Hakuohje

Kuka voi hakea Jokesin apurahoja?

 •  Apurahan saamisen edellytys on työura lehdistössä tai sähköisen median verkkojulkaisuissa. Apurahoja jaetaan sekä työsuhteisille journalisteille että freelancereille. Jokesin apurahoja myönnetään esimerkiksi toimittajille, valokuvaajille, graafisille suunnittelijoille sekä lehtikuvittajille. Opiskelijoille myönnetään vain opiskelijastipendejä.

Apurahaa haetaan sähköisen järjestelmän kautta

 • Apurahaa haetaan rekisteröitymällä Jokesin sähköiseen apurahajärjestelmään. Hae apurahaa virallisella nimelläsi, vaikka käyttäisitkin journalistina taiteilijanimeä.
 • Rekisteröitymisen jälkeen hakemus liitteineen tallennetaan järjestelmään. Apurahahakemuksesta täytyy ilmetä hakijan nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, puhelin, työnantaja, mahdollinen SJL:n jäsenyhdistys ja jäseneksi liittymisaika sekä työhistoria lyhyesti.
 • Puutteellisia ja myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä eikä hakemuksia tai sen liitteitä palauteta. Hakemuksia ei oteta vastaan postitse, sähköpostilla eikä faksilla.
 • Toivomme, että olet jättänyt Kopiosto-valtakirjasi Journalistiliitolle.  Postita se allekirjoitettuna osoitteella SJL PL 252 00531 Helsinki.

Mihin tarkoituksiin apurahoja myönnetään?

 • Apurahoja myönnetään ammattitaidon täydentämiseen, jatko-opintoihin, kieliopintoihin, alaan liittyvään tutkimustyöhön ja ammattikuvaa syventävään työskentelyyn kuten näyttelyihin ja kirjahankkeisiin, kieli- ja opintomatkoihin sekä opintojen loppuunsaattamiseen. Lisäksi voidaan tukea muuta ammatillisesti perusteltua tarkoitusta.
 • Apurahoja ei myönnetä takautuvasti eikä jo menneillään oleviin opintomatkoihin tai kursseihin. Apurahoja ei myönnetä laitehankintoihin tai työmatkoihin.
 • Apurahoja ei myönnetä työmatkoihin, ylipäänsä sellaisiin kuluihin, jotka kuuluvat työnantajan tai toimeksiantajan maksettaviksi. Poikkeuksen muodostavat erikseen tätä tarkoitusta varten  myönnettävät 5 800 euron työskentelyapurahat, joilla syntynyt julkaisu voidaan julkaista mediassa.
 • Opiskelijoille myönnetään vain opiskelijastipendejä opinnäytetyön tekemiseen.
 • Jos saat apurahan luovaan työhön, näyttelyyn tai julkaisun tekemiseen, kaikki aineisto on tekijän vapaassa journalistisessa jatkokäytössä sen jälkeen, kun julkaisu tai näyttely on toteutunut. Et voi kuitenkaan julkaista tai myydä aineistoa medialle ennen sitä.
 • Jokesin kielikursseilla tai ammatillisilla kursseilla tai säätiön tukemilla matkoilla ei voi tehdä töitä. Kurssin tai matkan aikana ei voi kirjoittaa juttuja tai kuvata lehtiin.
 • Muista lähettää hakemus apurahajärjestelmään ennen hakuajan umpeutumista.
 • Saat sähköpostiisi kuittauksen, kun hakemuksesi on onnistuneesti saapunut perille käsittelyyn. Jos kuittausta ei kuulu, jokin on mennyt pieleen. Yritä uudelleen. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä tekniseen tukeen tai säätiön asiamieheen.
 • Allekirjoita hakemuksesi pankkitunnuksilla määräaikaan mennessä, muuten sitä ei oteta käsittelyyn.

Millainen hakemus?

