Lehtikuvaajarahasto

Jokesin Lehtikuvaajarahasto jakaa lehtikuvaajille Kopiosto-apurahoja.

Rahastolla on kaksi avointa hakua vuodessa. Apurahoja myönnetään valokuvaproduktioiden tekemiseen sekä läheisesti lehtikuvausta sivuaviin opintoihin ja tutkimuksiin. Rahastosta voi hakea apurahoja myös kieliopintoihin, ammatilliseen täydennyskoulutukseen, opintojen loppuunsattamiseen, ammattitaidon kehittämiseen, alan tutkimustyöhön, matkoihin, näyttelyihin ja julkaisuihin. Apurahoja myönnetään sekä hankkeiden kuluihin että työskentelyyn.

Apurahoja ei myönnetä takautuvasti eikä jo menneillään oleviin opintomatkoihin tai kursseihin. Apurahoja ei myönnetä laitehankintoihin tai työmatkoihin. Opiskelijoille apurahoja ei myönnetä.

Lehtikuvaajarahaston apurahat rahoitetaan  Kopiosto-korvauksin, jotka kertyvät kopioidun lehdistöaineiston ns. toissijaisesta käytöstä ja digitaalisesta kopioinnista. Näin ollen Kopiosto-apurahoihin ovat oikeutettuja painetun viestinnän palveluksessa olleet tai olevat tekijänoikeuksien haltijat, lehdistölle työskentelevät freelance-valokuvaajat sekä jossakin määrin myös sähköisen median verkkojulkaisuille työskentelevät valokuvaajat. Pitkä ura lehtikuvaajana on yksi myöntämisperusteista, ja hakemuksen pakollinen liite on työhistoria. Apurahoja jaettaessa otetaan huomioon se, onko hakija antanut Kopiosto-valtakirjansa Journalistiliitolle. Jos olet Journalistiliiton jäsen, toivomme, että Kopiosto-valtakirjasi on jätetty Journalistiliitolle.

Lehtikuvaajarahaston hoitokuntaan kuuluu kuusi lehtikuvaajaa. Hoitokunnan jäsenten kausi on kaksi vuotta. Hoitokunta tekee esityksen apurahojen jakamisesta Jokes-säätiön hallitukselle, joka päättää apurahojen myöntämisestä.