Haussa nyt

KOULUTUSAPURAHOJA FREELANCEREILLE

 

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö sr jakaa apurahoja freelancereiden ammatilliseen kouluttautumiseen.

 

HAKUAIKA

 

 

Haku alkaa 8.3. ja päättyy 4.4. kello 16.00.

Apurahahakemus tehdään Jokesin sähköiseen apurahajärjestelmään. Hakemus on allekirjoitettava määräaikaan mennessä pankkitunnuksilla.

 

HAKEMUS

 

 

  • Hakemuksesta on löydyttävä perustiedot hakijasta (nimi, syntymäaika, osoite, työhistoria lyhyesti, mahdollinen Journalistiliiton jäsenyhdistys, jäseneksi liittymisaika).
  • Hakemuksesta on löydyttävä perustelut ja hankkeen budjetti.
  • Lyhyt journalistinen työhistoria on pakollinen liite, joka tallennetaan sähköiseen järjestelmään pdf-muodossa.
  • Apurahaa hakevan Kopiosto-valtakirjan tulee olla luovutettu Journalistiliitolle tai hakijan oikeus Kopiosto-apurahoihin on hakemuksessa perusteltava ammatillisella toiminnalla.
  • Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon hakijan työhistoria, jäsenyysaika sekä huomattavat, äskettäin saadut apurahat.  Apurahoja myönnettäessä voidaan ottaa huomioon myös se, onko hakija antanut Kopiosto-valtakirjansa Journalistiliitolle.
  • Voit hakea vain yhtä apurahaa. Jos jätät samassa apurahahaussa useamman hakemuksen, kaikki hakemukset hylätään.
KÄYTTÖTARKOITUKSET

 

Freelance-apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti lehdistölle, kirjankustantamoille sekä sähköisille viestimille työskenteleville freelancereille ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Näitä apurahoja ei myönnetä opiskelijoille.

Apurahoja ei myönnetä laitehankintoihin, työskentelyyn, työmatkoihin tai yksinomaan virkistäytymiseen.

 Apurahaa ei myönnetä niille hakijoille, jotka ovat saaneet säätiön apurahan kahden vuoden aikana. Apurahaa ei myönnetä, jos aiemman apurahan selvitys on tekemättä.

Apurahoja ei myönnetä takautuvasti jo toteutuneisiin tai meneillään oleviin kursseihin tai opintomatkoihin.

Näitä apurahoja ei myönnetä työskentelyyn.

 

KÄYTTÖAIKA JA APURAHAKERTOMUS

 

Apuraha on käytettävä vuoden kuluessa myöntämisestä. Apurahan käytöstä on lähetettävä kertomus säätiön hallitukselle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun apuraha on käytetty. Apurahaselvitys tehdään säätiön apurahajärjestelmään ja siihen liitetään maksutositteita myönnettyyn summaan saakka. Elinkustannuksia ei hyväksytä selvitykseen. Kilometrikorvauksena korvataan 0,3 €/km.

Jokesin apurahoista seuraa kahden vuoden karenssi säätiön apurahoihin. Alle 500 euron koulutusapurahoista ei seuraa karenssia. Tällaisen karenssittoman alle 500 euron apurahan voi saada vain kerran vuodessa.

Päätökset apurahoista tehdään huhtikuun aikana.

Lisätietoja antaa säätiön toiminnanjohtaja Anna Kähkönen, 050 551 3961, toimisto@jokes-saatio.fi