Hakuohje

Kuka voi hakea Jokesin apurahoja?

 

Suomen Journalistiliitto on tekijänoikeusjärjestö Kopioston jäsen. Jokesin apurahat rahoitetaan Kopioston Journalistiliitolle maksamilla julkaisujen kopiointikorvauksilla. Kopiosto kerää näitä korvauksia tekijöiden antamien valtakirjojen nojalla. Kopiosto myy lupia tekijänoikeuden suojaamien teosten käyttöön ja maksaa niistä kerätyt käyttökorvaukset joko jäsenjärjestöjensä kautta tai henkilökohtaisesti teosten tekijöille. Jokesin jakamat Kopiosto-korvaukset tulevat painotuotteiden valokopioinnista ja skannaamisesta sekä verkkoaineistojen tallentamisesta ja tulostamisesta.

Säätiön myöntämiin Kopiosto-apurahoihin ovat oikeutettuja painetun viestinnän palveluksessa olleet tai olevat tekijänoikeuksien haltijat, lehdistölle työskentelevät freelancerit sekä jossakin määrin myös sähköisen median verkkojulkaisuille työskentelevät journalistit: toimittajat, valokuvaajat, graafikot ja kuvittajat.

Pitkä ura alalla on yksi apurahojen myöntämisperusteista, ja hakemuksen pakollinen liite on työhistoria. Apurahoja jaettaessa voidaan ottaa huomioon se, onko hakija antanut Kopiosto-valtakirjansa Journalistiliitolle.

 •   Apurahoja jaetaan sekä työsuhteisille journalisteille että freelancereille. Jokesin apurahoja myönnetään esimerkiksi toimittajille, valokuvaajille, graafisille suunnittelijoille sekä kuvittajille. Opiskelijoille myönnetään vain opiskelijastipendejä. Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon hakijan työhistoria sekä huomattavat, äskettäin saadut apurahat.
 • Apurahanhakijan nykyisestä ammattinimikkeestä huolimatta säätiö tarkistaa apurahoja jakaessaan hakemuksen liitteenä olevasta työhistoriasta, onko siellä sellaista pidempää työhistoriaa, joka on kerryttänyt oikeutta Kopiosto-tuotolla rahoitettuihin apurahoihin.
 • Jos teet töitä vapaana journalistina, kerrothan työhistoriassasi, minne teet töitä ja minkä verran.
 • Apurahoja myönnetään myös journalistien yhdistyksille, yrityksille apurahoja ei myönnetä.

Mistä Jokesille kertyy Kopiosto-korvauksia?

 

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö ottaa apurahoja myöntäessään huomioon sen, kenen työstä sille kertyy Kopiosto-korvauksia.

 • Pääosa Jokesille kertyvistä Kopiosto-korvauksista tulee lehtijuttujen kopioinnista, tulostamisesta ja tallentamisesta
 • Valokuvasta Jokesille kertyy korvauksia printti- ja verkkolehdissä julkaistavista lehtikuvista, tietokirjoista ja erilaisilta verkkojulkaisuista.
 • Jokesille kertyy myös Kopiosto-korvauksia lehdissä, verkkolehdissä ja tietokirjoissa julkaistavista graafisista esityksistä, infografiikasta sekä piirroskuvituksista.
 • Media-, televisio- ja radioyhtiöissä tai yhtiöille työskentelevien toimittajien ja visualistien tekemistä teksteistä ja kuvista kertyy kopiointikorvauksia silloin, kun niitä on kopioitu mediatalon verkkosivulta.

 

Mistä Jokesille ei kerry Kopiosto-korvauksia?

 

 • Kustannustoimittajan työstä ei kerry Kopiosto-korvauksia.
 • Viestijöille ei pääsääntöisesti kerry Kopiosto-korvauksia, ellei työnkuvaan kuulu juttujen, valokuvien tai kuvitusten tekemistä esimerkiksi lehtiin tai verkkosivuille.
 • Kirjallisuuden kääntäjien Kopiosto-korvaukset menevät SKTL:lle, josta kääntäjät hakevat apurahansa.
 • Kopiosto maksaa audiovisuaalisten teosten, kuten radio-ohjelmien, dokumenttien, tv-sarjojen ja elokuvien käyttöluvista kerätyt korvaukset henkilökohtaisesti teosten tekijöille.  SET ry jakaa pienen osan korvauksista apurahoina av-tekijöiden hyväksi.
 • Televisio ohjelmien käyttöluvista kerätyt korvaukset Kopiosto maksaa henkilökohtaisesti ohjelmien tekijöille. Kollektiivisilla korvauksilla rahoitettuja apurahoja jakaa esimerkiksi RTTL:n koulutusrahasto.
 • AV-kääntäjien työstä ei kerry Jokesille Kopiosto-korvauksia.

 

Apurahaa haetaan sähköisen järjestelmän kautta

 • Apurahaa haetaan rekisteröitymällä Jokesin sähköiseen apurahajärjestelmään. Hae apurahaa virallisella nimelläsi, vaikka käyttäisitkin journalistina taiteilijanimeä.
 • Rekisteröitymisen jälkeen hakemus liitteineen tallennetaan järjestelmään. Apurahahakemuksesta täytyy ilmetä hakijan nimi, syntymäaika, osoite, puhelin, työnantaja, mahdollinen SJL:n jäsenyhdistys ja jäseneksi liittymisaika sekä journalistinen työhistoria lyhyesti.
 • Puutteellisia ja myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä eikä hakemuksia tai sen liitteitä palauteta. Hakemuksia ei oteta vastaan postitse, sähköpostilla eikä faksilla.
 • Toivomme, että olet jättänyt Kopiosto-valtakirjasi Journalistiliitolle.  Voit tarkistaa valtakirjasi voimassaolon tai antaa valtakirjan täällä.
 • Muista lähettää hakemus apurahajärjestelmään ennen hakuajan umpeutumista. Saat sähköpostiisi kuittauksen, kun hakemuksesi on onnistuneesti saapunut perille käsittelyyn. Jos kuittausta ei kuulu, jokin on mennyt pieleen. Yritä uudelleen. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä tekniseen tukeen tai säätiön toiminnanjohtajaan.
 • Allekirjoita hakemuksesi pankkitunnuksilla määräaikaan mennessä, muuten sitä ei oteta käsittelyyn. Allekirjoittaminen tapahtuu hakemuksen lähettämisen jälkeen.

