Lehtikuvaajarahaston syksyn apurahat jaettu, kuvajournalismipalkintoihin lisärahoitusta

Lehtikuvaajarahaston syksyn apurahat jaettu, kuvajournalismipalkintoihin lisärahoitusta

Jokesin Lehtikuvaajarahasto jakoi syksyn kokouksessaan 29 Kopiosto-apurahaa. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 41. Myönnettyjen apurahojen yhteissumma on 38 277 euroa.

Vuoden 2022 aikana on myönnetty  41 Lehtikuvaajarahaston apurahaa, yhteensä 86 527 euroa.  Lisäksi Jokes-säätiön kevään haussa myönnettiin lehtikuvaajille viisi matka-apurahaa Perpignanin kuvajournalismifestivaaliin osallistumiseen. Matka-apurahojen yhteissumma oli 7 500 euroa. Seuraavan kerran Lehtikuvaajarahaston apurahoja voi hakea alkuvuodesta 2023.

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö päätti syyskuun kokouksessaan nostaa Kuvajournalismikilpailun kaikille avoimien kilpailuluokkien palkintoihin myönnettävää summaa 17 000 euroon. Palkinnot rahoitetaan lehtikuvaajien Kopiosto-korvauksilla.

Katso myönnetyt apurahat tästä.

Journalismi joutui sotaan – tarjolla faktantarkastusvinkkejä meiltä ja maailmalta

Journalismi joutui sotaan – tarjolla faktantarkastusvinkkejä meiltä ja maailmalta

Tule päivittämään faktantarkastustaitosi Journalismi joutui sotaan -seminaariin perjantaina 18. marraskuuta.  Iltapäiväseminaarissa kuulemme esimerkiksi, miten BBC Monitoring toimii, kuinka journalisti tunnistaa somen disinformaatiokampanjat sekä kuinka Helsingin Sanomat ja AFP tarkistavat videoita, kuvia ja tietoja.

Puolen päivän seminaarissa puhujina muun muassa vapaa toimittaja, Shorenstein Center at Harvard Universityn tutkija Jane Lytvynenko, toimittaja Olga Robinson BBC:stä, vapaa toimittaja informaatioanalyytikko John Helin ja faktantarkistaja Anna Hollingsworth AFP:sta.

Lisäksi kuulemme suomalaisten ulkomaantoimittajien vinkkejä ja kokemuksia Venäjän uutisointiin ja sodasta raportointiin. Ylen toimittaja Janne Toivosen vetämässä paneelikeskustelussa mukana Hannu Aaltonen STT:stä, Anna Egutina MTV:stä, Pekka Hakala Helsingin Sanomista, Nina Järvenkylä Iltalehdestä ja Antti Kuronen YLE:stä.

Seminaari järjestetään 18. marraskuuta kello 13.30 – 19.30 Musiikkitalon terassilämpiössä Helsingissä. Järjestäjinä toimivat Jokes ja Journalistiliitto. Tilaisuuteen on vapaa pääsy pressikortin haltijoilla sekä Jokesin ja Journalistiliiton sidosryhmillä. Seminaarin päätteeksi tarjoamme lasilliset kuplivaa ja pientä purtavaa.

Ilmoittaudu mukaan.

 

 

Jokesin rahoittama tutkimus selvittää häirinnän vaikutuksia journalistien työhön

Jokesin rahoittama tutkimus selvittää häirinnän vaikutuksia journalistien työhön

Tutkimusprojektissa selvitetään laajasti, miten häirintä ja sen kohteeksi joutumisen uhka heijastuvat toimittajien työhön ja hyvinvointiin.

Tampereen yliopistossa alkaa lokakuussa kaksivuotinen tutkimusprojekti, joka pureutuu suomalaisten journalistien kohtaamaan häirintään ja sen seurauksiin journalistikunnassa. Projektin rahoituksesta vastaa Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö, JOKES.

Tutkimuksen keskiössä on ulkopuolisten tahojen, esimerkiksi yleisöjen ja verkkoyhteisöjen, journalisteihin kohdistama häirintä ja uhkailu. Tällaisen häirinnän yleistyminen on herättänyt huolta myös useissa muissa julkisissa tehtävissä toimivissa ammattiryhmissä. Aikaisemmat journalistien keskuudessa tehdyt tutkimukset osoittavat, että kielteiset vaikutukset leviävät usein laajalle.

”Häirinnän vaikutukset eivät rajoitu vain kohteeksi joutuvaan journalistiin, vaan tyypillisesti heijastuvat myös heidän työyhteisöönsä ja lopulta koko ammattikuntaan. Projektissa lähdemme syventämään tietoa ja ymmärrystä näistä mekanismeista”, sanoo hankkeen projektitutkija Ilmari Hiltunen.