 • Lue hakuilmoitus tarkasti. Hakuilmoituksesta käy ilmi, millaisia apurahoja juuri nyt on haettavana. Osassa apurahoista haettavana on valmiiksi ilmoitettu summa. Osassa taas laadit itse budjetin.
 • Muista kertoa hakemuksessasi tarkasti, mihin tarkoitukseen apurahaa haet ja kertoa hankkeen perustelut. Miksi juuri tämä kirja pitäisi kirjoittaa, tämä koulutus käydä, tämä tutkimus tehdä? Miten se hyödyttäisi sinua ammatillisesti tai koko alaa?
 • Esittele itsesi. Miksi juuri sinä olisit hyvä toteuttamaan tämän hankkeen, millaista tietoa, taitoa ja kokemusta sinulla olisi hankkeen toteuttamiseen?
 • Lyhyt työhistoria on pakollinen liite. Kerro erityisesti journalistisesta työhistoriastasi. Apurahajärjestelmään voi lisätä liitteitä vain pdf-ja jpg-muodoissa.
 • Haetko luovaan hankkeeseen, esimerkiksi julkaisuun tai näyttelyyn? Liitä mukaan työsuunnitelma ja tuoreita hankkeeseen liittyviä työnäytteitä.
 • Kulut eritellään mahdollisimman tarkasti. Haetko apurahaa työskentelyyn vai kuluihin vaiko kumpaankin?
 • Jokes jakaa vuosittain apurahoja journalisteille räätälöidyille kahden viikon kielikursseilla. Kielet ja kurssikohteet vaihtuvat vuosittain. Kerro aiemmasta kieliharrastuksestasi, jos haet säätiön kielikurssille.
 • Säätiön kielikursseja tai ammatillisia kursseja varten ei tarvitse laatia budjettia.
 • Säätiö jakaa myös apurahoja residensseihin. Kohteet vaihtelevat vuosittain. Kerro residenssihakemuksessasi, millaiseen työskentelyyn haet apurahaa ja liitä mukaan työsuunnitelmasi.
 • Kerro muista hankkeeseen saaduista tai haetuista apurahoista.

Apurahan raportointi

 • Apurahat on käytettävä vuoden kuluessa niiden myöntämisestä. Isommissa hankkeissa, kuten väitöskirjoissa vuoden rajaa ei tietenkään edellytetä.
 • Apurahan käytöstä on lähetettävä kertomus säätiön hallitukselle kolmen kuukauden kuluessa sen tultua myönnettyyn tarkoitukseen käytetyksi. Muussa tapauksessa apuraha peritään takaisin. Apurahaselvitys tehdään sähköiseen apurahajärjestelmään, tulostetaan ja allekirjoitetaan. Selvitykseen liitetään alkuperäisiä kuitteja ja maksutositteita myönnettyyn summaan saakka, työskentelyapurahoissa esimerkiksi valmistunut teos tai opinnäytetyö. Selvitys toimitetaan allekirjoitettuna postitse säätiön toimistolle. Opiskelijastipendeissä riittää sähköinen raportointi ja linkki valmistuneeseen opinnäytetyöhön.
 • Jos apurahan käyttösuunnitelma muuttuu tai aikataulu viivästyy, apurahansaajan on oltava yhteydessä säätiön hallitukseen ja anottava käyttökohteen muutosta tai siirtoa seuraavalle vuodelle. Väitöstutkimuksissa ja lisensiaattitöissä työn ei edellytetä valmistuvan seuraavan vuoden aikana.
 • Säätiön kielikurssien tai täydennyskoulutuskurssien kohdalla raportointia ei edellytetä. Kurssilaisten on kuitenkin vastattava säätiön lähettämään palautekyselyyn sekä toimitettava mahdolliset matka- ja majoituskuitit allekirjoitetun matkalaskun kera säätiön toimistolle.
 • Uutta apurahaa ei voi saada ennen kuin edellisen apurahaselvitys on hyväksytty säätiön hallituksessa.
 • Apurahan saaja ei voi saada säätiöltä muita apurahoja kahteen vuoteen.

Jokes
Siltasaarenkatu 16 7. krs
PL 252
00530 Helsinki

Tiedusteluihin vastaa asiamies Anna Kähkönen, puh. 050 551 3961.