Haussa nyt

LEHTIKUVAAJIEN KOPIOSTO-APURAHOJA HAETTAVANA

Jokesin Lehtikuvaajarahasto julkistaa haettavaksi apurahat lehtikuvaajille valokuvaproduktioiden tekemiseen sekä läheisesti lehtikuvausta sivuaviin opintoihin, ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja tutkimuksiin.

Haku alkaa 5. elokuuta ja päättyy 30.8.2019 kello 16.00.

Apurahahakemus tehdään Jokesin sähköiseen apurahajärjestelmään. Käyttökohteeksi valitaan Lehtikuvaajarahaston stipendi. Hakemus on allekirjoitettava määräaikaan mennessä pankkitunnuksilla, muussa tapauksessa sitä ei oteta käsittelyyn.

Hakemuksesta on löydyttävä säätiön edellyttämät perustiedot hakijasta (nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, työnantaja, työhistoria lyhyesti, jäsenyhdistys, jäseneksi liittymisaika). Hakemuksessa on kerrottava apurahan käyttötarkoitus, perustelut sekä hankkeen kustannusarvio. Kerro hankkeesi kustannusarviossa, haetko apurahaa työskentelyyn vai kuluihin vai kumpaankin.

Kopiosto-apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti lehdistölle sekä sähköisten viestimien verkkojulkaisuille työskenteleville ja työskennelleille lehtikuvaajille. Apurahaa hakevan lehtikuvaajan Kopiosto-valtakirjan toivotaan olevan luovutetun Journalistiliitolle. Hakijan oikeus Kopiosto-apurahoihin on hakemuksessa perusteltava ammatillisella toiminnalla.  Apurahoja ei myönnetä opiskelijoille. Lyhyt työhistoria on pakollinen liite, joka tallennetaan sähköiseen järjestelmään pdf-muodossa. Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon hakijan työhistoria lehdistössä tai sähköisen median verkkosivuilla, jäsenyysaika sekä huomattavat, äskettäin saadut apurahat. Voit hakea kerrallaan vain yhtä apurahaa. Useamman hakemuksen tekeminen johtaa kaikkien hakemuksien hylkäämiseen.

Apuraha on käytettävä vuoden kuluessa niiden myöntämisestä. Väitöstutkimuksissa ja kirja- tai näyttelyhankkeissa käyttöaika voi olla pidempi.

Apurahan käytöstä on lähetettävä kertomus säätiön hallitukselle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hanke on valmistunut, ja apuraha on käytetty myönnettyyn tarkoitukseen. Jos apuraha on myönnetty kuluihin, selvitykseen liitetään kuitteja myönnettyyn summaan saakka, työskentelyapurahaselvitykseen liitetään valmistunut julkaisu, näyttelykutsu, opinnäytetyö tai muu luotettava selvitys siitä, että apuraha on käytetty myönnettyyn tarkoitukseen. Selvitys tehdään säätiön apurahajärjestelmään, tulostetaan ja postitetaan. Mukaan liitetään alkuperäiset kuitit.

Jokesin apurahoista seuraa kahden vuoden karenssi säätiön apurahoihin.

Haettavana ovat myös alle 500 euron pikkustipendit kuvajournalistien syyspäiville osallistumiseen. Osallistumismaksuun myönnetään 100 euron pikkustipendi. Lisäksi matka- ja majoituskuluja voidaan tukea hakemuksen perusteella. Alle 500 euron pikkustipendistä ei tule karenssia Jokesin apurahoihin.

Apurahoja koskeviin tiedusteluihin vastaa säätiön asiamies Anna Kähkönen, 050 551 3961, toimisto@jokes-saatio.fi.

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö JOKES, Siltasaarenkatu 16, 7. krs 00530 Helsinki