Jokesin puheenjohtajana jatkaa Ville Hänninen

Päivi Alasuutari, Janne Toivonen, Ville Hänninen, Suvi Ahola, Ailaliisa Laurila ja Lauri Lehtinen johtavat säätiön toimintaa vuonna 2023.

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön vuosikokous valitsi toimittaja, tietokirjailija Ville Hännisen jatkamaan säätiön puheenjohtajana vuoden 2023. Varapuheenjohtajana jatkaa toimittaja Päivi Alasuutari. Hallituksen jäseniä ei ollut tänä vuonna erovuorossa. Säätiön hallituksessa jatkavat toimittajat Suvi Ahola, Ailaliisa Laurila, Lauri Lehtinen ja Janne Toivonen.

Vuosikokouksessa käytiin läpi vuoden 2022 toimintaa ja taloutta sekä asetettiin tavoitteet vuodelle 2023. Jokes jakoi vuonna 2022 stipendejä ja apurahoja yhteensä poikkeuksellisen paljon, yhteensä 1 550 252 euroa. Apurahahakemuksia saapui 648, ja apuraha myönnettiin 391 hakijalle. Vuodelle 2023 ennakoidaan Kopiosto-tuottojen hienoista laskua, mikä vaikuttanee myönnettävien apurahojen määrään.

Viime vuonna tuettiin ukrainalaisia journalisteja 5 000 euron lahjoituksella EFJ:n hallinnoimalle Ukraine Safety Fundille ja Journalistien tukirahastoa 15 000 eurolla. Lisäksi rahoitettiin 30 000 eurolla Turvaresidenssitoimintaa, jonka käytännön hallintoa hoitaa Artists at Risk. Turvaresidenssin tavoite luoda Valko-Venäjän, Venäjän ja Ukrainan journalisteille mahdollisuus toipua psyykkisesti sodasta, vainosta ja vankeudesta sekä tarjota mahdollisuus työskennellä ja verkostoitua Suomessa. Säätiön hallitus päätti jatkaa residenssitoiminnan tukemista myös vuonna 2023.