Tukirahasto

Journalistien tukirahasto on mediatalojen ja alan liittojen yhdessä perustama rahasto, joka auttaa avustuksin uhkailun, vainon ja muiden häirinnän muotojen kohteeksi joutuneita journalisteja.

 

Rahastoa voi tukea lahjoituksin

Rahastoa voivat tukea lahjoituksin yhteisöt ja yksityishenkilöt. Tee lahjoituksesi suoraan tukitilillemme: FI14 8000 1300 5385 85, DABAFIHH.

Lahjoituksella tuet sananvapautta ja autat uhkailun kohteeksi joutuneita journalisteja.

Poliisihallituksen Arpajaishallinto on myöntänyt 7. lokakuuta 2019 rahankeräysluvan RA/2019/826 Journalistisen kulttuurin edistämissäätiölle ajalle 07.10.2019 – 06.10.2020. Lupa on voimassa koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Keräysvaroista myönnetään tukea uhkailluille journalisteille hakemuksien perusteella. Keräysvaroin tuettuja avustuskohteita voivat olla esimerkiksi kriisiterapian kulut, oikeudellinen apu (tilanteen kartoitustoimet ja lakineuvonta) tai hälytyslaitteiden asentaminen. Keräyksen käytännön toimeenpanija on Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö.

Avustuksien hakemisesta ja lahjoittamisesta voi kysyä lisätietoa säätiön asiamieheltä Anna Kähköseltä, anna.kahkonen@jokes-saatio.fi tai 050 551 3961.

 

Mitä tehdä, kun joutuu verkkovihan kohteeksi?

Journalistin verkkovihaoppaasta löydät vinkkejä siihen, miten suojata yksityisyyttään ja mitä tehdä, jos joutuu verkkovihan kohteeksi.

 

Rahaston hoitokunta

Rahaston hallinnosta ja tileistä vastaa Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö sr.

Rahaston työtä ohjaa erillinen hoitokunta. Hoitokunnan puheenjohtajana toimii Matti Posio Lännen Mediasta ja jäseninä Timo Huovinen YLE:stä sekä Marja Honkonen Journalistista. Hoitokunnan sihteerinä toimii Jokesin asiamies Anna Kähkönen. Avustukset myöntää hoitokunnan esityksestä Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön hallitus.

Hae tukea rahastolta 

Kenelle myönnetään?
 • Avustusta rahastolta voi hakea journalistista sisältötyötä tekevä henkilö, joka on joutunut toistuvan, pitkäaikaisen uhkailun, epäasiallisen painostuksen, häirinnän tai verkkovihan kohteeksi työnsä takia.
 • Avustusta voidaan poikkeustapauksissa myöntää myös yksittäisen voimakkaan uhkauksen kohteeksi joutuneelle.
 • Avustuksia myönnetään toimituksellista sisältötyötä tekeville, jotka työskentelevät pääsääntöisesti tiedotusvälineille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan Julkisen sanan neuvoston perussopimusta. Määritelmä pitää sisällään kaikki journalistista sisältötyötä tekevät, myös esimerkiksi visualistit ja kuvaajat.
 • Avustuksia myönnetään ensisijaisesti henkilöille, jotka tippuvat työsuhteen turvan ja esimerkiksi työterveyshoidon ulkopuolelle. Tällaisia ovat esimerkiksi freelancerit tai erilaisissa lyhyissä työsuhteissa työskentelevät.
 • Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan työhistoria journalistisessa sisältötyössä.
Millaista tukea rahastosta voi saada?
 • Avustusta myönnetään käynnistyvän tai käynnissä olevan tapahtuman tai tapahtumasarjan aiheuttamiin kuluihin tai niiden välittömiin jälkivaikutuksiin.
 • Rahasto voi myöntää ehdollisen avustuksen mahdolliseen oikeudelliseen prosessiin.
 • Rahastolla on journalistien uhkailuun perehtyneitä sopimuskriisiterapeutteja, joille voi saada nopeassa aikataulussa tapaamisen rahaston kustantamana.
 • Rahaston tuella voi saada lakineuvontaa rikosilmoituksen tekoa varten.
 • Rahaston tuella voi hankkia assistentin tutkintapyyntöön liittyvän materiaalin keräämistä varten.
 • Rahaston tuella voi hankkia turvallisuuslaitteistojen asennuksen.
 • Rahasto voi tukea ansionmenetyksissä esimerkiksi työkyvyttömyyden aikana.
 • Rahastosta voi anoa tukea myös muihin tilanteesta johtuviin, yllättäviin kuluihin.
 • Avustuksia ei myönnetä tarkoitukseen, joka kuuluu yleisen sosiaaliturvan piiriin, vakuutuksen korvaamiin kuluihin tai työsuhteisen henkilön työnantajan velvoitteisiin, ellei esimerkiksi kiireellisyyssyistä ole perusteltua toimia toisin.
 • Rahasto käsittelee hakemukset luottamuksellisesti, eikä avustuksensaajien nimiä kerrota julkisuuteen.
 • Rahaston myöntämä avustus on verotettavaa tuloa.
Näin teet hakemuksen

Hoitokunnalle toimitettavaan hakemukseen tai esitykseen on liitettävä vapaamuotoinen selostus avustuksen saajan tilanteesta, avustuksen käyttötarkoituksesta kustannusarvioineen sekä muut olennaiset liitteet, esimerkiksi kopio tehdystä rikosilmoituksesta. Hakemus laaditaan Jokesin sähköiseen apurahajärjestelmään.

Hakemuksessa kerrotaan:

 • Oma journalistinen työhistoria.
 • Konkreettiset esimerkit uhkailusta ja häirinnästä, sen kestosta, toistuvuudesta ja tilanteen mahdollisesti laukaissut työtehtävät.
 • Rikosilmoitus, jos tehty.
 • Hakemuksesta on käytävä ilmi, millaisiin ja minkä suuruisiin kuluihin avustusta haetaan, millaista taloudellista vahinkoa tilanteesta on syntynyt, esimerkiksi millaista ansionmenetystä, tarvetta terapialle tai turvalaitteistolle.
 • Eritelty uskottava laskelma kuluista, joihin avustusta haetaan.
 • Muut hakemusta täydentävät asiakirjat: selvitys työnantajien ja toimeksiantajien toimenpiteistä ja tuesta, oman vakuutuksen kattavuudesta, liiton oikeusturvavakuutuksen käytöstä, sairauslomasta ja mahdollista muista tukirahoista tai avustuksista.
 • Rahastolta avustusta saanut sitoutuu raportoimaan vapaamuotoisesti kirjallisesti siitä, miten ja milloin hän on saamansa avustuksen käyttänyt. Avustuksen käytöstä tulee raportoida kolmen kuukauden sisällä avustuksen käyttämisestä.