SYKSY 2008

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö jakoi 149 apurahaa vuodelle 2009.

Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 307.

 SANANVAPAUDEN APURAHAT

Aaltonen Pirjo (RTTL), 2 200, Saharov-akatemian Venäjän politiikkaa, taloutta, historiaa ja kulttuuria käsittelevälle kurssille osallistumiseen Saksassa.

 Hellman Arja (RTTL), 3 000, RTTL:n senioriosaston matkaan Etelä-Afrikkaan.

 Leskinen Marianne (HSY), 3 000, ammatillisen opettajan pedagogiseen pätevöitymiseen.

 Mehtälä Helena (RTTL), 2 500, opintojen loppuunsaattamiseen.

 Leena Seretin (SFJ), 3 000, työoikeuden opintojen täydentämiseen Turun yliopiston työoikeuden laitoksella. 

 

MATKA-APURAHAT

 Alitalo Tuike (TSY), 2 200, opintomatkaan New Yorkiin ja Torontoon, sananvapausjärjestöjen sekä journalistien tukijärjestöjen toimintaan tutustumiseen.

 Anttonen Sari (Savo-Kainuu), 2 100, Suomi-Kuuba-seuran prikaatimatkaan Kuubaan

 Päivi Bisi (Savo-Kainuu), 1 330, New York Photo Festival -tapahtumaan osallistumiseen.

 Jyväkorpi Pirkko (PJY), 1 700, Thaimaan sosiaali- ja tasa-arvotyöhön tutustumiseen Council of International Fellowshipin kautta.

 Liesimaa Pasi (SFJ), 1 700, New York Photo Festival -tapahtumaan osallistumiseen.                                   

Nikunen Kaarina (HSY), 2 500, opintomatkan Lontooseen, kansainväliseen maahanmuuttajia koskevaan mediatutkimukseen tutustumiseen SOAS:in seminaareissa ja kursseilla.

 Marja-Leena Tuppurainen (SAL), 1890, Grand Popon jäsenmatka Villa Karoon.

 Ypyä Reija (HSY), 600,  Vienan Karjalan Ystävät ry:n kesämatkaan Vienan kylissä.

OMAEHTOISET KIELIOPINNOT

Ahola Martina (HSY), 2 200, ranskan intensiivikurssiin Pariisissa.

 Hertsi Anneli (HSY), 2 100, espanjan intensiivikurssiin Ecuadorissa.

 Hietanen Eija (SAL), 2 000 omaehtoiseen espanjan kurssiin Salamancassa.

 Jortikka Jorma (SAL) 950, Viron kielen kesäkurssille osallistumiseen Saarenmaalla.

 Kairaskorpi-Hertola Eija (SAL), 1 650, espanjan kielen opintoihin Fuengirolassa.

 Kangas Katri (TSY), 2 400, Turkin kielen ja kulttuurin intensiivikurssiin Istanbulissa.

 Kupiainen Eija (ESSY), 1 500, englannin kielikurssiin Maltalla.

 Mannila Johanna (HSY), 890, Viron kielen kurssiin Rakveressä.

 Niskala Heidi (SAL), 2 700, espanjan opintoihin Ecuadorissa.

 Oinas Sointu (PSSY), 2 000, kielikylpy- ja opintomatkaan Espanjaan.

 Palojärvi Eeva (RTTL), 1 500, espanjan kielikurssiin Guatemalassa.

 Piippo Anu (SAL), 200, ranskan opintoihin Brysselissä.

 Puumala Anne (EPSY), 2 000, japanin kielikurssiin Fukuokassa.

 Hämäläinen Tiina (SAL), 2 100, englannin kielikurssiin San Franciscossa.

 Remes Matti (SFJ), 1 400, espanjan kielen täydennysopintoihin Madridissa.

 Siippainen Matti (PKSY), 1 650, espanjan kielen opintoihin Granadassa Nicaraguassa.

 Strömberg Jari (RTTL), 1 500, Goethe-Instituutin saksan kurssiin Berliinissä.

 Timonen Jani (PJY), 2 432, japanin opintoihin Tokiossa.

 AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS

 Eronen Eeva (HSY), 8 500, talousjournalismin maisteriohjelmaan osallistumiseen Erasmus Mundus masters – Journalism and Media with Globalization ohjelmassa. Århus/Amsterdam/Lontoo.

 Hoffrén Jonna (SAL), 695, www-sivujen suunnittelu ja toteutus -kurssiin IADE:ssa.

 Hyytiäinen Kirsi (SFJ), 200, webbijulkaisemisen kurssille osallistumiseen.

 Ilomäki-Virta Taina (SFJ), 900, värihallinnan ja taittotiedoston tarkistuksen kurssit.

