Höstens ansökningstid för stipendier börjar

Höstens ansökningstid för stipendier börjar

Höstens ansökningstid för Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kulturs stipendier börjar den 13 oktober och slutar den 10 november klockan 16.

Kopiosto-stipendier kan sökas för fritt formulerade ändamål, studerandestipendier, arbetsstipendier samt stipendier för stiftelsen språkkurser och yrkeskurser. Jokes-stipendier utdelas för akademisk forskning som gagnar branschen.

Kopiosto-stipendierna är avsedda i första hand för dem som arbetar eller har arbetat inom pressen eller med elektroniska medier. Yttrandefrihetsstipendierna och Jyrki A. Juuts stipendier är avsedda för medlemmar i Journalistförbundet.

Förutom kopiosto-stipendierna beviljas Jyrki A. Juuts stipendier för förkovring i intressebevakning. Yttrandefrihetsstipendier beviljas till Journalistförbundets medlemmar som länge deltagit i facklig verksamhet.

Läs mer.

JOKES utlyser stipendier

JOKES utlyser stipendier

Vårens ansökningstid för Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kulturs stipendier börjar. Kopiosto-stipendier kan sökas för fritt formulerade ändamål, studerandestipendier, arbetsstipendier samt stipendier för stiftelsen språkkurser och yrkeskurser. Jokes-stipendier utdelas för akademisk forskning som gagnar branschen.

Kopiosto-stipendierna är avsedda i första hand för dem som arbetar eller har arbetat inom pressen eller med elektroniska medier. Yttrandefrihetsstipendierna och Jyrki A. Juuts stipendier är avsedda för alla medlemmar i Journalistförbundet.

Ansökningstiden börjar den 5 april och slutar den 5 maj klockan 16. Ansökan om stipendium görs elektroniskt på Jokes stipendieansökningssystem på adressen https://jokes.apurahat.net Ansökan ska vara underskriven med bankkod före utgången av ansökningstiden, i annat fall behandlas den inte.

Läs mer

Höstens ansökningstid för stipendier börjar

JOKES utlyser stipendier

Ansökningstiden för stipendier från Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur börjar.

Ansökningstiden slutar den 14 maj klockan 16 då den elektroniska ansökan ska vara inlämnad i stipendieansökningssystemet.

Kopiosto-stipendier kan sökas för fritt formulerade ändamål, studerandestipendier, arbetsstipendier och för stiftelsen yrkeskurser. Jokes-stipendier utdelas för akademisk forskning som gagnar branschen. För pressfotografer beviljas respengar för deltagande i den internationella festivalen för fotojournalism i Perpignan.

Förutom kopiosto-stipendierna beviljas Jyrki A. Juuts stipendier för förkovring i intressebevakning. Yttrandefrihetsstipendier beviljas till Journalistförbundets medlemmar som länge deltagit i facklig verksamhet.

Kopiosto-stipendierna är avsedda i första hand för journalister som arbetar eller har arbetat inom pressen eller nätpublikationer. Yttrandefrihetsstipendierna och Jyrki A Juuts stipendier är avsedda för medlemmar i Finlands journalistförbund.

Läs mer.

Höstens stipendier att söka

Höstens stipendier att söka

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser stipendier. Ansökningstiden börjar den 14 oktober och går ut den 12 november klockan 16. Ansökan om stipendium görs elektroniskt på Jokes stipendieansökningssystem på adressen https://jokes.apurahat.net Ansökan ska vara underskriven med bankkod före utgången av ansökningstiden, i annat fall behandlas den inte.

Kopiosto-stipendier kan sökas för fritt formulerade ändamål, studerandestipendier, arbetsstipendier och för stiftelsen yrkeskurser. Jokes-stipendier utdelas för akademisk forskning som gagnar branschen.

Kopiosto-stipendierna är avsedda i första hand för dem som arbetar eller har arbetat inom pressen eller med elektroniska medier. Yttrandefrihetsstipendierna och Jyrki A. Juuts stipendier är avsedda för alla medlemmar i Journalistförbundet.

Läs mer

 

JOKES utlyser stipendier

Ansökan om stipendium börjar

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser vårens stipendier. Ansökningstiden börjar den 15 april.

