Haussa nyt

JOKES 30 VUOTTA -JUHLASTIPENDIT

 

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö sr julkistaa haettaviksi Jokes 30 vuotta -juhlastipendit.

Apurahat myönnetään luovaan tai tutkivaan journalistiseen työskentelyyn. Työskentelyapurahan suuruus on 9 500 euroa.

Apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti lehdistölle sekä sähköisten viestimien verkkojulkaisuihin työskenteleville ja työskennelleille journalisteille. Apurahoja myönnettäessä voidaan ottaa huomioon myös se, onko hakija antanut Kopiosto-valtakirjansa Journalistiliitolle.

 

LEHTIKUVAAJIEN KEVÄÄN APURAHAT

 

Jokesin Lehtikuvaajarahasto julkistaa haettavaksi Kopiosto-apurahat lehtikuvaajille valokuvaproduktioiden tekemiseen sekä läheisesti lehtikuvausta sivuaviin opintoihin ja tutkimuksiin.

Apurahaa hakevan lehtikuvaajan Kopiosto-valtakirjan tulee olla luovutettu Journalistiliitolle tai hakijan oikeus Kopiosto-apurahoihin on hakemuksessa perusteltava ammatillisella toiminnalla.

 

KAIKKIEN APURAHOJEN HAKUOHJE

 

HAKUAIKA

Apurahojen haku alkaa 11. helmikuuta ja päättyy 12. maaliskuuta kello 16, jolloin sähköisen hakemuksen on oltava jätetty apurahajärjestelmään. Hakemus on allekirjoitettava pankkitunnuksilla hakuajan loppuun mennessä, muuten sitä ei oteta käsittelyyn.

 

APURAHAN HAKEMINEN
  • Voit hakea vain yhtä apurahaa kerrallaan. Useamman hakemuksen tekeminen johtaa kaikkien hakemuksien hylkäämiseen.
  • Apurahahakemus tehdään sähköisesti Jokesin apurahajärjestelmään osoitteessa https://jokes.apurahat.net Hakemus on allekirjoitettava pankkitunnuksilla ennen hakuajan päättymistä.
  • Hakemuksesta on löydyttävä säätiön edellyttämät perustiedot hakijasta (nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, työnantaja, työhistoria lyhyesti, mahdollinen Journalistiliiton jäsenyhdistys, jäseneksi liittymisaika).
  • Hakemuksessa on kerrottava apurahan käyttötarkoitus, perustelut sekä hankkeen kustannusarvio.
  • Lyhyt journalistinen työhistoria on pakollinen liite, joka tallennetaan sähköiseen apurahajärjestelmään pdf-muodossa.
  • Lehtikuvaajarahaston hakemuksiin on suositeltavaa liittää työnäytteitä, kun apurahaa haetaan luovaan työhön, esimerkiksi näyttely- tai kirjahankkeeseen.

 

KÄYTTÖTARKOITUKSET

Jokes 30 vuotta -juhlastipendit myönnetään vain työskentelyyn, ei kuluihin.

Lehtikuvaajarahaston apurahoja ei myönnetä perusopintoihin, laitehankintoihin eikä yksinomaan virkistystarkoituksiin. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti jo toteutuneisiin tai meneillään oleviin kursseihin tai opintomatkoihin. Apurahoja ei myönnetä työmatkoihin. Näitä apurahoja ei myönnetä opiskelijoille.

Apurahaa ei myönnetä niille hakijoille, jotka ovat saaneet säätiön tai sen rahaston apurahan kahden vuoden aikana. Uutta apurahaa ei myönnetä myöskään, jos edellisen apurahan selvitys on tekemättä.

 

JAKOPERUSTEET

Kopiosto-apurahat on suunnattu ensisijaisesti lehdistölle ja sähköisen median verkkojulkaisuihin työskenteleville ja työskennelleille journalisteille.

Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon hakijan työhistoria lehdistössä tai sähköisen median verkkosivuilla, jäsenyysaika sekä huomattavat, äskettäin saadut apurahat.  Apurahoja myönnettäessä voidaan ottaa huomioon myös se, onko hakija antanut Kopiosto-valtakirjansa Journalistiliitolle.

 

KÄYTTÖAIKA JA APURAHAKERTOMUS

Apuraha on tarkoitettu käytettäväksi vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Väitöstutkimuksissa ja kirja- tai näyttelyhankkeissa käyttöaika voi olla pidempi.

Apurahan käytöstä on lähetettävä kertomus säätiön hallitukselle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hanke on valmistunut, ja apuraha on käytetty myönnettyyn tarkoitukseen.

Apuraharaportti tehdään säätiön apurahajärjestelmään. Apurahaselvityksessä raportoidaan, miten apuraha on käytetty ja mitkä ovat sen avulla saadut tärkeimmät tulokset. Selvitykseen listataan myös apurahan turvin tehdyt julkaisut ja/tai toteutetut näyttelyt.

  • Jos apurahasi myönnettiin hankkeesi kuluihin, skannaa ja liitä mukaan maksutositteita, kuitteja, myönnettyyn summaan saakka. Elinkustannuksia ei hyväksytä raporttiin (päivärahat, ruokailukulut). Jos skannaaminen ei onnistu, tulosta selvityksesi järjestelmästä ja postita se alkuperäisten maksutositteiden kanssa säätiön postiosoitteeseen: JOKES PL 252 00531 Helsinki.
  • Jos apurahasi myönnettiin työskentelyyn, laadi apurahaselvityksesi säätiön apurahajärjestelmään. Liitä mukaan opintotodistus, näyttelykutsu, linkki väitöskirjaan tai graduusi. Jos sait apurahan kirjan kirjoittamiseen, tai kuvaamiseen, lähetä lisäksi yksi kappale kirjaa säätiön postiosoitteeseen: postiosoitteeseen: JOKES PL 252 00531 Helsinki.
  • Jos apurahasi myönnettiin sekä kuluihin että työskentelyyn, skannaa ja liitä mukaan maksutositteita, kuitteja, kuluihin myönnettyyn summaan saakka. Jos työskentelysi tuloksena syntyi julkaisu, postita se lisäksi säätiön osoitteeseen.

 

Jokesin apurahoista seuraa kahden vuoden karenssi säätiön apurahoihin.

 

Tarkemmat tiedot säätiön apurahojen hakemisesta: www.jokes-saatio.fi

Apurahoja koskeviin tiedusteluihin vastaa säätiön asiamies Anna Kähkönen, 050 551 3961.

JOURNALISTISEN KULTTUURIN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

PL 252, Siltasaarenkatu 16 7. krs 00531 Helsinki