Jokesin karenssisäännöt muuttuvat

Jokesin karenssisäännöt muuttuvat

Ensi vuoden alusta Jokesin myöntämistä alle 500 euron apurahoista ei seuraa karenssia Jokesin tai sen rahastojen apurahoihin. Apurahanhakija voi kuitenkin saada vain yhden karenssittoman alle 500 euron pikkustipendin vuodessa. 

 
Yli 500 euron apurahoista karenssi säilyy ennallaan, eli kahdessa vuodessa. Karenssi tarkoitus on varmistaa, että apurahat jakautuvat isommalle hakijaporukalle. Kahden vuoden karenssi lasketaan näin: Jos olet saanut apurahan Jokesin syksyn jaossa, karenssi kestää syksyn jakoon kahden vuoden päässä. Uutta apurahaa voit hakea aikaisintaan seuraavana keväänä. Vastaavasti keväällä saadun apurahan karenssi on voimassa vielä kahden vuoden kuluttua keväällä. Seuraavaan syksyn hakuun voit jo osallistua. Uutta apurahaa ei voi myöskään saada ennen kuin kaikista aiemmista apurahoista on tehty apurahaselvitys ja se on hyväksytty säätiössä.
Seuraavan kerran säätiön apurahoja voi hakea huhti-toukokuussa 2023. Lehtikuvaajarahaston kevään apurahahaku avautuu alkuvuodesta 2023.
Syksyn apurahahaku alkaa

Syksyn apurahahaku alkaa

Jokesin apurahahaku vuoden 2023 hankkeisiin alkaa perjantaina 14. lokakuuta. Kopiosto-apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti lehdistölle sekä sähköisten viestimien verkkojulkaisuille työskenteleville ja työskennelleille journalisteille, Sananvapauden apurahat ja Jyrki A. Juutin stipendit kaikille Suomen Journalistiliiton jäsenille.

Apurahaa voi hakea vapaamuotoisiin perusteltuihin käyttötarkoituksiin, kuten ammatillisiin koulutuksiin, opintomatkoihin, kielikursseihin, kirja- ja näyttelyhankkeisiin, konferenssimatkoihin, tutkimukseen tai opintojen loppuunsaattamiseen. Lisäksi tarjolla on kahden viikon kielikurssiapurahoja Firenzeen, Lontooseen, Madridiin, Nizzaan, Riikaan ja Tukholmaan.

Säätiö järjestää lisäksi keväällä 2023 kolme apurahakurssia journalisteille, ja niille haetaan tässä apurahahaussa. Jokesin työpajoissa tarjotaan työkaluja  featurekirjoittamiseen ja uutissuoran tekemiseen ja otetaan haltuun TikTok journalistin työvälineenä.

Apurahahaku päättyy lauantaina 12. marraskuuta kello 16. Apurahahakemus tehdään sähköisesti Jokesin apurahajärjestelmäänHakemus on allekirjoitettava pankkitunnuksilla ennen hakuajan päättymistä, muuten sitä ei oteta käsittelyyn.

Lue tarkkaan koko apurahailmoitus täältä.

Featurekirjoittamisen mestariksi Jokesin työpajassa

Featurekirjoittamisen mestariksi Jokesin työpajassa

Mistä lehtijutusta olet viimeksi innostunut? Olikohan se muuten featurejuttu? Kerronnallinen teksti vetää nyt lukijoita lehdissä, netissä ja kirjoissa. Mutta miten kehittyä featuren tekijänä?

Keväällä 2023 Jokesin järjestämässä työpajassa tarjotaan työkaluja featurekirjoittamiseen. Miten aiheesta kuin aiheesta rajataan kirkas idea? Millainen rakenne pakottaa lukijaa jatkamaan? Miten yksityiskohdilla voi lisätä kiinnostavuutta? Entä miten pidetään huolta, että kerronnallisuus ei tee tekstistä sepitettä?

Työpajan vetäjinä ovat tuoreen kirjan Feature! – Kirjoittamisen mestarikurssi (Teos, 2022) toimittajat Tuomas Kaseva, Reetta Räty ja Olli Seuri. Lisäksi mukana on vierailijoina tunnettuja featuren tekijöitä, kuten Ulla Ahvenniemi, Lauri Malkavaara ja Anu Silfverberg.

Kaksiosaisessa työpajassa käydään avointa keskustelua ja tehdään käytännön harjoituksia. Osallistujat tekevät kevään aikana yhden julkaistavan jutun, jota ideoidaan ja editoidaan yhdessä vetäjien ja kurssilaisten kanssa. Samalla käydään läpi featuren keinoja ja työkalupakkia. Koulutus on tarkoitettu alalla jo toimiville journalisteille. Helsingissä järjestettävään työpajaan valitaan 12 journalistia.

