Säätiö jakoi yli puoli miljoonaa apurahoina

Säätiö jakoi yli puoli miljoonaa apurahoina

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön kevään apurahat on myönnetty. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 215, ja apuraha myönnettiin 128 hakemukselle. Myönnettyjen apurahojen yhteissumma on 548 085 euroa. Erityisen suosittu oli säätiön ensimmäistä kertaa järjestämä Tietokirjapaja, johon saapui yli 50 hakemusta.

Seuraavan kerran Kopiosto-apurahoja voi hakea elokuussa, jolloin aukeaa Lehtikuvaajarahaston haku. Säätiön avoin apurahahaku vuoden 2023 hankkeisiin aukeaa lokakuussa. Syksyllä jaetaan myös apurahat säätiön kielikursseihin, jotka järjestetään loppukeväästä 2023.

Katso kaikki myönnetyt apurahat tästä.

 

Journalismin kisällihanke järjestetään jälleen syksyllä – Jokes päärahoittajaksi

Journalismin kisällihanke järjestetään jälleen syksyllä – Jokes päärahoittajaksi

Journalismin kisällit- koulutusohjelma järjestetään taas syksyllä 2022. Mentoriohjelma järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2021 Koneen säätiön tuella, ja palaute kurssilaisilta ja vierailevilta opettajilta oli ylitsevuotavan positiivista. Hanke sai Suomen Kuvalehden journalistipalkinnon. Tänä vuonna Kisällien päärahoittaja on Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö sr.

Kisälliohjelmassa halutaan luoda journalisteille realistisia näkymiä alalla toimimisesta ja vahvistaa toimittajien motivaatiota. Vielä vuosituhannen alussa toimittajaksi kasvettiin kisällioppimalla toimituksissa, kokeneempien kollegojen ja editoreiden opastuksella. Tällainen työkulttuuri on osin romuttunut työvoiman kutistuessa. Nuoret  toimittajat jäävät yksin ja aivovuoto alalta on huolestuttavaa. Kisällioppimista on tarve rakentaa uudestaan niin, että se toimii journalismin kentällä uusilla tavoilla, myös mediatalojen ulkopuolella.

Hankkeessa toteutetaan kisällioppimisen mallia ja hahmotetaan yhdessä kokeneiden kollegojen huomassa, missä kohdissa nuoret toimittajat tarvitsevat urallaan tukea. Kurssin teemoja ovat muun muassa ideointi, freetyö, tutkiva journalismi, aineiston haaliminen ja hallinta, haastattelutekniikka, eettiset kysymykset, raha, yhteistyö tutkijoiden ja kollegojen kanssa, toimittajan työn henkiset haasteet, kerronta ja editointi. Ohjelma koostuu vierailuluennoista, mentoroinnista, työskentelystä ja keskustelusta.

Kurssin vastuuopettajina toimivat toimittaja, kirjailija ja Long Play -julkaisun toimituspäällikkö Anu Silfverberg ja pitkän linjan toimittaja, editori, toimituksen esimies ja kouluttaja Reetta Räty. Räty on media-alan yrittäjä ja toimi kevään 2021 loppuun Tampereen yliopiston journalistiikan työelämäprofessorina. Vastuuopettajien lisäksi kurssilla tavataan laaja ja nimekäs joukko vierailevia luennoitsijoita.

Kurssi sisältää kahdeksan lähiopetuspäivää Helsingissä syksyn aikana. Kurssi vaatii myös itsenäistä työskentelyä lähipäivien ulkopuolella.  Ohjelma on osallistujilleen ilmainen. Kurssille valittujen on sitouduttava lähiopetukseen ja tapaamisiin. Mukaan otetaan 15–20 kirjoittavaa toimittajaa, joilla on jo jonkin verran uraa takana ja halu  syventää osaamistaan. Haku päättyy 31. toukokuuta.

Lisätietoa kisällihankkeesta ja siihen hakemisesta Hitaan journalismin yhdistyksen sivulta.

Kevään apurahahaku alkaa

Kevään apurahahaku alkaa

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön kevään apurahahaku alkaa torstaina 14. huhtikuuta. Haku päättyy 15. toukokuuta kello 16.

Haettavana ovat Kopiosto-apurahat vapaamuotoisiin perusteltuihin käyttötarkoituksiin sekä opiskelijastipendit, työskentelyapurahat ja apurahat säätiön kursseille. Alaa hyödyttävään akateemiseen tutkimukseen jaetaan Jokes-apurahoja. Lehtikuvaajille myönnetään matka-apurahoja Perpignanin kansainväliseen kuvajournalismifestivaaliin osallistumiseen.

Kopiosto-apurahojen lisäksi myönnetään Jyrki A. Juutin stipendit edunvalvontataitojen kehittämiseen ja Sananvapauden apurahoja pitkään ay-toiminnassa mukana olleille Journalistiliiton jäsenille.

Säätiön ammatillisissa pajoissa syvennytään syksyllä 2022 podcastien käsikirjoittamiseen, tietokirjan kirjoittamiseen ja tiedon visualisointiin.

Lue lisätiedot syksyn kursseista ja tarkemmat hakuohjeet täältä.

