Ansökningssystem

Anvisningar för hur samtliga stipendier söks

Du ansöker om stipendium från Jokes genom stiftelsens elektroniska ansökningssystem.

Mer info om ansökningssystemets dataskydd hittar du här: datasäkerhets- och registerbeskrivning.

Gör så här:

1. Registrera dig i ansökningssystemet genom att skapa ett användarnamn och lösenord. Med samma inloggningsuppgifter kan du senare följa med hur din ansökan framskrider. Betalning och rapportering sköts senare via samma elektroniska system. Ha koll på dina inloggningsuppgifter.

2. Fyll i din stipendieansökan.

3. Bifoga de filer som krävs, i pdf-format. Din korta arbetshistorik är en obligatorisk bilaga.

4. Läs noga igenom din ansökan, bilagorna och avtalstexten (förbindelsen).

5.  Skicka din stipendieansökan via det elektroniska ansökningssystemet. Du får via e-posten en bekräftelse på att ansökan tagits emot.

6. Skriv elektroniskt under din ansökans förbindelse före deadline, annars behandlas inte ansökan. Du behöver till exempel bankkoder.

Information om ansökningstider och om vilka stipendier som kan sökas när hittar du under rubriken ”Sök nu”.

Jokes, Stiftelsen för främjande av journalistisk kultur

Broholmsgatan 16 7. vån | 00530 Helsingfors | 050 5513 961 | toimisto@jokes-saatio.fi