Haussa nyt

APURAHAT TUTKI!2023-KONFERENSSIIN

 

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö jakaa enintään 25 apurahaa Tutki!2023-konferenssiin osallistumiseen. Tapahtuma järjestetään Sanomatalossa 21.–22.4. 2023.

Apurahahaku alkaa 4. tammikuuta ja päättyy 10. helmikuuta kello 16.00.

Apurahaa haetaan Jokesin sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Hakemuksen tulee olla allekirjoitettu ja lähetetty hakuajan päättymiseen mennessä. Apurahajärjestelmä löytyy osoitteesta https://jokes.apurahat.net/  Valitse apurahan käyttökohteeksi seminaariapuraha.

Apurahoja myönnetään hakemuksen perusteella seminaarin osallistumismaksuun, matkakuluihin ja majoitukseen. Taksimatkoja tai oman kotikaupungin matkakuluja ei korvata. Majoituskuluja korvataan enintään kahdelta yöltä, 120 € yöltä. Osallistumismaksuun myönnetään 150 €, joten osallistujalle jää maksettavaksi 25 euron omavastuuhinta.

Näistä alle 500 euron apurahoista ei tule karenssia Jokesin muihin apurahoihin.

Lisätietoa seminaarista: https://tutkikonferenssi.fi

***

 

LEHTIKUVAAJIEN KOPIOSTO-APURAHOJA HAETTAVANA

 

Jokesin Lehtikuvaajarahasto julkistaa haettavaksi apurahat lehtikuvaajille valokuvaproduktioiden tekemiseen sekä läheisesti lehtikuvausta sivuaviin opintoihin ja tutkimuksiin. Kopiosto-apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti lehdistölle sekä sähköisten viestimien verkkojulkaisuille työskenteleville ja työskennelleille valokuvaajille.

HAKUAIKA

Apurahojen haku alkaa 10. helmikuuta ja päättyy 10. maaliskuuta kello 16, jolloin sähköisen hakemuksen on oltava jätetty apurahajärjestelmään. Hakemus on allekirjoitettava pankkitunnuksilla hakuajan loppuun mennessä, muuten sitä ei oteta käsittelyyn.

APURAHAN HAKEMINEN
 • Voit hakea vain yhtä apurahaa kerrallaan. Useamman hakemuksen tekeminen johtaa kaikkien hakemuksien hylkäämiseen.
 • Hakemuksesta on löydyttävä säätiön edellyttämät perustiedot hakijasta (nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, työnantaja, työhistoria lyhyesti, mahdollinen Journalistiliiton jäsenyhdistys, jäseneksi liittymisaika). Hakemuksessa on kerrottava apurahan käyttötarkoitus, perustelut sekä hankkeen kustannusarvio. Kerro hankkeesi kustannusarviossa, haetko apurahaa työskentelyyn vai kuluihin vai kumpaankin.
 • Lyhyt journalistinen työhistoria on pakollinen liite, joka tallennetaan sähköiseen järjestelmään pdf-muodossa. Kerro työhistoriassasi työn- ja toimeksiantajistasi.
 • Jos haet apurahaa luovaan työskentelyyn, liitä mukaan työnäytteitä.
 • Toivomme, että olet antanut Kopiosto-valtakirjasi Journalistiliitolle.
KÄYTTÖTARKOITUKSET

Apurahoja myönnetään esimerkiksi ammattitaidon täydentämiseen, jatko-opintoihin, kieliopintoihin, alaan liittyvään tutkimustyöhön ja ammattikuvaa syventävään työskentelyyn kuten kieli- ja opintomatkoihin sekä näyttelyiden tai julkaisujen tekemiseen. Lisäksi voidaan tukea muuta ammatillisesti perusteltua tarkoitusta.

Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin, laitehankintoihin eikä yksinomaan virkistystarkoituksiin. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti jo toteutuneisiin tai meneillään oleviin kursseihin tai opintomatkoihin. Apurahoja ei myönnetä työmatkoihin. Näitä apurahoja ei myönnetä opiskelijoille.

JAKOPERUSTEET

Kopiosto-apurahat on suunnattu ensisijaisesti lehdistölle, kirjankustantamoille ja sähköisen median verkkojulkaisuihin työskenteleville ja työskennelleille valokuvaajille.

Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon hakijan työhistoria lehdistössä tai sähköisen median verkkosivuilla, jäsenyysaika sekä huomattavat, äskettäin saadut apurahat.  Apurahoja myönnettäessä voidaan ottaa huomioon myös se, onko hakija antanut Kopiosto-valtakirjansa Journalistiliitolle.

KÄYTTÖAIKA JA APURAHAKERTOMUS

Apuraha on käytettävä vuoden kuluessa niiden myöntämisestä. Väitöstutkimuksissa ja kirja- tai näyttelyhankkeissa käyttöaika voi olla pidempi.

Apurahan käytöstä on lähetettävä kertomus säätiön hallitukselle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hanke on valmistunut, ja apuraha on käytetty myönnettyyn tarkoitukseen. Jos apuraha on myönnetty kuluihin, selvitykseen liitetään kuitteja myönnettyyn summaan saakka, työskentelyapurahaselvitykseen liitetään valmistunut julkaisu, näyttelykutsu, opinnäytetyö tai muu luotettava selvitys siitä, että apuraha on käytetty myönnettyyn tarkoitukseen.

Jokesin apurahoista seuraa kahden vuoden karenssi säätiön apurahoihin. Alle 500 euron koulutusapurahoista ei seuraa karenssia. Tällaisen karenssittoman alle 500 euron apurahan voi saada vain kerran vuodessa.

 

***

 

FREELANCEREILLE KOULUTUSAPURAHOJA

 

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö sr jakaa apurahoja freelancereiden ammatilliseen kouluttautumiseen.

 

HAKUAIKA

Haku alkaa 10. helmikuuta ja päättyy 3. maaliskuuta kello 16.

Apurahahakemus tehdään Jokesin sähköiseen apurahajärjestelmään. Hakemus on allekirjoitettava määräaikaan mennessä pankkitunnuksilla.

 

HAKEMUS
 • Hakemuksesta on löydyttävä perustiedot hakijasta (nimi, syntymäaika, osoite, työnantaja, työhistoria lyhyesti, mahdollinen Journalistiliiton jäsenyhdistys, jäseneksi liittymisaika).
 • Lyhyt journalistinen työhistoria on pakollinen liite, joka tallennetaan sähköiseen järjestelmään pdf-muodossa.
 • Apurahaa hakevan Kopiosto-valtakirjan tulee olla luovutettu Journalistiliitolle tai hakijan oikeus Kopiosto-apurahoihin on hakemuksessa perusteltava ammatillisella toiminnalla.
 • Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon hakijan työhistoria, jäsenyysaika sekä huomattavat, äskettäin saadut apurahat.  Apurahoja myönnettäessä voidaan ottaa huomioon myös se, onko hakija antanut Kopiosto-valtakirjansa Journalistiliitolle.

 

KÄYTTÖTARKOITUKSET

Freelance-apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti lehdistölle, kirjankustantamoille sekä sähköisille viestimille työskenteleville freelancereille  ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Näitä apurahoja ei myönnetä opiskelijoille.

 • Apurahoja ei myönnetä laitehankintoihin, työskentelyyn, työmatkoihin tai yksinomaan virkistäytymiseen.
 •  Apurahaa ei myönnetä niille hakijoille, jotka ovat saaneet säätiön apurahan kahden vuoden aikana.  Rajaus ei koske alle 500 euron apurahoja. Apurahaa ei myönnetä, jos aiemman apurahan selvitys on tekemättä.
 • Apurahoja ei myönnetä takautuvasti jo toteutuneisiin tai meneillään oleviin kursseihin tai opintomatkoihin.

KÄYTTÖAIKA JA APURAHAKERTOMUS

Apuraha on käytettävä vuoden kuluessa niiden myöntämisestä. Väitöstutkimuksissa ja kirja- tai näyttelyhankkeissa käyttöaika voi olla pidempi.

Apurahan käytöstä on lähetettävä kertomus säätiön hallitukselle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hanke on valmistunut, ja apuraha on käytetty myönnettyyn tarkoitukseen. Selvitykseen liitetään kuitteja myönnettyyn summaan saakka.

Jokesin apurahoista seuraa kahden vuoden karenssi säätiön apurahoihin. Alle 500 euron koulutusapurahoista ei seuraa karenssia. Tällaisen karenssittoman alle 500 euron apurahan voi saada vain kerran vuodessa.

 

 

***

 

TÄYDENNYSHAKU JOKESIN KURSSEILLE

 

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö avaa lisähaun venäjän kielikurssille Riiassa sekä TikTok journalistin työkaluna -kurssille.

