Leena Seretin testamenttasi Journalistien tukirahastolle ja edunvalvontataitojen kehittämiseen

Leena Seretin 1959-2021.

Toimittaja Leena Seretin on tehnyt 20 000 euron testamenttilahjoituksen Journalistisen kulttuurin edistämissäätiölle. Lahjoituksesta 10 000 euroa on tarkoitettu Jyrki A. Juutin apurahoihin ja 10 000 euroa Journalistien Tukirahastolle. Leena Seretin menehtyi tammikuussa 2021.  Hän oli Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön asiamies vuosina 1996-2001 säätiön ensimmäisen asiamiehen Antero Laineen jälkeen.

Journalistien tukirahasto on mediatalojen ja alan liittojen yhdessä perustama rahasto, joka auttaa avustuksin uhkailun, vainon ja muiden häirinnän muotojen kohteeksi joutuneita journalisteja. Seretin halusi ohjata testamenttirahoitusta myös Jyrki A. Juutin muistostipendeihin, jotka on tarkoitettu ammattiyhdistystoiminnassa tarvittavien edunvalvontavalmiuksien kehittämiseen. Säätiön hallitus päätti kesäkuun kokouksessaan Leenan testamenttilahjoituksesta kuultuaan laajentaa Jyrki A. Juutin muistostipendien käyttötarkoitusta ammattiyhdistystoiminnassa tarvittavien edunvalvontavalmiuksien kehittämisen lisäksi journalistien työmarkkinoita koskeviin hankkeisiin, kuten työmarkkinaosaamisen kartuttamiseen, opintomatkoihin ja selvityksiin.

Toimittajana Leena Seretin erikoistui politiikkaan ja työmarkkinakysymyksiin. Hän toimi muun muassa Kansan Lehden, Lippu-lehden, Liikeväki-lehden, Puntarin ja UP-uutispalvelun toimittajana. Vuodesta 1994 alkaen hän toimi freelancerina kirjoittaen useisiin ammatti- ja järjestölehtiin. Työn ohessa Leena Seretin toimi aktiivisesti journalistien eri järjestöissä, esimerkiksi Helsingin Sanomalehtimiesyhdistyksen hallituksessa ja puheenjohtajana, Naistoimittajissa, Ay-lehtien toimitusosastossa ja Suomen Sosialidemokraattisen Sanomalehtimiesliitossa sekä Suomen freelance-journalistien hallituksessa ja freelancereiden edustajana Journalistiliiton valtuustossa.

 

Kuva: Vesa Laitinen