Freelancereiden koulutusapurahahaku alkaa maaliskuussa

Freelancereiden koulutusapurahahaku alkaa maaliskuussa

Jokesin apurahat freelancereiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen tulevat haettaviksi 8. maaliskuuta.

Nämä Kopiosto-apurahat on tarkoitettu freelancerina työskenteleville journalisteille, kuten toimittajille, kuvaajille, kääntäjille, kuvittajille ja graafisille suunnittelijoille. Apurahoja ei myönnetä opiskelijoille.

Freelance-apurahoja myönnetään vain kuluapurahoina, työskentelyyn apurahoja ei myönnetä.

Apurahoja haetaan Jokesin apurahajärjestelmän kautta.  Hakemus on allekirjoitettava pankkitunnuksilla ennen hakuajan päättymistä, muuten sitä ei oteta käsittelyyn.

Lue apurahailmoitus täältä.

 

 

Kuvaajien Kopiosto-apurahahaku alkaa tammikuussa

Kuvaajien Kopiosto-apurahahaku alkaa tammikuussa

Jokesin Lehtikuvaajarahaston syksyn apurahahaku aukeaa 5. tammikuuta 2024.

Kuvaajien Kopiosto-apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti lehdistölle, kirjankustantamoille sekä sähköisten viestimien verkkojulkaisuille työskenteleville ja työskennelleille valokuvaajille.

Apurahoja myönnetään esimerkiksi ammattitaidon täydentämiseen, jatko-opintoihin, kieliopintoihin, alaan liittyvään tutkimustyöhön ja ammattikuvaa syventävään työskentelyyn kuten kieli- ja opintomatkoihin sekä näyttelyiden tai julkaisujen tekemiseen. Lisäksi voidaan tukea muuta ammatillisesti perusteltua tarkoitusta.

Apurahahaku päättyy 2. helmikuuta 2024 kello 16, jolloin sähköisen hakemuksen on oltava jätetty säätiön apurahajärjestelmään. Hakemus on allekirjoitettava pankkitunnuksilla hakuajan loppuun mennessä, muuten sitä ei oteta käsittelyyn.

Lue apurahailmoitus täällä.

Tammikuun journalistiseminaarissa puhutaan Natosta ja ulkopolitiikasta

Tammikuun journalistiseminaarissa puhutaan Natosta ja ulkopolitiikasta

Suomen Nato-jäsenyys herättää paljon kysymyksiä ja virittää uudenlaista keskustelua. Mitä on uudenlainen ulkopolitiikka ja mitä se tarkoittaa esimerkiksi presidentin valtaoikeuksien kannalta? Millaisia ammatillisia huomioita vanhoissa Nato-maissa työskentelevät journalistikollegat ovat tehneet puolustusliiton laajentumisesta?  Millaista haasteita Nato tuo tiedonhankintaan ja miten tutkiva toimittaja lähestyy näitä haasteita? Olemmeko journalisteina edelleen vanhojen ulkopoliittisten narratiivien vietävissä?

Jokes ja Journalistiliitto järjestävät presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen alla journalisteille puolen päivän seminaarin Natosta ja ulkopolitiikan uusista tuulista. Seminaari järjestetään 11. tammikuuta 2024 kello 12.30 alkaen Ostrobotnian juhlasalissa Helsingissä.

Mukana keskusteluissa muun muassa Barents Observerin päätoimittaja Thomas Nilsen, Iltalehden tutkiva toimittaja Jarno Liski, toimittajat ja tietokirjailijat Kaja Kunnas ja Marjo Näkki, toimittaja Katriina Pajari Helsingin Sanomista, puolustusministeriön Nato-toimiston erityisasiantuntija Kari Aapro, politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman tutkimusjohtaja Hanna Ojanen Tampereen yliopistosta, Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen ja valtio-opin professori Tapio Raunio. Paneelikeskusteluita vetävät Demokraatti-lehden päätoimittaja Petri Korhonen ja Viimeisen sanan toimittaja Rosa Kettumäki YLE:stä. Seminaarin juontaa Journalistiliiton kansainvälisten asioiden asiantuntija Salla Nazarenko.

Katso päivittyvä seminaariohjelma täältä ja ilmoittaudu mukaan. Ilmoittautuminen alkaa 1. joulukuuta.

 

Kuva: Nato.

Syksyn apurahahaku alkaa

Syksyn apurahahaku alkaa

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön apurahahaku alkaa 13. lokakuuta ja päättyy 10. marraskuuta kello 16. Apurahoja haetaan Jokesin sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Kopiosto-apurahoja myönnetään esimerkiksi ammattitaidon täydentämiseen, täydennyskoulutukseen, alan tutkimukseen, ammattikuvaa syventävään työskentelyyn, kieli- ja opintomatkoihin, opintojen loppuunsaattamiseen sekä näyttelyiden tai julkaisujen tekemiseen. Lisäksi voidaan tukea muuta ammatillisesti perusteltua tarkoitusta. Opiskelijoille myönnetään vain opiskelijastipendejä opinnäytetyön tekemiseen. Lisäksi myönnetään Sananvapauden apurahoja pitkään Journalistiliiton järjestötehtävissä toimineille liiton aktiiveille sekä Jyrki A. Juutin muistostipendejä ammattiyhdistystoiminnassa tarvittavien edunvalvontavalmiuksien kehittämiseen sekä työmarkkinoita koskeviin hankkeisiin.

Nyt voit myös hakea myös keväällä 2024 järjestettäville säätiön ammatillisille kursseille. Huhti-toukokuussa järjestetään Tuomas Kasevan ja Reetta Rädyn luotsaama Editointipaja ja toukokuussa Johanna Vehkoon vetämä Faktantarkistuksen ja tiedon verifioinnin mestarikurssi. Lisäksi huhtikuussa järjestetään säätiön järjestyksessään toinen HEAT-kurssi (Hostile Environment Awareness Training) kriisialueilla työskenteleville journalisteille.