Haku feature-työpajaan alkaa 14. lokakuuta. Kurssiapuraha kattaa myös pitkämatkalaisten matka- ja majoituskulut.

Lehtikuvaajarahaston syksyn apurahat jaettu, kuvajournalismipalkintoihin lisärahoitusta

Lehtikuvaajarahaston syksyn apurahat jaettu, kuvajournalismipalkintoihin lisärahoitusta

Jokesin Lehtikuvaajarahasto jakoi syksyn kokouksessaan 29 Kopiosto-apurahaa. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 41. Myönnettyjen apurahojen yhteissumma on 38 277 euroa.

Vuoden 2022 aikana on myönnetty  41 Lehtikuvaajarahaston apurahaa, yhteensä 86 527 euroa.  Lisäksi Jokes-säätiön kevään haussa myönnettiin lehtikuvaajille viisi matka-apurahaa Perpignanin kuvajournalismifestivaaliin osallistumiseen. Matka-apurahojen yhteissumma oli 7 500 euroa. Seuraavan kerran Lehtikuvaajarahaston apurahoja voi hakea alkuvuodesta 2023.

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö päätti syyskuun kokouksessaan nostaa Kuvajournalismikilpailun kaikille avoimien kilpailuluokkien palkintoihin myönnettävää summaa 17 000 euroon. Palkinnot rahoitetaan lehtikuvaajien Kopiosto-korvauksilla.

Katso myönnetyt apurahat tästä.

Journalismi joutui sotaan – tarjolla faktantarkastusvinkkejä meiltä ja maailmalta

Journalismi joutui sotaan – tarjolla faktantarkastusvinkkejä meiltä ja maailmalta

Tule päivittämään faktantarkastustaitosi Journalismi joutui sotaan -seminaariin perjantaina 18. marraskuuta.  Iltapäiväseminaarissa kuulemme esimerkiksi, miten BBC Monitoring toimii, kuinka journalisti tunnistaa somen disinformaatiokampanjat, miten tarkistaa TikTokissa liikkuvaa materiaalia sekä kuinka Helsingin Sanomat ja AFP tarkistavat videoita, kuvia ja tietoja.

Puolen päivän seminaarissa puhujina muun muassa vapaa toimittaja, Shorenstein Center at Harvard Universityn tutkija, toimittaja Jane Lytvynenko, toimittaja Olga Robinson BBC:stä, toimittaja, NewsGuardin Euroopan ja Kanadan toimitusjohtaja Chine Labbevapaa toimittaja informaatioanalyytikko John Helin ja faktantarkistaja Anna Hollingsworth AFP:sta.

Lisäksi kuulemme suomalaisten ulkomaantoimittajien vinkkejä ja kokemuksia Venäjän uutisointiin ja sodasta raportointiin. Ylen toimittaja Janne Toivosen vetämässä paneelikeskustelussa mukana Hannu Aaltonen STT:stä, Anna Egutkina MTV:stä, Pekka Hakala Helsingin Sanomista, Nina Järvenkylä Iltalehdestä ja Antti Kuronen YLE:stä.

Seminaari järjestetään 18. marraskuuta kello 13.30 – 19.30 Musiikkitalon terassilämpiössä Helsingissä. Järjestäjinä toimivat Jokes ja Journalistiliitto. Tilaisuuteen on vapaa pääsy pressikortin haltijoilla sekä Jokesin ja Journalistiliiton sidosryhmillä. Seminaarin päätteeksi tarjoamme lasilliset kuplivaa ja pientä purtavaa.

Ilmoittaudu mukaan.

 

 

Jokesin rahoittama tutkimus selvittää häirinnän vaikutuksia journalistien työhön

Jokesin rahoittama tutkimus selvittää häirinnän vaikutuksia journalistien työhön

Tutkimusprojektissa selvitetään laajasti, miten häirintä ja sen kohteeksi joutumisen uhka heijastuvat toimittajien työhön ja hyvinvointiin.

Tampereen yliopistossa alkaa lokakuussa kaksivuotinen tutkimusprojekti, joka pureutuu suomalaisten journalistien kohtaamaan häirintään ja sen seurauksiin journalistikunnassa. Projektin rahoituksesta vastaa Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö, JOKES.

