Freelance-apurahat

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön myöntää freelancereille Kopiosto-apurahoja ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen. Freelancereiden koulutusapurahat ovat pääsääntöisesti haettavissa kahdesti vuodessa, keväisin ja syksyisin. Tarkka hakuaika ilmoitetaan joka vuosi erikseen.

Kopiosto-apurahat on tarkoitettu freelancerina työskenteleville journalisteille, kuten toimittajille, kuvaajille, kääntäjille, kuvittajille ja graafisille suunnittelijoille.

APURAHAHAKEMUS

 • Apurahoja haetaan Jokesin apurahajärjestelmän kautta.  Hakemus on allekirjoitettava pankkitunnuksilla ennen hakuajan päättymistä, muuten sitä ei oteta käsittelyyn.
 • Hakemuksesta on löydyttävä perustiedot hakijasta (nimi, syntymäaika, osoite, työnantaja, työhistoria lyhyesti, mahdollinen Journalistiliiton jäsenyhdistys, jäseneksi liittymisaika).
 • Lyhyt journalistinen työhistoria on pakollinen liite, joka tallennetaan sähköiseen järjestelmään pdf-muodossa.
 • Hakemuksessa on kerrottava apurahan käyttötarkoitus, perustelut sekä hankkeen kustannusarvio.
 • Voit hakea vain yhtä apurahaa kerrallaan. Useamman hakemuksen tekeminen johtaa kaikkien hakemuksien hylkäämiseen.

KÄYTTÖTARKOITUKSET

 • Kopiosto-apurahoja myönnetään ammattitaidon täydentämiseen, esimerkiksi ammatillisiin kursseihin ja seminaareihin, kieliopintoihin sekä kieli- ja opintomatkoihin.
 • Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin, laitehankintoihin eikä yksinomaan virkistystarkoituksiin.
 • Apurahoja ei myönnetä takautuvasti jo toteutuneisiin tai meneillään oleviin kursseihin tai opintomatkoihin.
 • Apurahoja ei myönnetä työmatkoihin.
 • Freelance-apurahoja ei myönnetä opiskelijoille.
 • Freelance-apurahoja ei myönnetä työskentelyyn tai näyttely- tai kirjahankkeisiin.
 • Apurahaa ei myönnetä niille hakijoille, jotka ovat saaneet säätiön apurahan kahden vuoden aikana.
 • Apurahaa ei myönnetä, jos aiemman apurahan selvitys on tekemättä.

 

JAKOPERUSTEET

Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon hakijan lehdistölle, kirjankustantamoille tai sähköiselle medialle tehty työhistoria, jäsenyysaika sekä huomattavat, äskettäin saadut apurahat.  Apurahoja myönnettäessä voidaan ottaa huomioon myös se, onko hakija antanut Kopiosto-valtakirjansa Journalistiliitolle. Voit tarkistaa oman valtakirjasi tilanteen tai antaa Kopiosto-valtakirjan täällä. Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon koulutuksen ammatilliset perustelut.

KÄYTTÖAIKA JA APURAHAKERTOMUS

Säätiön apurahat on tarkoitettu käytettäväksi vuoden sisällä myöntämisestä.

Apurahan käytöstä on raportoitava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun apuraha on tullut käytetyksi tarkoitukseensa. Jokesin apurahoista seuraa kahden vuoden karenssi säätiön apurahoihin. Alle 500 euron koulutusapurahoista ei seuraa karenssia. Tällaisen karenssittoman alle 500 euron apurahan voi saada vain kerran vuodessa.

Lue lisää apurahan raportoinnista ja karenssista.

PÄÄTÖKSENTEKO

Freelance-apurahojen myöntämisestä päättää Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön hallitus, joka vahvistaa vuosittain summan, joka voidaan käyttää apurahojen myöntämiseen. Freelancereista koostuva freelance-apurahahoitokunta arvioi hakemukset ja tekee säätiön hallitukselle esityksen apurahojen myöntämiseksi. Säätiön hallitus nimittää freelance-hoitokunnan kuultuaan SJL:n freelancereita edustavia yhdistyksiä.