 Persson Eva (SFJ), 4 000, Fulbright-stipendiaattimatkaan, opiskeluihin Center of Photography ICP:ssa New Yorkissa.

 Riikonen Marika (PJY), 1 000, Luovaa kirjoittamista antiikin maisemissa -kurssille osallistumiseen

 Salminen Jan (PJY), 1 000, Luovaa kirjoittamista antiikin maisemissa -kurssille osallistumiseen

 Ruusumaa Tuula (KSJ), 870, psykologian ja sosiaalipsykologian opintoihin avoimessa yliopistossa.

 Satuli Heli (SFJ), 680, Writing for the web -kurssille osallistumiseen Lontoossa.

 Taskinen Päivi (PJY), 1 800, tiedottamisen opintoihin.

OPINTOJEN LOPPUUNSAATTAMINEN

 

 Aho Piia (SAL), 3 000, graafisen suunnittelun maisterinopintojen loppuunsaattamiseen.

 Degerlund Toni (RTTL), 1 000, Metropolia AMK:n lopputyöhön.

 Grönroos Heidi (RTTL), 1 000, Visuaalisen maisterinkoulutusohjelman opinnäytetyöhön.

 Honkonen-Seppälä Maarit (KSJ) 3 100, Ohjausalan maisteriohjelman, kasvatustieteiden ja maisterin ja opinto-ohjaajan opintojen loppuunsaattamisen.

 Nurmi Ella (KSJ), 1 000, Journalistiikan opintojen loppuunsaattamiseen.

 Urmas Stefani (PJY), 1 000, Mediatutkimuksen opintojen loppuunsaattamiseen.

KIRJALLISET TYÖT, PROJEKTIT JA NÄYTTELYT

 

Lappalainen Aino (SAL), 5 000, ”demittäjät” -dokumenttielokuvan käsikirjoittamiseen.

 Niemi Tapio (SATA), 2 000, julkaisuun satakuntalaisen lehdistön roolista sisällissodassa 1918.

 Niskasaari Mikko (SFJ), 3 000, Pahat poliisit -kirjan kirjoittamiseen.

 Stenberg Tuula (SAL), 5 000, ”Miksi pullamössösukupolvi palaa loppuun” – kirjaan.

 Tenhunen Asta (Savo-Kainuu), 2 000, ”toimittajan työ turvallisuus onnettomuuspaikalla” -oppaan kirjoittamiseen.

TUTKIMUS

 

Ahlholm Aku (PSSY), 6 000, väitöskirjaan suden ja karhun julkisuuskuvasta suomalaisissa, ruotsalaisissa ja suomenruotsalaisissa sanomalehdissä.

 Malin-Perho Päivi (TSY), 5 000, väitöskirjaan sanoma- ja paikallislehtien naispäälliköistä 1990-luvulta 2000-luvulle.

 Laukka Petri (PSSY), 5 000, Kekkoslovakian kuninkaat -väitöskirjaan. Hurriganes -faniusilmiö 70-luvun kulttuuri-ilmaston peilinä.

  

VALMIIT KIELIPAKETIT

 

KÖLN

Kurssille valittiin Punkari Kerttuli (SAL), Snellman Peter (KPJ),  Sundell Björn (HSY), Vilkki Mari (SAL), Vuorinen Kirsi (SAL) ja Wallius Anniina (RTTL ). Varasijoille tulivat valituksi 1. Saarinen Eveliina (HSY) ja 2. Takaluoma Leena (PSSY).

 PIETARI

 Kurssille valittiin Haapea Kirsi (Savo-Kainuu),  Järvenpää Eeva (HSY), Kekki Ilpo (HUJ), Palmunen Tuula (SAL), Tuhkanen Markku (HSY), Tuominen Anu (TSY). Varasijoille valittiin 1. Visala Hanna (RTTL) ja Kääriäinen Mikko (ISSY).

  SALAMANCA

Espanjaa lähtevät opiskelemaan Kantola Annukka (PSSY),  Marttinen Manu ( SAL), Mattila Pertti (HSY), Pöppönen Hannu (HSY),  Sutinen Heli (SAL) ja  Södersved Jan (SAL). Varasijoille valittiin 1. Ruhanen Elina (SAL) ja 2 Ignatius Anne (SAL).

 PARIISI

 Ranskan kielikurssilaisiksi valittiin Manninen Mari (HSY),  Rautio Paavo (HSY),  Salomaa Marja (HSY), Svartström Anna (HSY), Vesikallio Johanna (HSY) ja Ylönen Seppo (PSSY). 1 varasijalle nimettiin Snellman Ritva Liisa (HSY) ja 2. varasijalle Haltsonen Irina (HSY).

