Hakuohje

Kuka voi hakea Jokesin apurahoja?

 •  Apurahan saamisen edellytyksenä on työhistoria lehdistössä, sähköisen median verkkojulkaisuissa tai oppikirjojen kuvittajana. Apurahoja jaetaan sekä työsuhteisille journalisteille että freelancereille. Jokesin apurahoja myönnetään esimerkiksi toimittajille, valokuvaajille, graafisille suunnittelijoille sekä kuvittajille. Opiskelijoille myönnetään vain opiskelijastipendejä. Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon hakijan työhistoria sekä huomattavat, äskettäin saadut apurahat. Apurahoja myönnettäessä voidaan ottaa huomioon myös se, onko hakija antanut Kopiosto-valtakirjansa Journalistiliitolle.
 • Apurahoja myönnetään myös journalistien yhdistyksille,  yrityksille apurahoja ei myönnetä.

Apurahaa haetaan sähköisen järjestelmän kautta

 • Apurahaa haetaan rekisteröitymällä Jokesin sähköiseen apurahajärjestelmään. Hae apurahaa virallisella nimelläsi, vaikka käyttäisitkin journalistina taiteilijanimeä.
 • Rekisteröitymisen jälkeen hakemus liitteineen tallennetaan järjestelmään. Apurahahakemuksesta täytyy ilmetä hakijan nimi, syntymäaika, osoite, puhelin, työnantaja, mahdollinen SJL:n jäsenyhdistys ja jäseneksi liittymisaika sekä journalistinen työhistoria lyhyesti.
 • Puutteellisia ja myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä eikä hakemuksia tai sen liitteitä palauteta. Hakemuksia ei oteta vastaan postitse, sähköpostilla eikä faksilla.
 • Toivomme, että olet jättänyt Kopiosto-valtakirjasi Journalistiliitolle.  Voit tarkistaa valtakirjasi voimassaolon tai antaa valtakirjan täällä.
 • Muista lähettää hakemus apurahajärjestelmään ennen hakuajan umpeutumista. Saat sähköpostiisi kuittauksen, kun hakemuksesi on onnistuneesti saapunut perille käsittelyyn. Jos kuittausta ei kuulu, jokin on mennyt pieleen. Yritä uudelleen. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä tekniseen tukeen tai säätiön asiamieheen.
 • Allekirjoita hakemuksesi pankkitunnuksilla määräaikaan mennessä, muuten sitä ei oteta käsittelyyn. Allekirjoittaminen tapahtuu hakemuksen lähettämisen jälkeen.

Mihin tarkoituksiin apurahoja myönnetään?

 • Lue aina ensimmäisenä tarkkaan hakuilmoitus, millaisia apurahoja juuri nyt on haettavissa.
 • Apurahoja myönnetään ammattitaidon täydentämiseen, jatko-opintoihin, kieliopintoihin, alaan liittyvään tutkimustyöhön ja ammattikuvaa syventävään työskentelyyn kuten näyttelyihin ja kirjahankkeisiin, kieli- ja opintomatkoihin sekä opintojen loppuunsaattamiseen. Lisäksi voidaan tukea muuta ammatillisesti perusteltua tarkoitusta.
 • Apurahoja ei myönnetä takautuvasti eikä jo menneillään oleviin opintomatkoihin tai kursseihin. Apurahoja ei myönnetä laitehankintoihin tai työmatkoihin.
 • Apurahoja ei myönnetä työmatkoihin, ylipäänsä sellaisiin kuluihin, jotka kuuluvat työnantajan tai toimeksiantajan maksettaviksi. Poikkeuksen muodostavat erikseen myönnettävät 6 000 euron työskentelyapurahat, joilla syntynyt julkaisu voidaan julkaista mediassa.
 • Opiskelijoille myönnetään vain opiskelijastipendejä opinnäytetyön tekemiseen.
 • Opintojen loppuunsaattamiseen myönnettävät apurahat on tarkoitettu jo pidempään työelämässä olleiden opintojen loppuunsaattamiseen. Apurahoja myönnetään ensimmäiseen tutkintoon, ei jatko-opintoihin tai uusiin tutkintoihin.
 • Jos saat apurahan luovaan työhön, näyttelyyn tai julkaisun tekemiseen, kaikki aineisto on tekijän vapaassa journalistisessa jatkokäytössä sen jälkeen, kun julkaisu tai näyttely on toteutunut. Et voi kuitenkaan julkaista tai myydä aineistoa medialle ennen sitä.
 • Jokesin kielikursseilla tai ammatillisilla kursseilla tai säätiön tukemilla matkoilla ei voi tehdä töitä. Kurssin tai matkan aikana ei voi kirjoittaa juttuja tai kuvata lehtiin.
 • Sananvapauden apurahan voi saada vain kerran.

