Mikä on Jokes?

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö eli JOKES myöntää apurahoja moniin tarkoituksiin. Jos työskentelet tai olet työskennellyt lehdistölle, oppikirjankustantajille tai sähköisen median verkkojulkaisuille, voit hakea Jokesin apurahoja.

Jokesilla on kaksi avointa Kopiosto-apurahahakua vuodessa. Kevään haku osuu yleensä huhti-toukokuulle ja syksyn haku loka-marraskuulle. Apurahat on pääasiassa tarkoitettu käytettäväksi myöntöä seuraavan vuoden aikana.

Kopiosto-apurahoja voi hakea muun muassa kieliopintoihin, ammatilliseen täydennyskoulutukseen, opintojen loppuunsattamiseen, ammattitaidon kehittämiseen, alan tutkimustyöhön, matkoihin, näyttelyihin ja julkaisuihin, kuten tietokirjoihin.

Säätiö jakaa apurahoja Århusin pohjoismaiselle journalistikurssille osallistumiseen, stipendejä Journalismin päiville osallistumista varten, sekä apurahoja säätiön omille ammatillisille kieli- ja täydennyskoulutuskursseille, joiden sisältö vaihtelee vuosittain. Säätiö jakaa lisäksi vuosittain yhden tai useampia Jokes-apurahoja journalistisen alan tutkimukseen. Apurahan summa vastaa verottajan vahvistamaa vuoden verotonta tutkimusapurahaa. Keväällä jaetaan myös  Jyrki A. Juutin muistostipendit edunvalvontataitojen kehittämiseen.

Säätiön myöntämät apurahat rahoitetaan pääosin Kopiosto-korvauksin, jotka kertyvät kopioidun lehdistöaineiston ns. toissijaisesta käytöstä ja digitaalisesta kopioinnista. Näin ollen Kopiosto-apurahoihin ovat oikeutettuja painetun viestinnän palveluksessa olleet tai olevat tekijänoikeuksien haltijat, lehdistölle työskentelevät freelancerit sekä jossakin määrin myös sähköisen median verkkojulkaisuille työskentelevät journalistit sekä oppikirjojen kuvittajat. Pitkä ura alalla on yksi myöntämisperusteista, ja hakemuksen pakollinen liite on työhistoria. Apurahoja jaettaessa voidaan ottaa huomioon se, onko hakija antanut Kopiosto-valtakirjansa Journalistiliitolle.

Säätiön jakamat Sananvapauden apurahat on tarkoitettu Journalistiliiton jäsenille. Niillä tuetaan järjestötyöhön aktiivisesti osallistuneiden jäsenten opintomatkoja joko kotimaassa tai ulkomailla. Apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti pitkään ammattiyhdistystoiminnassa mukana olleille jäsenille.

Jokesin alaisuudessa toimii neljä rahastoa: HSJ:n koulutusrahasto,  Keski-Suomen Sulka-rahasto, Journalistien tukirahasto sekä Lehtikuvaajarahasto. Näistä muut ovat hankkineet pääomansa itse, mutta Lehtikuvaajarahasto jakaa kuvaajille lehtikuvan Kopiosto-korvauksia. Lehtikuvaajarahastolla on kaksi hakua vuodessa. Lehtikuvan Kopiosto-korvauksista maksetaan myös Kuvajournalismi-palkintoja. Vuonna 2019 palkintoihin myönnettiin 10 000 euroa. Muiden ammattiryhmien Kopiosto-apurahoja voi hakea säätiön avoimesta hausta keväällä tai syksyllä.

Säätiö ja sen rahastot jakoivat vuonna 2022 apurahoja yhteensä 1 550 252 euroa.