Haussa nyt

Jokes tukee pitkämatkalaisten osallistumista Journalismin päivään

Journalismin päivä järjestetään perjantaina 12. lokakuuta 2018 Lasipalatsissa, Helsingissä.

Jokes tukee pitkämatkalaisten osallistumista Journalismin päivään. Haku alkaa 17. elokuuta ja päättyy 7. syyskuuta kello 16.

Stipendiä voi hakea matkakuluihin ja majoitukseen. Majoitusta tuetaan korkeintaan 100 euroon saakka yöltä. Näistä alle 500 euron stipendeistä ei synny karenssia Jokesin muihin apurahoihin.

Hakijana olevan SJL:n jäsenen jäsenmaksun tulee olla kunnossa ja Kopiosto-valtakirjan luovutettu Journalistiliitolle. Apurahoja ei myönnetä opiskelijoille.

Lisätietoa säätiön asiamieheltä Anna Kähköseltä, puh. 050 551 4961, toimisto@jokes-saatio.fi

Hakuohje

Hakemus tehdään säätiön sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Valitse stipendin käyttökohteeksi Opinnot -seminaariapuraha.  Lyhyt työhistoria on pakollinen liite ja se tallennetaan järjestelmään pdf-muodossa.Hakemukseen liitettävä sitoumus tulostetaan apurahajärjestelmästä, allekirjoitetaan ja postitetaan säätiön osoitteeseen. Sitoumuksen on oltava perillä säätiön toimistolla 17. syyskuuta mennessä.

Hakemuksia tai niiden liitteitä ei oteta vastaan sähköpostilla, faksilla tai postitse. Hakemuksen liittyvä sitoumus kuitenkin tulostetaan apurahajärjestelmästä, allekirjoitetaan ja postitetaan säätiön toimistolle.