 YORK

 Kurssille valittiin Hietala Aino-Helena (PSSY ), Hietala Reijo (PSSY), Huhtala Kirsi (PJY), Kotkamaa Hilkka (SAL),  Mäenpää Pirjo (HSY), Pekkala Pekka (HSY), Puisto-Ylimäki Merja (HSY), Räsänen Anu (RTTL),  Saarela Jussi (PSSY), Sainio Sari (PJY), Suojanen Armi (HSY), Takula Pasi (RTTL), Toiviainen Leena (SFJ), Tulonen Hannele (HSY), Uusivuori Ahti (HSY), Zitting Marianne (HSY), von Hertzen Ulla-Maija (KYSY) ja Wikström Jaana (KSJ). Varasijoille valittiin 1. Jyrkänne Sirpa (SAL), 2. Sandberg Tiina (SFJ) ja 3. Kovanen Teija (KSJ).

 MALTA

 Maltan kielikurssille lähtevät Eskola-Hirvanen Kanerva (SAL), Kettunen Anni (KSJ), Koskinen Virpi (TSY), Lahti Hilkka (PSSY),  Lampela Juha (PSSY), Lappalainen Ilkka (PSSY), Liuha Tarja (PJY), Louhivaara Leena (SFJ),  Mäkinen Päivi (PSSY), Nyman Pirjo (KSJ), Paloranta Pirjo (KYSY),  Riiali Marianne (SFJ), Rinta-Tassi Minna (RTTL), Saavalainen Heli (HUJ), Sihto Heikki (HUJ),  Soisalo Soili (SAL), Suojoki-Gauriloff Marja (PSSY) ja Väliaho Riitta (SAL). Varasijoille nimettiin 1. Rouvinen Ari (SFJ ), 2. Rosti Minna (KSJ) ja 3. Kokkola Johanna (SFJ).

TUKHOLMA

                                                      

Kurssille valittiin Kangasniemi Sanna (HSY), Natri Santtu (RTTL),  Nikumaa Jonna (PSSY),  Rinne Raila (SAL), Tanner Suvi (PSSY) ja Toivoniemi Jenni (SFJ). Varasijoille valittiin 1. Torvinen Outi (PSSY) ja 2. Korhonen Tarja (RTTL).

YHTEISÖT

 Keskustan Lehtimiehet ry, 4 000, Keskustan Lehtimiesten Unkarin opintomatkaan.

 VIKES, 6 000, säätiön infrastruktuuriperustan rakentamisen rahoitukseen.

 FAO ja SFJ, 10 000, Pohjoismaisten freelance-journalistien kesäseminaarin alustajakuluihin.

 OPISKELIJASTIPENDIT

Myönnettiin kymmenen 1 000 euron stipendiä.

 Erkko Anni (KSJ) Journalistiikan graduun Tytöt, nuorten lehdet ja sosiaalinen tuki – lukijoiden tulkintoja lehden tarjoamasta tuesta.

 Hermunen Sinikka (PJY)  Tiedotusopin graduun espanjalaisen toimittajan ammatti-identiteetin kriisistä.

 Kangasniemi Arja (SAL) Musiikkitieteen graduun kansanmusiikkijournalistiikasta lehdistössä.

 Kuusi Virve (SAL) Viestinnän graduun journalististen sisältöjen (onnettomuusuutisten) tunteellistumisesta.

 Kähkönen Virve (PJY) Tiedotusopin graduun keskustelupalstan vaikutuksesta toimittajien käsityksiin lukijoistaan ja journalismista.

 Lehtinen Taru (TSY) Mediatutkimuksen graduun mediayritysten omistuksen keskittymisestä.

 Lehto Paula (ESSY), Muotoiluinstituutin opinnäytetyöhön, multivisioon satamatyöstä ja merimiehistä.

 Schuller Anton (HSY), Journalistiikan kandidaattityöhön seniorikansalaisten kuvasta suomalaisessa ja ruotsalaisessa lehdistössä.

 Siljamäki Jaana (KSJ), Journalistiikan graduun Viihteen ja vakavuuden vaikeassa välimaastossa. Henkilöjuttu sanomalehdessä toimittajan näkökulmasta.

Teräväinen Paula (PJY) Tiedotusopin graduun IRC-Gallerian ja sen kuvallisuuden vaikutuksesta nuorten identiteettiin.

 ORIVESI

 Kurssille tulivat valituiksi Elo Erja (SAL),  Kangas Kirsi-Klaudia (SFJ), Korhonen Riitta (SAL), Nyström Sirkku (SAL), Ohinmaa Sari (PSSY), Repo Annikki (Savo-Kainuu), Toijonen Sisko-Tuulikki (RTTL), Väänänen Taru (PKSY). Varasijalle valittiin Mathalt Minna-Liisa (Savo-Kainuu).