Keväällä 2024 järjestetään myös säätiön perinteiset kahden viikon kielikurssit Berliinissä, Lontoossa, Madridissa ja Tukholmassa. Kursseille haetaan tässä apurahahaussa.

Lue tarkkaan säätiön apurahailmoitus ennen apurahan hakemista.

Freelancereiden koulutusapurahahaku alkaa maaliskuussa

Apurahoja freelancereiden ammatilliseen kouluttautumiseen

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö sr jakaa apurahoja freelancereiden ammatilliseen kouluttautumiseen. Apurahahaku alkaa 14.8. ja päättyy 8.9. kello 16.00.

Freelance-apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti lehdistölle, kirjankustantamoille sekä sähköisille viestimille työskenteleville freelancereille ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Näitä apurahoja ei myönnetä opiskelijoille.

Apurahahakemus tehdään Jokesin sähköiseen apurahajärjestelmään. Hakemus on allekirjoitettava määräaikaan mennessä pankkitunnuksilla.

Lue apurahailmoitus.

 

Kopiosto-valtakirja on päivitetty – mahdollistaa uusia tekijänoikeuslupia

Kopiosto-valtakirja on päivitetty – mahdollistaa uusia tekijänoikeuslupia

Muuttuneen tekijänoikeuslain myötä Kopiosto kehittää uusia lupia, jotka voivat tuoda tekstin ja kuvan tekijöille uusia korvaustuottoja. Jotta uusien lupien myöntäminen on mahdollista, kerätään tekijöiltä ja kustantajilta päivitetyt Kopiosto-valtakirjat.

Kaikkien tekstin ja kuvan tekijöiden on päivitettävä aiemmin antamansa Kopiosto-valtakirja. Päivitys ei koske Av-tekijänoikeussopimuksen tai Av-valtakirjan antaneita tv- ja radio-ohjelmien tekijöitä.

Kopiosto-valtakirjalla tekstin ja kuvan tekijät antavat Kopiostolle valtuutuksen myöntää puolestaan lupia teostensa kopiointiin. Kopiosto kerää teosten käytöstä korvauksia valtuutusten perusteella. Päivittämällä Kopiosto-valtakirjansa tekijä varmistaa, että hänen teostensa käyttöön liittyvät valtuudet ja edut ovat ajan tasalla.

Kopiosto-valtakirjaan nyt tehty päivitys perustuu 3.4.2023 voimaan tulleisiin tekijänoikeuslain muutoksiin, jotka tuovat mukanaan uudenlaisia mahdollisuuksia teosten käyttölupien kehittämiseen ja myyntiin. Entistä monipuolisemmat luvat voivat tarkoittaa tekijöille uusia korvaustuottoja.

Lakimuutosten myötä Kopiosto-valtakirjaan lisättiin kaksi kokonaan uutta oikeusluokkaa ja yhtä oikeusluokkaa laajennettiin. Oikeusluokat kuvaavat sitä, minkälaiseen teosten käyttöön Kopiosto myöntää lupia.

Uudet oikeusluokat koskevat lehtijulkaisuun sisältyvän teoksen käyttöä (GR8) ja teosten jakamista verkkosisällönjakopalveluissa (GR9), kuten YouTubessa tai Instagramissa. Laajennettu oikeusluokka puolestaan liittyy kirjastojen, arkistojen ja museoiden kokoelmiin sisältyvän teoksen käyttöön (GR5). Tekijä voi tutustua päivitettyihin oikeusluokkiin Kopioston sivuilla.

Päivitetty Kopiosto-valtakirja hyväksytään Kopioston valtuutuspalvelussa

Valtakirjaan tehtyjen päivitysten hyväksyminen on helppoa ja nopeaa Kopioston valtuutuspalvelussa. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Kopioston valtuutuspalvelussa tekijä voi antaa uuden valtuutuksen ja tarkistaa aiemmin antamiensa valtuutusten tilanteen.

Uusittu tekijänoikeuslaki tarjoaa mahdollisuuksia monipuolisempien lupien kehittämiseen

Monien sosiaalisen median palveluiden, kuten Instagramin, TikTokin ja YouTuben, tulee jatkossa hankkia lupa, kun yksityiset henkilöt jakavat palvelussa toisten tekemiä sisältöjä. Luvan hankkiminen koskee tilanteita, joissa sisältöjä jaetaan ei-kaupallisessa tarkoituksessa ja muulla tavoin kuin linkittämällä. Jaettavia sisältöjä voivat olla esimerkiksi toisten tekemät valokuvat, lehtiartikkelit, runot, kuvataideteokset, laulun sanat ja nuotit.

Monet mediaseuranta- ja uutiskoostepalvelut jakavat painetuissa ja digitaalisessa muodossa olevia lehtiaineistoja asiakkailleen. Kopiosto voisi jatkossa myöntää lupia tällaiseen tarkoitukseen tekijöiden ja kustantajien puolesta.

Kirjastoihin, arkistoihin ja museoihin liittyvä oikeusluokan laajennus koskee kaupallisesta jakelusta poistuneita teoksia. Sillä turvataan, että myös tällaisten teosten digitoiminen ja avaaminen verkkoon tehdään tekijöiden ja kustantajien luvalla sekä että heille maksetaan käytöstä korvaus.

Lisätietoa Kopiosto-valtakirjan päivityksestä ja vastauksia yleisimpiin päivitystä koskeviin kysymyksiin löydät Kopioston sivuilta.