteutuneisiin tai meneillään oleviin kursseihin tai opintomatkoihin.

Lue lisää Lehtikuvaajarahaston apurahojen hakemisesta.

Keväällä useita apurahahakuja – tarjolla myös lisäpaikkoja säätiön kursseille

Keväällä useita apurahahakuja – tarjolla myös lisäpaikkoja säätiön kursseille

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö järjestää keväällä useita apurahahakuja.

Apurahahaku Tutki2023!-konferenssiin on parhaillaan käynnissä ja päättyy 10. helmikuuta kello 16. Lue hakuilmoitus täällä.

Jokesin Lehtikuvaajarahaston Kopiosto-apurahahaku alkaa 10. helmikuuta. Apurahoja myönnetään kuvajournalisteille  valokuvaproduktioiden tekemiseen, opintomatkoihin, kirja- ja näyttelyhankkeisiin sekä läheisesti lehtikuvausta sivuaviin opintoihin ja tutkimuksiin. Haku päättyy päättyy 10. maaliskuuta kello 16.

Freelance-apurahojen haku alkaa 10. helmikuuta. Apurahoja myönnetään freelancereille ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen. Haku päättyy 3. maaliskuuta kello 16.

Lisäksi säätiö avaa lisähaun kahdelle kevään kurssille. Haku alkaa 10. helmikuuta ja päättyy 24. helmikuuta kello 16. Lisäpaikkoja on haussa Jokesin 7.—20.5.2023 Liden & Denz -kielikoulussa Riiassa järjestämälle venäjän kielikurssille ja Helsingissä 13.– 14.3.2023 järjestettävälle TikTok journalistin työkaluna kurssille.

Säätiön avoin apurahahaku alkaa 5. huhtikuuta ja haku päättyy 5. toukokuuta kello 16.

 

¨