Tutkimuksen keskiössä on ulkopuolisten tahojen, esimerkiksi yleisöjen ja verkkoyhteisöjen, journalisteihin kohdistama häirintä ja uhkailu. Tällaisen häirinnän yleistyminen on herättänyt huolta myös useissa muissa julkisissa tehtävissä toimivissa ammattiryhmissä. Aikaisemmat journalistien keskuudessa tehdyt tutkimukset osoittavat, että kielteiset vaikutukset leviävät usein laajalle.

”Häirinnän vaikutukset eivät rajoitu vain kohteeksi joutuvaan journalistiin, vaan tyypillisesti heijastuvat myös heidän työyhteisöönsä ja lopulta koko ammattikuntaan. Projektissa lähdemme syventämään tietoa ja ymmärrystä näistä mekanismeista”, sanoo hankkeen projektitutkija Ilmari Hiltunen.

”Sananvapauden edistäminen on journalismin keskeinen arvo ja yksi JOKES-säätiön perustarkoituksista”, sanoo projektin rahoituksesta vastaavan Jokes-säätiön puheenjohtaja Ville Hänninen. ”Journalismi edellyttää itsenäisyyttä suhteessa valtarakenteisiin ja yksittäisten ihmisten ja ihmisryhmien hyökkäyksiin. Häirinnän tarkempi tutkiminen ja johtopäätösten teko on ajassamme välttämätöntä.”  

Tutkimusprojektin päämääränä on tarkastella häirinnän seurauksia pitkällä aikavälillä ja pintaa syvemmältä. Tutkimukseen osallistuvat journalistit kirjaavat noin puolen vuoden ajan ylös kohtaamaansa häirintää sekä aihepiiriin liittyviä ajatuksia ja pohdintoja. Lisäksi projektin erillisissä tapaustutkimuksissa tarkastellaan häirintätilanteiden käsittelyä erilaisissa journalistissa työyhteisöissä.

Tavoitteena on tuottaa aihepiiristä tietoa, jonka avulla voidaan kehittää toimivia käytäntöjä ja tukimuotoja häirinnän kielteisten vaikutusten vähentämiseksi ja torjumiseksi. Lisäksi tutkijat toivovat, että aiheen käsittely auttaisi lisäämään journalistisissa työyhteisöissä ja esihenkilötyössä herkkyyttä häirinnän vaikutusten tunnistamiselle ja käsittelylle.

”Vaikka häirintä ei ilmenisi suoraan journalistin työsuorituksessa esimerkiksi itsesensuurina, se saattaa johtaa työn kuormituksen lisääntymiseen tai yksityiselämän ongelmiin. Lisäksi yksilöt voivat reagoida hyvin eri tavoin samantyyppisiin tilanteisiin. Häirinnän vaikutusten tehokas tunnistaminen ja tuen tarjoaminen edellyttävät uudenlaisia tietoja ja taitoja”, Hiltunen sanoo.

Tutkimus toteutetaan Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa, ja sen projektiryhmään kuuluvat Hiltusen lisäksi professori Kaarina Nikunen ja yliopistotutkija Reeta Pöyhtäri.

 

Lisätietoja

Ilmari Hiltunen

Projektitutkija

Tampereen yliopisto

050 509 9034

ilmari.hiltunen@tuni.fi

Hae pikkustipendiä Kuvajournalistien Syyspäiville osallistumiseen

Hae pikkustipendiä Kuvajournalistien Syyspäiville osallistumiseen

Kuvajournalistien Syyspäivät järjestetään jälleen koronatauon jälkeen marraskuussa pääkaupunkiseudulla. Lehtikuvaajarahaston parhaillaan meneillään olevassa apurahahaussa voi hakea myös alle 500 euron pikkustipendiä syyspäiville osallistumiseen. Osallistumismaksuun myönnetään 200 euron pikkustipendi. Lisäksi apurahaa voi hakea pitkämatkalaisten matkakuluihin ja majoitukseen (100 €/yö). Tästä alle 500 euron pikkustipendistä ei seuraa kahden vuoden karenssia Jokesin muihin apurahoihin.

Lehtikuvaajarahaston haku päättyy 9. syyskuuta kello 16. Stipendihakemus tehdään Jokes-säätiön sähköiseen apurahajärjestelmään. Hakemus on allekirjoitettava pankkitunnuksilla ennen hakuajan päättymistä.

Lehtikuvaajien Kopiosto-apurahahaku alkaa

Lehtikuvaajien Kopiosto-apurahahaku alkaa

Jokesin Lehtikuvaajarahaston syksyn apurahahaku alkaa perjantaina 12. elokuuta..

