Freelancereiden koulutusapurahat myönnetään jatkossa Jokesista

Vuoden 2023 alusta freelancereille myönnettävät koulutusapurahat haetaan suoraan Jokesista. Aiemmin apurahoja ovat jakaneen Freelance-ammattiosasto FAO ja Lehdistön freelacereiden apurahahoitokunta.

Ensimmäinen freelance-apurahojen haku järjestetään alkukeväästä 2023. Apurahojen jakamista varten perustetaan Freelance-hoitokunta, johon nimitetään Journalistiliiton freelancereita edustavien järjestöjen edustajat säätiön ensimmäisessä kokouksessa keväällä 2023. Jatkossa hoitokunta tekee esityksen apurahojen jakamisesta ja lopulliset päätökset apurahoista tekee säätiön hallitus. Apurahoja haetaan jatkossa säätiön apurahajärjestelmän kautta ja näin voidaan turvata hakemuksien tietoturvallinen käsittely.

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö otti heti toimintansa alkuajoista alkaen tavoitteekseen tukea freelancereiden ammatillista kouluttautumista. Ajatuksena on ollut tukea freelancereiden ammattitaidon ylläpitämistä, kun työnantajan tarjoamaa koulutusta ei yleensä ole ollut tarjolla. Säätiö on antanut tätä tarkoitusta varten vuosittain erillisen jakosumman freelance-apurahoihin jaettavaksi. Uudistus ei pienennä freelance-apurahoihin myönnettävää  summaa.