Tukirahasto – lahjoita

Journalistien tukirahastoa voi tukea lahjoituksin

Yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat tukea rahastoa lahjoituksin. Tee lahjoitus suoraan tukitilillemme:

FI10 8146 9710 2234 38, DABAFIHH.

Lahjoituksella tuet sananvapautta ja autat uhkailun kohteeksi joutuneita journalisteja.

Poliisin arpajaishallinto on myöntänyt 16. lokakuuta 2020 rahankeräysluvan RA/2020/1253 Journalistisen kulttuurin edistämissäätiölle. Lupa on voimassa toistaiseksi. Keräysvaroista myönnetään tukea uhkailun kohteeksi joutuneille journalisteille hakemuksien perusteella. Keräysvaroin tuettuja avustuskohteita voivat olla esimerkiksi kriisiterapian kulut tai hälytyslaitteiden asentaminen. Rahaston tuella voi saada lakineuvontaa rikosilmoituksen tekoa varten. Rahaston tuella voi hankkia assistentin tutkintapyyntöön liittyvän materiaalin keräämistä varten. Avustuksia voidaan myöntää myös ansionmenetyksiin esimerkiksi työkyvyttömyyden aikana. Rahastosta voidaan myöntää avustusta myös muihin tilanteesta johtuviin, yllättäviin kuluihin.

Mihin tarkoituksiin lahjoituksia käytetään?
 • Avustusta myönnetään käynnistyvän tai käynnissä olevan tapahtuman tai tapahtumasarjan aiheuttamiin kuluihin tai niiden välittömiin jälkivaikutuksiin.
 • Rahasto voi myöntää ehdollisen avustuksen mahdolliseen oikeudelliseen prosessiin.
 • Rahastolla on journalistien uhkailuun perehtyneitä sopimuskriisiterapeutteja, joille voi saada nopeassa aikataulussa tapaamisen rahaston kustantamana.
 • Rahaston tuella voi saada lakineuvontaa rikosilmoituksen tekoa varten.
 • Rahaston tuella voi hankkia assistentin tutkintapyyntöön liittyvän materiaalin keräämistä varten.
 • Rahaston tuella voi hankkia turvallisuuslaitteistojen asennuksen.
 • Rahasto voi tukea ansionmenetyksissä esimerkiksi työkyvyttömyyden aikana.
 • Rahastosta voi anoa tukea myös muihin tilanteesta johtuviin, yllättäviin kuluihin.
 • Avustuksia ei myönnetä tarkoitukseen, joka kuuluu yleisen sosiaaliturvan piiriin, vakuutuksen korvaamiin kuluihin tai työsuhteisen henkilön työnantajan velvoitteisiin, ellei esimerkiksi kiireellisyyssyistä ole perusteltua toimia toisin.
 • Rahasto käsittelee hakemukset luottamuksellisesti, eikä avustuksensaajien nimiä kerrota julkisuuteen.
 • Rahaston myöntämä avustus on verotettavaa tuloa.

Keräyksen toimeenpanija on Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö sr. Avustuksien hakemisesta voit kysyä lisätietoa säätiön asiamieheltä, 050 551 3961, toimisto@jokes-saatio.fi