Lehtikuvaajarahaston Kopiosto-apurahoja myönnetään lehtikuvaajille valokuvaproduktioiden tekemiseen, opintomatkoihin, kirja- ja näyttelyhankkeisiin, läheisesti lehtikuvausta sivuaviin opintoihin ja tutkimuksiin sekä muihin perusteltuihin hankkeisiin. Apurahoja ei myönnetä opiskelijoille.

Apurahahaku päättyy 9. syyskuuta 2022 kello 16.00. Apurahahakemus tehdään Jokesin sähköiseen apurahajärjestelmään. Hakemus on allekirjoitettava määräaikaan mennessä pankkitunnuksilla.

Kopiosto-apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti lehdistölle sekä sähköisten viestimien verkkojulkaisuille työskenteleville ja työskennelleille kuvaajille. Lyhyt journalistinen työhistoria on pakollinen liite. Apurahaa hakevan lehtikuvaajan Kopiosto-valtakirjan tulee olla luovutettu Journalistiliitolle tai hakijan oikeus Kopiosto-apurahoihin on hakemuksessa perusteltava ammatillisella toiminnalla.

Lue lisää apurahojen hakemisesta.

 

Leena Seretin testamenttasi Journalistien tukirahastolle ja edunvalvontataitojen kehittämiseen

Leena Seretin testamenttasi Journalistien tukirahastolle ja edunvalvontataitojen kehittämiseen

Toimittaja Leena Seretin on tehnyt 20 000 euron testamenttilahjoituksen Journalistisen kulttuurin edistämissäätiölle. Lahjoituksesta 10 000 euroa on tarkoitettu Jyrki A. Juutin apurahoihin ja 10 000 euroa Journalistien Tukirahastolle. Leena Seretin menehtyi tammikuussa 2021.  Hän oli Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön asiamies vuosina 1996-2001 säätiön ensimmäisen asiamiehen Antero Laineen jälkeen.

Journalistien tukirahasto on mediatalojen ja alan liittojen yhdessä perustama rahasto, joka auttaa avustuksin uhkailun, vainon ja muiden häirinnän muotojen kohteeksi joutuneita journalisteja. Seretin halusi ohjata testamenttirahoitusta myös Jyrki A. Juutin muistostipendeihin, jotka on tarkoitettu ammattiyhdistystoiminnassa tarvittavien edunvalvontavalmiuksien kehittämiseen. Säätiön hallitus päätti kesäkuun kokouksessaan Leenan testamenttilahjoituksesta kuultuaan laajentaa Jyrki A. Juutin muistostipendien käyttötarkoitusta ammattiyhdistystoiminnassa tarvittavien edunvalvontavalmiuksien kehittämisen lisäksi journalistien työmarkkinoita koskeviin hankkeisiin, kuten työmarkkinaosaamisen kartuttamiseen, opintomatkoihin ja selvityksiin.

Toimittajana Leena Seretin erikoistui politiikkaan ja työmarkkinakysymyksiin. Hän toimi muun muassa Kansan Lehden, Lippu-lehden, Liikeväki-lehden, Puntarin ja UP-uutispalvelun toimittajana. Vuodesta 1994 alkaen hän toimi freelancerina kirjoittaen useisiin ammatti- ja järjestölehtiin. Työn ohessa Leena Seretin toimi aktiivisesti journalistien eri järjestöissä, esimerkiksi Helsingin Sanomalehtimiesyhdistyksen hallituksessa ja puheenjohtajana, Naistoimittajissa, Ay-lehtien toimitusosastossa ja Suomen Sosialidemokraattisen Sanomalehtimiesliitossa sekä Suomen freelance-journalistien hallituksessa ja freelancereiden edustajana Journalistiliiton valtuustossa.

 

Kuva: Vesa Laitinen

 

Säätiö jakoi yli puoli miljoonaa apurahoina

Säätiö jakoi yli puoli miljoonaa apurahoina

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön kevään apurahat on myönnetty. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 215, ja apuraha myönnettiin 128 hakemukselle. Myönnettyjen apurahojen yhteissumma on 548 085 euroa. Erityisen suosittu oli säätiön ensimmäistä kertaa järjestämä Tietokirjapaja, johon saapui yli 50 hakemusta.

Seuraavan kerran Kopiosto-apurahoja voi hakea elokuussa, jolloin aukeaa Lehtikuvaajarahaston haku. Säätiön avoin apurahahaku vuoden 2023 hankkeisiin aukeaa lokakuussa. Syksyllä jaetaan myös apurahat säätiön kielikursseihin, jotka järjestetään loppukeväästä 2023.

Katso kaikki myönnetyt apurahat tästä.