Millainen hakemus?

 • Lue hakuilmoitus tarkasti. Hakuilmoituksesta käy ilmi, millaisia apurahoja juuri nyt on haettavana ja tarkemmat hakuohjeet. Osassa apurahoista haettavana on valmiiksi ilmoitettu summa. Osassa taas laadit itse budjetin.
 • Voit hakea vain yhtä apurahaa kerrallaan. Useamman hakemuksen tekeminen johtaa kaikkien hakemuksien hylkäämiseen.
 • Muista kertoa hakemuksessasi tarkasti, mihin tarkoitukseen apurahaa haet ja kertoa hankkeen perustelut. Miksi juuri tämä kirja pitäisi kirjoittaa, tämä koulutus käydä, tämä tutkimus tehdä? Miten se hyödyttäisi sinua ammatillisesti tai koko alaa?
 • Esittele itsesi. Miksi juuri sinä olisit hyvä toteuttamaan tämän hankkeen, millaista tietoa, taitoa ja kokemusta sinulla olisi hankkeen toteuttamiseen?
 • Lyhyt työhistoria on pakollinen liite. Kerro erityisesti ammatillisesta, journalistisesta työhistoriastasi. Jos toimit freelancerina, kerro, mille medioille tai kustantajille työskentelet tai olet työskennellyt. Apurahajärjestelmään voi lisätä liitteitä vain pdf- ja jpg-muodoissa.
 • Haetko luovaan hankkeeseen, esimerkiksi julkaisuun tai näyttelyyn? Liitä mukaan työsuunnitelma ja tuoreita hankkeeseen liittyviä työnäytteitä.
 • Kulut eritellään mahdollisimman tarkasti. Haetko apurahaa työskentelyyn vai kuluihin vaiko kumpaankin?
 • Jokes jakaa vuosittain apurahoja journalisteille räätälöidyille kahden viikon kielikursseilla. Kielet ja kurssikohteet vaihtuvat vuosittain. Kerro aiemmasta kieliharrastuksestasi, jos haet säätiön kielikurssille.
 • Säätiön kielikursseja tai ammatillisia kursseja varten ei tarvitse laatia budjettia.
 • Kerro muista hankkeeseen saaduista tai haetuista apurahoista.
 • Lehtikuvaajarahaston hakemuksiin liitetään kuvanäytteitä silloin, kun apurahaa haetaan valokuvausproduktioihin tai näyttelyihin. Myös kuvittajien ja graafikoiden kannattaa liittää hakemukseen työnäytteitä silloin, kun apurahaa haetaan luovaan työhön. Tutkimuksissa ja opinnäytetöissä sekä kirjahankkeissa hakemukseen voi liittää työsuunnitelman tai sisällysluettelon sekä mahdollisen kustannuspäätöksen.

Jokes
Siltasaarenkatu 16 7. krs
PL 252
00530 Helsinki

Tiedusteluihin vastaa asiamies Anna Kähkönen, puh. 050 551 3961.