Att söka finns Kopiosto-stipendier för fritt motiverade ändamål samt studerandestipendier, arbetsstipendier och stipendier för stiftelsens kurser. Jokes-stipendier delas ut för akademisk forskning som gynnar branschen. Ny kan man också söka stipendier för stiftelsens Workshop för visualisering av information och språkkurs i estniska i Tallinn.

Förutom Kopiosto-stipendier beviljas Jyrki A. Juutis stipendier för förkovring i intressebevakning samt Yttrandefrihetsstipendier för Journalistförbundets medlemmar som länge deltagit i facklig verksamhet.

Läs mer

 

 

Jokes 30 år jubileumsstipendier

Jokes 30 år jubileumsstipendier

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser Jokes 30 år jubileumsstipendier. Stipendierna beviljas för kreativt eller undersökande journalistiskt arbete. Arbetsstipendiet är på 9 500 euro.

Stipendierna är i första hand avsedda för dem som arbetar eller har arbetat inom pressen eller med elektroniska medier på nätet. Vid beviljandet av stipendierna kan även beaktas om den sökande har lämnat in sin Kopiosto-fullmakt till Journalistförbundet.

Ansökningstiden börjar den 11 februari och avslutas den 12 mars klockan 16 då den elektroniska ansökan ska vara inlämnad i stipendieansökningssystemet. Ansökan ska vara underskriven med bankkod före utgången av ansökningstiden, i annat fall behandlas den inte.

Läs mer

 

Vårstipendier för pressfotografer

Vårstipendier för pressfotografer

Jokes fond för pressfotografer utlyser Kopiostostipendier för pressfotografers produktion samt för studier och forskning som nära hänför sig till pressfotografering.

Ansökningstiden börjar den 11 februari och avslutas den 12 mars klockan 16 då den elektroniska ansökan ska vara inlämnad i stipendieansökningssystemet. Ansökan ska vara underskriven med bankkod före utgången av ansökningstiden, i annat fall behandlas den inte.

Pressfotografens Kopiosto-fullmakt ska vara inlämnad till Journalistförbundet. I annat fall ska den sökandes rätt till Kopiosto-stipendier motiveras med yrkesverksamhet.

Läs mer

Handbok för journalister som utsätts för näthat

Handbok för journalister som utsätts för näthat

Stödfonder för journalister och Jokes har publicerat en Journalistens Onlinehatguide. Guiden, skriven av journalisten Johanna Vehko, granskar typiska situationer som en journalist kan möta på grund av online-hat. Även om hatkampanjer för journalister ofta har sitt ursprung i vissa ämnen som journalisten behandlar, fokuserar de inte på själva berättelsen eller de journalistiska val som görs i den. Hatkampanjer är lätta att skilja från legitim kritik eftersom de fokuserar på journalisten. Online- hatguiden ger  tips om hur du skyddar din integritet och vad du ska göra om du blir offer för hat på nätet, hur man hanterar dessa situationer och hur man skyddar sig online.

Handbok för journalister som utsätts för näthat

JOKES utlyser stipendier

Jokes stipendier utlyses

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser höstens stipendier. Kopiosto-stipendier kan sökas för fritt formulerade ändamål, studerandestipendier, arbetsstipendier och för stiftelsen yrkeskurser. Jokes-stipendier delas även ut för akademisk forskning som gagnar branschen. Stipendierna som nu beviljas är avsedda för projekt under 2021.

Ansökningstiden börjar den 22 oktober och går ut den 20 november klockan 16. Då ska den elektroniska ansökan vara inlämnad i systemet. Ansökan ska vara underskriven med bankkod före utgången av ansökningstiden, i annat fall behandlas den inte.

Läs mer

Jokes fond för pressfotografer utlyser stipendier att söka

Jokes fond för pressfotografer utlyser stipendier att söka

 Pressfotografer kan ansöka om stipendium för fotoproduktioner samt för studier eller forskningsprojekt med nära anknytning till pressfoto. Ansökan öppnar 1 augusti 2020. 

Kopiosto-stipendierna är främst ämnade för fotografer som jobbar eller jobbat inom pressen eller för elektroniska mediers webbpublikationer.

I denna ansökningsrunda delas dessutom 8 000 euro ut i stipendier åt fotografer som fotar för YLE. Dessa stipendier ska sökas separat. 

Ansökningstiden inleds 1.8.2020 och tar slut 21.8.2020 klockan 16.00 då den elektroniska ansökan ska vara inlämnad i det elektroniska ansökningssystemet.

 

Läs mer