Säätiön syksyn kursseilla kirjoitetaan tietokirjoja, visualisoidaan tietoa ja käsikirjoitetaan podcasteja

Säätiön syksyn kursseilla kirjoitetaan tietokirjoja, visualisoidaan tietoa ja käsikirjoitetaan podcasteja

Huhtikuussa alkaa Jokes-säätiön kevään avoin apurahahaku. Tarjolla on myös kolme ammatillista kurssia, joille haetaan apurahahaun yhteydessä.

Syyskuussa järjestettävän Tietokirjapajan toteuttaa Jokesille Long Play vastuuopettajanaan toimittaja, kirjailija Anu Silfverberg. Tietokirjapajaan kuuluu neljä puolen päivän koulutuskertaa syksyn aikana. Koulutuksissa käsitellään aiheen rajaamista, idean ja tarinan etsimistä, kerronnan keinoja sekä rakenteen hallintaa. Lisäksi käydään läpi materiaalien etsimistä ja tiedon lähteitä, haastattelutaitoja sekä kirjallisten lähteiden hyödyntämistä. Pajassa käsitellään myös kirjan pitchaamista kustantamoon sekä synopsiksen, tekstinäytteen ja sisällysluettelon tekemistä. Kouluttajat tutustuvat etukäteen kurssilaisten kirjaideoihin ja tekstinäytteisiin. Kurssi teettää jonkin verran kotitehtäviä tapaamiskertojen välissä. Suomen eturivin tietokirjaeditorit antavat kurssin lopuksi palautetta kurssilaisten kirjaideoista. Kurssiapurahaan sisältyy myös 8 000 euron työskentelyapuraha tietokirjan kirjoittamiseen.

Lokakuussa järjestettävässä kolmipäiväisessä Tiedon visualisoinnin työpajassa  edetään teoriasta visualisoinnin työkaluihin ja lopulta käytännön harjoituksiin. Kouluttajana toimii informaatiomuotoilija, graafinen suunnittelija ja journalisti Juuso Koponen. Hän suunnittelee infografiikkaa mm. aikakauslehtiin, oppi- ja tietokirjoihin, näyttelyihin sekä erilaisiin verkkopalveluihin.

Syyskuussa järjestettävässä Jokesin viisipäiväisessä Podcast-pajassa keskitytään perehdytään journalistin ja käsikirjoittajan näkökulmasta podcast-sarjan käsikirjoittamiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koulutuksessa syvennytään äänilähtöiseen kirjoittamiseen, audiokerronnan eri osa-alueisiin, ja käydään läpi audio-ohjelman tekemisen työprosessi alkuideasta julkaisuun asti.

Podcast-pajan vastuuopettajina toimivat käsikirjoittaja, ohjaaja ja äänisuunnittelija Suvi Tuuli Kataja sekä käsikirjoittaja, dramaturgi ja suomentaja Elli Salo Aapa Productionsista. Lisäksi kurssilla kuullaan vierailevia luennoitsijoita. Kurssilla tehdään käytännön harjoituksia, joissa kokeillaan erilaisia audiokäsikirjoittamisen tekniikoita ja näkökulmia. Lisäksi kuunnellaan monipuolisesti esimerkkimateriaalia ja analysoidaan äänikerronnan eri työkaluja sekä erilaisia tuotantotapoja. Osallistujat tekevät kolmen hengen ryhmissä noin viiden minuutin podcast-käsikirjoituksen, joka toteutetaan audioksi kurssin aikana. Osallistujat saavat ryhmäkohtaista palautetta ja sparrausta. Teokset toteutetaan Aapa Productionsin studiossa yhdessä dramaturgin ja äänisuunnittelijan kanssa. Kurssi päättyy yhteiseen kuuntelu- ja palautetilaisuuteen.

Kurssiapurahoihin kuuluu opetuksen lisäksi lounaat ja iltapäiväkahvit. Pitkämatkalaisille korvataan matkat ja majoitus kurssipäiviltä. Koulutukset järjestetään Helsingissä.

 

Århus-kurssin teemoina vihreä siirtymä, tulevaisuuden journalismi ja uusi Eurooppa

Århus-kurssin teemoina vihreä siirtymä, tulevaisuuden journalismi ja uusi Eurooppa

Haku Århusin pohjoismaiselle journalistikurssille on alkanut. Haku päättyy 10. tammikuuta. Kolmen viikon kurssi järjestetään maalis-huhtikuussa Bergenissä, Århusissa ja Brysselissä. Kurssiohjelmassa keskitytään tällä kertaa tulevaisuuden journalismiin, vihreään siirtymään ja koronan jälkeiseen Eurooppaan.
Jokesilta voi hakea apurahaa kurssin osallistumismaksuun ja matkoihin. Haku alkaa, kun kurssilaiset on valittu. Näitä apurahoja ei myönnetä opiskelijoille.
Lisätietoja kurssista löydät täältä.
Kuva: Ina Ruokolainen
Säätiö jakoi yli puoli miljoonaa apurahoina

Syksyn apurahat myönnetty

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö on jakanut syksyn apurahat.

Määräaikaan mennessä saapui 241 apurahahakemusta. Säätiö myönsi 144 apurahaa, yhteensä 572 443 euroa. Säätiö on myöntänyt vuoden 2021 aikana apurahoina yhteensä 998 443 euroa.

Seuraavan kerran säätiön apurahoja voi hakea tammikuussa, jolloin avautuu Lehtikuvaajarahaston apurahahaku. Jokesin kevään avoin haku avautuu huhtikuussa.

 

Katso myönnetyt apurahat