Kevään apurahapäätökset ennen juhannusta

Jokesin kevään apurahahaku päättyi perjantaina 15.5. Määräaikaan mennessä saapui 276 hakemusta.

Säätiön hallitus tekee päätökset apurahansaajista kokouksessaan kesäkuun puolivälissä. Apurahapäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla. Päätöskirjeen pääsee lukemaan myös säätiön apurahajärjestelmästä omilla tunnuksillaan.