 

Mihin tarkoituksiin apurahoja myönnetään?

 • Lue aina ensimmäisenä tarkkaan hakuilmoitus, millaisia apurahoja juuri nyt on haettavissa.
 • Apurahoja myönnetään ammattitaidon täydentämiseen, jatko-opintoihin, kieliopintoihin, alaan liittyvään tutkimustyöhön ja ammattikuvaa syventävään työskentelyyn kuten näyttelyihin ja kirjahankkeisiin, kieli- ja opintomatkoihin sekä opintojen loppuunsaattamiseen. Lisäksi voidaan tukea muuta ammatillisesti perusteltua tarkoitusta.
 • Apurahoja ei myönnetä takautuvasti eikä jo menneillään oleviin opintomatkoihin tai kursseihin. Apurahoja ei myönnetä laitehankintoihin, työvälineisiin tai työmatkoihin. Työssä tarvittavista välineistä poikkeuksen muodostavat sota- ja katastrofialueella toimivien journalistien suojaliivit ja -kypärät.
 • Apurahoja ei myönnetä työmatkoihin, ylipäänsä sellaisiin kuluihin, jotka kuuluvat työnantajan tai toimeksiantajan maksettaviksi.
 • Tutkivaan journalistiseen työskentelyyn ja taustatyöhön myönnetään 3 000 euron työskentelyapurahoja, joilla syntynyt julkaisu voidaan julkaista mediassa.
 • Opiskelijoille myönnetään vain opiskelijastipendejä opinnäytetyön tekemiseen.
 • Opintojen loppuunsaattamiseen myönnettävät apurahat on tarkoitettu jo pidempään työelämässä olleiden opintojen loppuunsaattamiseen. Apurahoja myönnetään ensimmäiseen tutkintoon, ei jatko-opintoihin tai uusiin tutkintoihin.
 • Jos saat apurahan luovaan työhön, näyttelyyn tai julkaisun tekemiseen, kaikki aineisto on tekijän vapaassa journalistisessa jatkokäytössä sen jälkeen, kun julkaisu tai näyttely on toteutunut. Et voi kuitenkaan julkaista tai myydä aineistoa medialle ennen sitä.
 • Jokesin kielikursseilla tai ammatillisilla kursseilla tai säätiön tukemilla matkoilla ei voi tehdä töitä. Kurssin tai matkan aikana ei voi kirjoittaa juttuja tai kuvata lehtiin.
 • Sananvapauden apurahan voi saada vain kerran.
 • Freelance-apurahoja myönnetään vain ammatillisen täydennyskoulutuksen kuluihin, ei työskentelyyn.

 

Millainen hakemus?

 • Lue hakuilmoitus tarkasti. Hakuilmoituksesta käy ilmi, millaisia apurahoja juuri nyt on haettavana ja tarkemmat hakuohjeet. Osassa apurahoista haettavana on valmiiksi ilmoitettu summa. Osassa taas laadit itse budjetin.
 • Voit hakea vain yhtä apurahaa kerrallaan. Useamman hakemuksen tekeminen johtaa kaikkien hakemuksien hylkäämiseen.
 • Muista kertoa hakemuksessasi tarkasti, mihin tarkoitukseen apurahaa haet ja kertoa hankkeen perustelut. Miksi juuri tämä kirja pitäisi kirjoittaa, tämä koulutus käydä, tämä tutkimus tehdä? Miten se hyödyttäisi sinua ammatillisesti tai koko alaa?
 • Esittele itsesi. Miksi juuri sinä olisit hyvä toteuttamaan tämän hankkeen, millaista tietoa, taitoa ja kokemusta sinulla olisi hankkeen toteuttamiseen?
 • Haetko luovaan hankkeeseen, esimerkiksi julkaisuun tai näyttelyyn? Liitä mukaan työsuunnitelma ja tuoreita hankkeeseen liittyviä työnäytteitä.
 • Kulut eritellään mahdollisimman tarkasti. Haetko apurahaa työskentelyyn vai kuluihin vaiko kumpaankin?
 • Jokes jakaa vuosittain apurahoja journalisteille räätälöidyille kahden viikon kielikursseilla. Kielet ja kurssikohteet vaihtuvat vuosittain. Kerro aiemmasta kieliharrastuksestasi, jos haet säätiön kielikurssille.
 • Säätiön kielikursseja tai ammatillisia kursseja varten ei tarvitse laatia budjettia.
 • Kerro muista hankkeeseen saaduista tai haetuista apurahoista.
 • Lehtikuvaajarahaston hakemuksiin liitetään kuvanäytteitä silloin, kun apurahaa haetaan valokuvausproduktioihin tai näyttelyihin. Myös kuvittajien ja graafikoiden kannattaa liittää hakemukseen työnäytteitä silloin, kun apurahaa haetaan luovaan työhön. Tutkimuksissa ja opinnäytetöistä sekä kirjahankkeissa hakemukseen voi liittää työsuunnitelman tai sisällysluettelon sekä mahdollisen kustannuspäätöksen.