Laitinen, Rönkkö ja Dammert saivat 5000 euron työskentelyapurahat

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julisti keväällä ensimmäistä kertaa haettavaksi 5000 euron työskentelyapurahat journalisteille. Apurahan saivat freelance-toimittajat Maria Dammert, Pertti Rönkkö ja Jussi Laitinen.

Maria Dammert tutkii lasten varhaisen ADHD-diagnosoinnin problemaattisuutta, diagnoosin
yhteyttä erityisluokkasiirtoihin ja viimeisimpiä muutoksia erityisopetuksen rahoituksessa ja toimintamuodoissa.
Dammert työstää aiheesta juttukokonaisuutta lasten diagnooseista.

Freelance-toimittaja Pertti Rönkkö sai työskentelyapurahan ”100×100 silmäystä” -projektiin. Kyseessä on 100 sekuntia pitkistä ohjelmista koostuva 100-osainen tutkiva ja kokeileva tv-dokumenttisarja berliiniläisistä ihmisistä, eläimistä ja oudoista ilmiöistä. Materiaali kuvataan, äänitetään ja editoidaan matkapuhelimella.

Freelance-toimittaja Jussi Laitinen sai apurahan Energiaesseet -kokoelman kirjoittamiseen. Journalistisella otteella kirjoitetun esseekokoelman yksi tavoite olisi maahantuoda Suomeen uusinta kansainvälistä energia- ilmasto- ja talouspoliittista keskustelua. Laitinen haluaa yhdistää kokoelmassaan suuret linjat ja tavallisen ihmisen arjen tason, poikkitieteellisen pohdinnan ja vapaan visioinnin.

Kopiosto-apurahoilla on ennenkin tuettu näyttelyiden ja julkaisujen tekemistä, mutta varsinaista journalistista työtä Jokes ei ole aiemmin tukenut. Ajatuksena on ollut, että juttujen ja ohjelmien teon kustannukset täytyy tulla työnantajan tai toimeksiantajan kukkarosta. Nyt haluttiin antaa journalistille mahdollisuus ottaa aikaa päivätyön ohessa ja perehtyä, syventyä ja keskittyä tärkeäksi koetun journalistisen jutun tekemiseen.

Jokesin 18 300 euron apuraha Heikki Saarelle

Vuden 2011 Jokes-apuraha on myönnetty toimittaja Heikki Saarelle väitöstutkimukseen Sisältötehtaan varjossa. Väitöskirjassa tutkitaan median rakenteellista muutosta ja sen heijastumista julkisuuden agendalle 1980-luvun alusta 2000-luvulle. Apuraha julkistettiin Jokesin 20-vuotisjuhlassa ravintola Ostrobotnian juhlasalissa 14.10.

Heikki Saaren tarkoituksena on tarkastella Suomen historian väitöskirjassaan suomalaisen median historiallista muutosta omistusrakenteen, keskittymisen, organisaation, työprosessien ja johtamisen kannalta. Nämä rakennepiirteet puolestaan heijastuvat muutoksena journalismin sisältöihin, joita media tuottaa julkisuuden agendalle.
Miten mediasta on tullut sellainen kuin se nyt 2000-luvun alussa on? Minkälaisia murrosvaiheita median
kehityksessä on nähtävissä? Miten ne liittyvät laajempaan historialliseen ja yhteiskunnalliseen yhteyteen? Entä
millaisia mediasisältöjä historiallinen kehitys on tuottanut? Miten kehitys on muuttanut journalistisia työprosesseja? Apurahan suuruus on 18 300 euroa. Saari tekee väitöskirjaansa Helsingin yliopistossa.

Vuoden 2012 apurahat nyt haettavana

Vuoden 2012 Kopiosto- ja Sananvapauden apurahat ovat nyt haettavana. Haku päättyy 11.11.2011 kello 16.00, jolloin hakemuksen tulee olla jätettynä apurahajärjestelmään. Hakemukseen sisältyvä sitoumus on printattava, allekirjoitettava ja postitettava säätiön toimistolle 18.11. mennessä.