”Sananvapauden edistäminen on journalismin keskeinen arvo ja yksi JOKES-säätiön perustarkoituksista”, sanoo projektin rahoituksesta vastaavan Jokes-säätiön puheenjohtaja Ville Hänninen. ”Journalismi edellyttää itsenäisyyttä suhteessa valtarakenteisiin ja yksittäisten ihmisten ja ihmisryhmien hyökkäyksiin. Häirinnän tarkempi tutkiminen ja johtopäätösten teko on ajassamme välttämätöntä.”  

Tutkimusprojektin päämääränä on tarkastella häirinnän seurauksia pitkällä aikavälillä ja pintaa syvemmältä. Tutkimukseen osallistuvat journalistit kirjaavat noin puolen vuoden ajan ylös kohtaamaansa häirintää sekä aihepiiriin liittyviä ajatuksia ja pohdintoja. Lisäksi projektin erillisissä tapaustutkimuksissa tarkastellaan häirintätilanteiden käsittelyä erilaisissa journalistissa työyhteisöissä.

Tavoitteena on tuottaa aihepiiristä tietoa, jonka avulla voidaan kehittää toimivia käytäntöjä ja tukimuotoja häirinnän kielteisten vaikutusten vähentämiseksi ja torjumiseksi. Lisäksi tutkijat toivovat, että aiheen käsittely auttaisi lisäämään journalistisissa työyhteisöissä ja esihenkilötyössä herkkyyttä häirinnän vaikutusten tunnistamiselle ja käsittelylle.

”Vaikka häirintä ei ilmenisi suoraan journalistin työsuorituksessa esimerkiksi itsesensuurina, se saattaa johtaa työn kuormituksen lisääntymiseen tai yksityiselämän ongelmiin. Lisäksi yksilöt voivat reagoida hyvin eri tavoin samantyyppisiin tilanteisiin. Häirinnän vaikutusten tehokas tunnistaminen ja tuen tarjoaminen edellyttävät uudenlaisia tietoja ja taitoja”, Hiltunen sanoo.

Tutkimus toteutetaan Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa, ja sen projektiryhmään kuuluvat Hiltusen lisäksi professori Kaarina Nikunen ja yliopistotutkija Reeta Pöyhtäri.

 

Lisätietoja

Ilmari Hiltunen

Projektitutkija

Tampereen yliopisto

050 509 9034

ilmari.hiltunen@tuni.fi

Hae pikkustipendiä Kuvajournalistien Syyspäiville osallistumiseen

Hae pikkustipendiä Kuvajournalistien Syyspäiville osallistumiseen

Kuvajournalistien Syyspäivät järjestetään jälleen koronatauon jälkeen marraskuussa pääkaupunkiseudulla. Lehtikuvaajarahaston parhaillaan meneillään olevassa apurahahaussa voi hakea myös alle 500 euron pikkustipendiä syyspäiville osallistumiseen. Osallistumismaksuun myönnetään 200 euron pikkustipendi. Lisäksi apurahaa voi hakea pitkämatkalaisten matkakuluihin ja majoitukseen (100 €/yö). Tästä alle 500 euron pikkustipendistä ei seuraa kahden vuoden karenssia Jokesin muihin apurahoihin.

Lehtikuvaajarahaston haku päättyy 9. syyskuuta kello 16. Stipendihakemus tehdään Jokes-säätiön sähköiseen apurahajärjestelmään. Hakemus on allekirjoitettava pankkitunnuksilla ennen hakuajan päättymistä.

Lehtikuvaajien Kopiosto-apurahahaku alkaa

Lehtikuvaajien Kopiosto-apurahahaku alkaa

Jokesin Lehtikuvaajarahaston syksyn apurahahaku alkaa perjantaina 12. elokuuta..

Lehtikuvaajarahaston Kopiosto-apurahoja myönnetään lehtikuvaajille valokuvaproduktioiden tekemiseen, opintomatkoihin, kirja- ja näyttelyhankkeisiin, läheisesti lehtikuvausta sivuaviin opintoihin ja tutkimuksiin sekä muihin perusteltuihin hankkeisiin. Apurahoja ei myönnetä opiskelijoille.

Apurahahaku päättyy 9. syyskuuta 2022 kello 16.00. Apurahahakemus tehdään Jokesin sähköiseen apurahajärjestelmään. Hakemus on allekirjoitettava määräaikaan mennessä pankkitunnuksilla.

Kopiosto-apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti lehdistölle sekä sähköisten viestimien verkkojulkaisuille työskenteleville ja työskennelleille kuvaajille. Lyhyt journalistinen työhistoria on pakollinen liite. Apurahaa hakevan lehtikuvaajan Kopiosto-valtakirjan tulee olla luovutettu Journalistiliitolle tai hakijan oikeus Kopiosto-apurahoihin on hakemuksessa perusteltava ammatillisella toiminnalla.

Lue lisää apurahojen hakemisesta.