Kopiosto-valtakirjan voi nyt antaa verkossa

Jokesin apurahat rahoitetaan Journalistiliitolle tilitetyistä Kopiosto-korvauksista. Siksi toivomme, että apurahanhakijat antaisivat Kopiosto-valtakirjansa Journalistiliitolle. Aiemmin valtakirja on täytynyt postittaa allekirjoitettuna liiton toimistolle, mutta nyt sen voi tehdä verkossa.

Kopiosto edustaa laajaa joukkoa luovan työn tekijöitä kuten kirjoittajia, kuvantekijöitä, kääntäjiä, näyttelijöitä, ohjaajia ja toimittajia. Kopiosto huolehtii, että tekijät ja kustantajat saavat teosten käytöstä heille kuuluvan korvauksen. Kirjojen, lehtien ja internetissä julkaistujen teosten kopioinnista kerätyt korvaukset maksetaan Kopioston jäsenjärjestöille, kuten Journalistiliitolle, ja ne  jakavat ne edelleen tekijöille ja kustantajille muun muassa erilaisina apurahoina, koulutuksina ja palkintoina. Radio- ja tv-ohjelmien käytöstä kerätyt korvaukset maksetaan pääosin henkilökohtaisina korvauksina ohjelmien tekijöille ja esittäjille. Lisätietoa Kopiostosta ja valtuutuksen antamisesta löydät täältä.

Voit antaa valtakirjasi menemällä Journalistiliiton verkkosivuille. Löydät sieltä linkin valtuutuspalveluun kohdasta Av-tekijänoikeussopimuksen ja Kopiosto-valtakirjan teko Kopioston valtuutuspalvelussa. Valtuutuksen antaminen edellyttää pankkitunnuksilla tunnistautumista.