Fick du stipendium?

UTBETALNINGEN AV STIPENDIET

För utbetalningen av stipendiet skriver du in dig i Jokes elektroniska stipendiesystem med egna lösenord. Om du har glömt lösenordet kan du på ingångssidan begära att få ett nytt skickat till den e-post du uppgav vid registreringen.

Du hittar länken till betalningsplanen och stipendieredovisningen under ID-nummerserien i det beviljade stipendiet. Meddela ditt bankkonto och dina personuppgifter för utbetalningen av stipendiet samt önskad tidpunkt för utbetalningen. Vi betalar ut hela stipendiet på en gång. Lyft stipendiet på ditt personliga konto. Utbetalat på ditt företags konto kan det bli skattepliktig inkomst.

 

STIPENDIEREDOVISNING

Stiftelsens stipendier är avsedda att användas inom ett år efter att de beviljats. Redovisning om hur stipendiet har använts ska ges inom tre månader efter att projektet är slutfört.

Stipendieredogörelsen görs i stiftelsens stipendiesystem. I redovisningen framgår hur stipendiet använts och de viktigaste resultaten. I redovisningen listas också publikationen och /eller förverkligade utställningar.

  • Om stipendiet beviljades för utgifter för ditt projekt, skanna och bifoga kvitton upp till beviljad summa. Levnadskostnader godkänns inte (dagpenning, utgifter för mat). Om du inte har möjlighet att skanna, skriv ut din redovisning från systemet och skicka den tillsammans med kvittona i original till stiftelsens postadress: JOKES PB 252 00531 Helsingfors.
  • Om stipendiet beviljades för arbete, gör din redovisning i stiftelsens stipendiesystem. Bifoga studieintyg, inbjudan till utställning, länk till doktorsavhandling eller slutarbete. Om du fått stipendiet för att skriva eller illustrera en bok, skicka dessutom ett exemplar till stiftelsens postadress JOKES PB 252 00531 Helsingfors.
  • Om stipendiet beviljades för både utgifter och arbete, skanna och bifoga kvitton upp till summan för utgifterna. Om resultatet av ditt arbete var en publikation, skicka den till stiftelsens postadress.

 

 

PENSIONSFÖRSÄKRING

Om ditt stipendium överskrider 1 343,90 € och ditt arbete tar minst fyra månader ber vi dig kontakta LPA. Stiftelsen meddelar LPA om stipendiet men inte om tiden för arbetet, det måste du själv göra.

År 2008 trädde en ny lag i kraft som gäller stipendiaters pensionsförsäkring. Mera information finns på https://www.mela.fi/sv/stipendiater/

 

FÖRÄNDRINGAR

Stipendiet är beviljat för det ändamål du angett i ansökan. Om planen för användningen förändras betydande, ansök av stiftelsen om förändrad användning. Om användningen skjuts upp kan du av styrelsen ansöka om att den flyttas till till exempel följande år.

 

ARBETE UNDER STIPENDIEPERIODEN

Jokes begränsar inte möjligheten att arbeta under stipendieperioden. Du kan alltså samtidigt gå på jobb och sälja artiklar och bilder till din uppdragsgivare.

Stiftelsens stipendier beviljas inte för arbetsresor. Stipendiet kan alltså inte användas för resor och inkvartering som hör till uppdragsgivarens kostnader. Du kan alltså inte göra journalistiskt arbete, skriva artiklar eller publicera bilder för arbetsgivarens eller uppdragsgivarens behov från studieresor eller kurser understödda med stipendium.

Om du till exempel fick stipendium för att arbeta på en dokumentär eller för att fotografera en utställning kan du sälja bilderna först när din publikation eller utställning är färdig och varit öppen för publiken. Undantaget från den här regeln gäller arbetsstipendier beviljade för journalistiska publikationer.

 

KARENS

Jokes stipendier åtföljs av en karens på två år. Du kan ansöka om nytt stipendium i utdelningen efter karensen, förutsatt att du har lämnat in din redovisning av användningen.

Exempel: Om du har fått stipendium i Jokes höstutdelning sträcker sig karenstiden till och med hösten två år senare. Du kan ansöka om nytt stipendium följande vår. Karenstiden gäller på motsvarande sätt från vår till vår. Du kan ansöka om stipendium följande höst.

Du kan fråga stiftelsens ombudsman om råd i alla frågor som gäller stipendier.