Lehtikuvaajarahaston kevään apurahat myönnetty

Lehtikuvaajarahaston kevään apurahat myönnetty

Jokesin Lehtikuvaajarahaston kevään apurahan sai 14 kuvajournalistia. Myönnettyjen apurahojen yhteissumma on 53 030  euroa. Apurahahakemuksia saapui määräaikaan mennessä 38.

Suurimmat apurahat myönnettiin tällä kertaa Christian Westerbackalle Alexander Nikiforowin valokuvista koottavan kuvakirjan kuluihin (10 000), Jussi Puikkoselle Pilluralli-valokuvakirjaan (6 500) ja Antti J. Leinoselle Pyynti-valokuvanäyttelyn lisäkuviin ja vedostukseen (5 380).

Seuraavan kerran Lehtikuvaajarahaston apurahoja voi hakea alkusyksystä 2024.

Katso kaikki myönnetyt apurahat tästä.

Århusin journalismikurssi keskittyy Pohjoismaiden uuteen kansainväliseen tilanteeseen

Århusin journalismikurssi keskittyy Pohjoismaiden uuteen kansainväliseen tilanteeseen

Hakua perinteiselle Århusin pitkälle pohjoismaiselle journalistikurssille on jatkettu 25. elokuuta saakka. Jokes jakaa apurahoja kurssille osallistumiseen.

Nordisk Journalist Centerin kurssi pidetään kahdessa jaksossa: Tromssassa ja Oslossa  27.10.- 3.11.2023 ja Brysselissä 26.11.-1.12.2023.

Vuoden 2023 Århus-kurssilla käsitellään Pohjoismaiden uutta tilannetta. Viimeiset 30 vuotta yritettiin rakentaa luottamusta ja yhteistyötä Venäjän kanssa, mutta nyt suhteet ovat romahtaneet. Uudessa tilanteessa kaikki Pohjoismaat ovat pian osa Naton pohjoista kylkeä. Arktisessa neuvostossa yritetään jatkaa ilman Venäjää. Turvallisuus, talous, ympäristö ja ilmasto liittyvät erottamattomasti suurvaltojen yhteenottoon alueella.

Jokesista voi hakea apurahaa Århus-kurssin kurssimaksuun ja matkakuluihin. Apurahahaku avautuu, kun kurssilaiset on valittu. Apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti lehdistölle ja sähköisten ja muiden medioiden verkkojulkaisulle työskenteleville journalisteille. Opiskelijoille näitä apurahoja ei myönnetä.

Lue lisää kurssista: Arktis och den nya nordiska värkligheten.

Lehtikuvaajarahaston ja Freelance-apurahojen hoitokunnat nimetty

Lehtikuvaajarahaston ja Freelance-apurahojen hoitokunnat nimetty

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön hallitus on nimennyt hoitokunnat Lehtikuvaajarahastolle ja Freelance-apurahojen hoitokunnalle.

Lehtikuvaajarahastossa aloittavat tänä keväänä uusina jäseninä visuaalisen journalismin lehtori Anssi Männistö Tampereelta sekä valokuvaaja, visualisti Kai Widell Helsingistä. Kausi kestää kaksi vuotta. Kalevan valokuvaaja Jarmo Kontiainen nimettiin myös hoitokunnan jäseneksi kahdeksi vuodeksi. Kontiainen toimi hoitokunnan jäsenenä myös aiemmin. Kausi jatkuu Ilta-Sanomien valokuvaaja Pete Aarre-Ahtiolla, freelance-valokuvaaja Hanna-Kaisa Hämäläisellä ja Salon Seudun Sanomien valokuvaaja Kirsi-Maarit Venetpalolla.

Jokesin Lehtikuvaajarahasto jakaa lehtikuvaajille Kopiosto-apurahoja valokuvaproduktioiden tekemiseen sekä läheisesti lehtikuvausta sivuaviin opintoihin ja tutkimuksiin. Rahastosta voi hakea apurahoja myös kieliopintoihin, ammatilliseen täydennyskoulutukseen, opintojen loppuunsattamiseen, ammattitaidon kehittämiseen, alan tutkimustyöhön, opintomatkoihin, näyttelyihin ja julkaisuihin

Vuoden 2023 alussa aloittaneeseen uuteen Freelance-apurahojen hoitokuntaan nimettiin kahdeksi vuodeksi toimittaja-suomentaja Juha Hakala, suomentaja Jaakko Kankaanpää ja toimittaja Anitra Rönkkö. Yhdeksi vuodeksi nimettiin valokuvaaja, graafinen suunnittelija Anne Kalliola, suomentaja Riina Vuokko sekä ohjaaja, toimittaja ja käsikirjoittaja Päivi Väntönen.