Haku alkaa 10. helmikuuta ja päättyy 24. helmikuuta kello 16. Apurahahakemus tehdään säätiön sähköiseen järjestelmään ja se on allekirjoitettava pankkitunnuksilla ennen hakuajan päättymistä.

Kopiosto-apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti lehdistölle sekä sähköisten viestimien verkkojulkaisuille työskenteleville ja työskennelleille journalisteille.

 • Hakemuksesta on löydyttävä perustiedot hakijasta (nimi, syntymäaika, osoite, työnantaja, työhistoria lyhyesti, mahdollinen Journalistiliiton jäsenyhdistys, jäseneksi liittymisaika).
 • Lyhyt työhistoria on pakollinen liite, joka tallennetaan sähköiseen järjestelmään pdf-muodossa.
 • Voit hakea vain yhtä apurahaa kerrallaan. Useamman hakemuksen tekeminen johtaa kaikkien hakemuksien hylkäämiseen.
 • Näitä apurahoja ei myönnetä opiskelijoille.
 • Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon hakijan työhistoria lehdistössä tai sähköisen median verkkosivuilla, jäsenyysaika sekä huomattavat, äskettäin saadut apurahat.  Apurahoja myönnettäessä voidaan ottaa huomioon myös se, onko hakija antanut Kopiosto-valtakirjansa Journalistiliitolle. Apurahaa ei myönnetä niille hakijoille, jotka ovat saaneet säätiön apurahan kahden vuoden aikana.  Apurahaa ei myönnetä, jos aiemman apurahan selvitys on tekemättä.
 • Kurssiapurahaa varten ei tarvitse laatia budjettia.
 • Näistä apurahoista seuraa kahden vuoden karenssi säätiön apurahoihin.

 

VENÄJÄN KIELIKURSSI

Venäjän kielikurssi järjestetään 7.—20.5.2023 Liden & Denz -kielikoulussa Riiassa.

Jokesin kielikurssille pääsy edellyttää aiempaa kielen harrastamista.

Säätiön kahden viikon kielikursseilla apuraha kattaa kurssimaksun, matkat ja majoituksen. Jokes maksaa edestakaiset matkat kotipaikkakunnalta kurssipaikalle. Kielikurssiin kuuluu majoitus yhden hengen huoneissa valikoiduissa perheissä puolihoidolla (aamiainen ja ilta-ateria). Kurssien käytännönjärjestelyistä vastaa kielikoulu Whitehouse EG.

Kotimaan matkat korvataan kuitteja vastaan kurssilaisille jälkikäteen. Taksimatkoja, kotipaikkakunnan matkakuluja tai päivärahoja ei makseta. Kilometrikorvauksena korvataan 0,30 €/km.

Kahden viikon kurssit sisältävät noin 45 – 60 oppituntia. Opetukseen sisältyy kohdemaan sosiaalista ja tapakulttuuria käsittelevää keskustelua, arkikieltä ja retkiä. Kielikursseilla hypätään keskelle jatkuvaa opetusta omiin tasoryhmiin.

Käyttökohde apurahajärjestelmässä: Säätiön kielikurssit, kurssinumero 9.

 

 TIKTOK JOURNALISTIN TYÖKALUNA

Aika: 13.– 14.3.2023

Paikka: Scandic Grand Central

Reuters-instituutin tuoreimmassa Digital News Reportissa analysoidaan, että Tiktok on nuorten nopeimmin kasvava uutislähde. Jokesin kahden päivä työpajassa käydään läpi, miten journalismia tehdään TikTokiin: Miten algoritmi toimii, miten rakennetaan yleisöä, millainen sisältö TikTokissa parhaiten toimii, ja miten kerrotaan tarinoita alustalle ominaisella tavalla.

Koulutuksesta vastaa Mark Egan Purple Bridge Mediasta. Opetuskieli on englanti.

Apuraha kattaa kurssimaksun, lounaat ja iltapäiväkahvit opetuspäivinä, pitkämatkalaisten matkakulut julkisilla kulkuneuvoilla sekä majoituksen aamiaisineen yhden hengen huoneessa. Päivärahoja, oman kotipaikkakunnan matkakuluja tai taksimatkoja ei korvata.

Käyttökohde apurahajärjestelmässä: Säätiön ammatilliset kurssit numero 1.