Kevään apurahahaku alkaa

Jokesin Podcast-pajaa vetävät Suvi-Tuuli Kanerva ja Elli Salo.

Säätiön kevään apurahahaku alkaa perjantaina 13. huhtikuuta. Hakuun tulevat 20 461 euron suuruiset Jokes-apurahat alan tutkimukseen tai muuhun koko media-alaa hyödyntävään huolellisesti perusteltuun tarkoitukseen sekä 5 000 euron työskentelyapurahat  tutkivaan työhön, omaan erikoisalaan syventymiseen tai taustatyöhön. Lisäksi haettavana ovat Jyrki A. Juutin muistostipendit edunvalvontataitojen harjaannuttamiseen, 900 euron opiskelijastipendit opinnäytetyön tekemiseen sekä apurahat opintojen loppuunsaattamiseen. Säätiö jakaa myös apurahat kolmepäiväiselle Mobiilivideokurssille sekä Visuaalinen suunnittelu järjestölehdissä -kurssille. Näiden lisäksi Jokes jakaa enintään kuusi apurahaa Tampereen yliopiston Venäjän ja Kiinan median osaamiskeskuksen (TaRC) kansainväliselle Media ja arktinen alue -mestarikurssien viikolle osallistumiseen.

Hakemus on jätettävä sähköiseen apurahajärjestelmään 9. toukokuuta kello 17.00 mennessä. Apurahajärjestelmästä tulostettava sitoumus tulee allekirjoittaa ja postittaa. Sen on oltava perillä säätiön toimistolla viimeistään 16. toukokuuta 2018 kello 16.00.

Katso tarkemmat tiedot nyt haettavana olevista apurahoista.