Freelancereiden Kopiosto-apurahat on tarkoitettu toimittajille, kuvaajille, kääntäjille, kuvittajille ja graafisille suunnittelijoille ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen.

Hoitokuntien tehtävänä on tehdä esitys apurahojen jakamisesta säätiön hallitukselle.

Freelancereiden kevään apurahahaku alkaa

Freelancereiden kevään apurahahaku alkaa

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö jakaa Kopiosto-apurahoja freelancereiden ammatilliseen kouluttautumiseen. Haku alkaa 10. helmikuuta ja päättyy 3. maaliskuuta kello 16.

Kopiosto-apurahat on tarkoitettu freelancerina työskenteleville journalisteille, kuten toimittajille, kuvaajille, kääntäjille, kuvittajille ja graafisille suunnittelijoille. Freelance-apurahoja myönnetään ammattitaidon täydentämiseen, esimerkiksi ammatillisiin kursseihin ja seminaareihin, kieliopintoihin sekä kieli- ja opintomatkoihin.

Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin, työmatkoihin, laitehankintoihin eikä yksinomaan virkistystarkoituksiin. Näitä apurahoja ei myöskään myönnetä opiskelijoille tai takautuvasti, jo toteutuneisiin tai meneillään oleviin kursseihin tai opintomatkoihin.

Lue lisää freelance-apurahojen hakemisesta.

Keväällä useita apurahahakuja – tarjolla myös lisäpaikkoja säätiön kursseille

Keväällä useita apurahahakuja – tarjolla myös lisäpaikkoja säätiön kursseille

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö järjestää keväällä useita apurahahakuja.

Apurahahaku Tutki2023!-konferenssiin on parhaillaan käynnissä ja päättyy 10. helmikuuta kello 16. Lue hakuilmoitus täällä.

Jokesin Lehtikuvaajarahaston Kopiosto-apurahahaku alkaa 10. helmikuuta. Apurahoja myönnetään kuvajournalisteille  valokuvaproduktioiden tekemiseen, opintomatkoihin, kirja- ja näyttelyhankkeisiin sekä läheisesti lehtikuvausta sivuaviin opintoihin ja tutkimuksiin. Haku päättyy päättyy 10. maaliskuuta kello 16.

Freelance-apurahojen haku alkaa 10. helmikuuta. Apurahoja myönnetään freelancereille ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen. Haku päättyy 3. maaliskuuta kello 16.

Lisäksi säätiö avaa lisähaun kahdelle kevään kurssille. Haku alkaa 10. helmikuuta ja päättyy 24. helmikuuta kello 16. Lisäpaikkoja on haussa Jokesin 7.—20.5.2023 Liden & Denz -kielikoulussa Riiassa järjestämälle venäjän kielikurssille ja Helsingissä 13.– 14.3.2023 järjestettävälle TikTok journalistin työkaluna kurssille.

Säätiön avoin apurahahaku alkaa 5. huhtikuuta ja haku päättyy 5. toukokuuta kello 16.

 

¨

Jokesin karenssisäännöt muuttuvat

Jokesin karenssisäännöt muuttuvat

Ensi vuoden alusta Jokesin myöntämistä alle 500 euron apurahoista ei seuraa karenssia Jokesin tai sen rahastojen apurahoihin. Apurahanhakija voi kuitenkin saada vain yhden karenssittoman alle 500 euron pikkustipendin vuodessa. 

 
Yli 500 euron apurahoista karenssi säilyy ennallaan, eli kahdessa vuodessa. Karenssi tarkoitus on varmistaa, että apurahat jakautuvat isommalle hakijaporukalle. Kahden vuoden karenssi lasketaan näin: Jos olet saanut apurahan Jokesin syksyn jaossa, karenssi kestää syksyn jakoon kahden vuoden päässä. Uutta apurahaa voit hakea aikaisintaan seuraavana keväänä. Vastaavasti keväällä saadun apurahan karenssi on voimassa vielä kahden vuoden kuluttua keväällä. Seuraavaan syksyn hakuun voit jo osallistua. Uutta apurahaa ei voi myöskään saada ennen kuin kaikista aiemmista apurahoista on tehty apurahaselvitys ja se on hyväksytty säätiössä.
Seuraavan kerran säätiön apurahoja voi hakea huhti-toukokuussa 2023. Lehtikuvaajarahaston kevään apurahahaku avautuu alkuvuodesta 2023.