Syksyn apurahahaku alkaa

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön apurahahaku alkaa 13. lokakuuta ja päättyy 10. marraskuuta kello 16. Apurahoja haetaan Jokesin sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Kopiosto-apurahoja myönnetään esimerkiksi ammattitaidon täydentämiseen, täydennyskoulutukseen, alan tutkimukseen, ammattikuvaa syventävään työskentelyyn, kieli- ja opintomatkoihin, opintojen loppuunsaattamiseen sekä näyttelyiden tai julkaisujen tekemiseen. Lisäksi voidaan tukea muuta ammatillisesti perusteltua tarkoitusta. Opiskelijoille myönnetään vain opiskelijastipendejä opinnäytetyön tekemiseen. Lisäksi myönnetään Sananvapauden apurahoja pitkään Journalistiliiton järjestötehtävissä toimineille liiton aktiiveille sekä Jyrki A. Juutin muistostipendejä ammattiyhdistystoiminnassa tarvittavien edunvalvontavalmiuksien kehittämiseen sekä työmarkkinoita koskeviin hankkeisiin.

Nyt voit myös hakea myös keväällä 2024 järjestettäville säätiön ammatillisille kursseille. Huhti-toukokuussa järjestetään Tuomas Kasevan ja Reetta Rädyn luotsaama Editointipaja ja toukokuussa Johanna Vehkoon vetämä Faktantarkistuksen ja tiedon verifioinnin mestarikurssi. Lisäksi huhtikuussa järjestetään säätiön järjestyksessään toinen HEAT-kurssi (Hostile Environment Awareness Training) kriisialueilla työskenteleville journalisteille.

Keväällä 2024 järjestetään myös säätiön perinteiset kahden viikon kielikurssit Berliinissä, Lontoossa, Madridissa ja Tukholmassa. Kursseille haetaan tässä apurahahaussa.

Lue tarkkaan säätiön apurahailmoitus ennen apurahan hakemista.