Jokes lahjoittaa 5 000 euroa journalistien ja tiedonvälityksen turvaamiseen Ukrainassa

Ukrainan journalistit ovat suuressa vaarassa sodan keskellä. Jokesin hallitus päätti huhtikuun kokouksessaan tukea ukrainalaisia journalisteja 5 000 euron avustuksella. Tuki maksetaan kansainvälisten journalistijärjestöjen, Euroopan ja maailman journalistiliittojen (EFJ ja IFJ) perustamalle Ukrainan turvallisuusrahastolle, Ukraine Safety Fundille.

Ukraine Safety Fundin varat käytetään suoraan Ukrainassa olevien journalistien tukemiseen ja turvaamiseen. Vaarassa olevia toimittajia autetaan työskentelemään kriisitilanteessa ja heille toimitetaan humanitaarista hätäapua, turvavarusteita ja ensiaputarvikkeita.

Unescon ja IFJ:n mukaan tuhansilta Ukrainasta raportoivilta toimittajilta puuttuu suojavarusteita, eikä heitä ole opastettu toimintaan vaarallisissa oloissa. Tämä koskee erityisesti niitä ukrainalaisia journalisteja, jotka aiemmin välittivät paikallisia uutisia ja muuttuivat yhtäkkiä sotakirjeenvaihtajiksi. Kolme viikkoa Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen oli ukrainalaislähteiden mukaan raportoitu vähintään 5 journalistin kuolleen ja 35 haavoittuneen.