Lehtikuvaajarahaston kevään apurahat jaettu

Kuva: Pete Aarre-Ahtio

Jokesin Lehtikuvaajarahasto on myöntänyt kevään apurahat.  Apurahahakemuksia saapui määräaikaan mennessä 27, ja apuraha myönnettiin 18 hankkeelle. Myönnettyjen apurahojen yhteissumma on 58 155 euroa.

Lehtikuvaajarahaston hoitokunta harmitteli, että useista hakemuksista puuttuivat työnäytteet. Erityisesti erilaisissa näyttely- ja kirjahankkeissa työnäytteet ovat olennaisessa roolissa apurahoja myönnettäessä.

Seuraavan kerran Lehtikuvaajarahaston apurahoja voi hakea syyskuussa 2023. Lehtikuvaajarahaston apurahat rahoitetaan  Kopiosto-korvauksin, jotka kertyvät kopioidun lehdistöaineiston ns. toissijaisesta käytöstä, valokopioinnista sekä digitaalisesta kopioinnista ja skannauksesta.

Katso kaikki apurahat tästä.