Fonden för pressfotografer

Jokes fond för pressfotografer beviljar Kopiosto-stipendier åt pressfotografer.

Fondens stipendier kan sökas två gånger per år. Stipendier beviljas för fotoproduktioner och för studier och forskning med nära anknytning till pressfoto. Från fonden kan du också söka stipendium för språkstudier, yrkesmässig fortbildning, för att slutföra dina studier, för att utveckla din yrkeskompetens, för forskning inom branschen, för resor, utställningar och publikationer. Stipendier beviljas både för arbete och för kostnader som hänför sig till olika projekt.

Stipendier beviljas inte retroaktivt eller för pågående studieresor eller kurser. Stipendier beviljas inte för arbetsresor eller för inköp av apparatur. Studerande beviljas inte stipendier.

Stiftelsens stipendier finansieras med Kopiosto-ersättningar, vilka samlas från den så kallade andrahandsanvändningen och digitala kopieringen av kopierat pressmaterial. Därför är det de som jobbar eller jobbat för pressen och som innehaft upphovsrätt som har rätt till Kopiosto-stipendierna. Det handlar om fotografer som jobbar eller har jobbat för pressen, pressens frilansfotografer och i en viss mån också om fotografer som jobbat för elektroniska mediers webbpublikationer. En lång arbetserfarenhet som pressfotograf är ett kriterium som kan beaktas vid beviljandet av stipendium. Till alla ansökningarna bör du bifoga din arbetshistoria. När stipendium beviljas tar Jokes i beaktande om den sökande gett sin Kopiosto-fullmakt åt Journalistförbundet. Om du är medlem i Journalistförbundet hoppas vi att du gett din Kopiosto-fullmakt till Journalistförbundet. Kopiosto-valtakirjasi

I förvaltningsnämnden för Fonden för pressfotografer ingår sex pressfotografer. Medlemmarna i nämnden har en mandatperiod på två år. Nämnden gör ett förslag för hur stipendierna ska beviljas. Förslaget behandlas av Jokes styrelse, som fattar beslut om vilka stipendier som beviljas.