Jokesin apuraha afganistanilaisten ja suomalaisten toimittajien yhteistyöhankkeelle

Suomalaiset naistoimittajat ovat vuodesta 2009 kouluttaneet kollegoitaan Afganistanissa journalismin eri osa-alueista. Learning Together-hanke sai alkunsa Afganistanin naistoimittajajärjestön pyynnöstä. Taustalla oli järjestön huoli maan naistoimittajien heikosta koulutustasosta ja nopeasti kehittyvän media-alan muuttuvista vaatimuksista.

Jokes myönsi maanantaina Learning together -verkostolle 10 000 euron apurahan. Verkosto perustaa sivuston, jossa julkaistaan  juttuja, kuvia, videoita ja blogeja journalistien tilanteesta ja elämästä talibanien hallitsemassa Afganistanista. Työryhmässä sparraajina ja kouluttajina toimii joukko journalismin ammattilaisia ja kääntäjiä Suomesta. Verkosto varmistaa, että  kirjoittajien turvallisuus ei vaarannu.

Ulkoministeriö rahoitti Learning Together -hanketta 2009-2017, ja sinä aikana suomalaiset kouluttivat noin 500 afgaanitoimittajaa,  Kabulin ohella Mazar-e-Sarifissa, Bamyanissa ja Heratissa. Kahdeksan afgaanitoimittajaa koulutettiin toimimaan myös paikallisina kouluttajina. Hankkeen suomalaiset kouluttajat ovat muodostaneet Learning Together-verkoston ja se on toimittanut vuodesta 2018 alkaen materiaaleja ja järjestänyt online-koulutustilaisuuksia eri puolella Afganistania.

Tiedon ja yhdessä kehittymisen tarve Afganistanissa on edelleen suuri, huolimatta siitä, että talebanien noustua valtaan naistoimittajat ovat vaikeuksissa. Radiot on pääosin lakkautettu ja muutkin median työpaikat on naisilta suljettu. Learning Together -hankkeen yhteistyökumppani Kabulin yliopiston journalismin laitos on toistaiseksi suljettu naisilta ja toinen monivuotinen yhteistyökumppani Naisten asiain ministeriö lakkautettiin kokonaan ja muutettiin Hyveiden  ja paheiden ministeriöksi.

Suomalaisten kouluttamat paikalliset kouluttajat ovat erittäin vaikeassa tilanteessa, koska useimmat heistä ovat tunnettuja paikkakunnillaan ja siksi nyt talebanien listoilla. Työskentely länsimaalaisten kanssa katsotaan suureksi rikkeeksi. Naiset piileskelevät turvataloissa ja toivovat pääsevänsä maasta ulos. Rahat ovat vähissä ja ruoka-apuakin on jo tarvittu.

Jokesin apurahalla halutaan mahdollistaa koulutusyhteistyön jatkuminen ja saada afganistanilaisten journalistien tarinat julkisuuteen.

Kuva: Eeva Koskinen