Haussa nyt

JOKESIN APURAHOJA HAETTAVANA

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julkistaa haettaviksi Kopiosto-apurahat, säätiön ammatilliset kurssit ja kielikurssit, opiskelijastipendit, työskentelyapurahat sekä Sananvapauden apurahat vuodelle 2019.

Kopiosto-apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti lehdistölle sekä sähköisten viestimien verkkojulkaisuille työskenteleville ja työskennelleille journalisteille, Sananvapauden apurahat kaikille Suomen Journalistiliiton jäsenille.

KAIKKIEN APURAHOJEN HAKUOHJE

HAKUAIKA

Apurahojen haku alkaa 19. lokakuuta ja päättyy 16. marraskuuta kello 17, jolloin sähköisen hakemuksen on oltava jätetty apurahajärjestelmään. Hakemus on allekirjoitettava pankkitunnuksilla 20.11. mennessä, muuten sitä ei oteta käsittelyyn.

APURAHAN HAKEMINEN

Apurahahakemus tehdään sähköisesti Jokesin apurahajärjestelmään osoitteessa https://jokes.apurahat.net

Hakemuksesta on löydyttävä säätiön edellyttämät perustiedot hakijasta (nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, työnantaja, työhistoria lyhyesti, jäsenyhdistys, jäseneksi liittymisaika). Hakemuksessa on kerrottava apurahan käyttötarkoitus, perustelut sekä hankkeen kustannusarvio. Kerro hankkeesi kustannusarviossa, haetko apurahaa työskentelyyn vai kuluihin vai kumpaankin. Valmiita kielikursseja tai Jokesin ammatillisia kursseja varten kustannusarviota ei tarvitse laatia.

Lyhyt työhistoria on pakollinen liite, joka tallennetaan sähköiseen järjestelmään pdf-muodossa.

KÄYTTÖAIKA JA APURAHAKERTOMUS

Apuraha on käytettävä vuoden kuluessa niiden myöntämisestä. Väitöstutkimuksissa ja kirjahankkeissa käyttöaika voi olla pidempi.

Apurahan käytöstä on lähetettävä kertomus säätiön hallitukselle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hanke on valmistunut, ja apuraha on käytetty myönnettyyn tarkoitukseen. Jos apuraha on myönnetty kuluihin, selvitykseen liitetään kuitteja myönnettyyn summaan saakka, työskentelyapurahaselvitykseen liitetään valmistunut julkaisu, näyttelykutsu, opinnäytetyö tai muu luotettava selvitys siitä, että apuraha on käytetty myönnettyyn tarkoitukseen.

Jokesin apurahoista seuraa kahden vuoden karenssi säätiön apurahoihin.

KOPIOSTO-APURAHAT

Käyttötarkoitukset

Apurahoja myönnetään ammattitaidon täydentämiseen, jatko-opintoihin, kieliopintoihin, alaan liittyvään tutkimustyöhön ja ammattikuvaa syventävään työskentelyyn kuten kieli- ja opintomatkoihin, opintojen loppuunsaattamiseen sekä näyttelyiden tai julkaisujen tekemiseen. Lisäksi voidaan tukea muuta ammatillisesti perusteltua tarkoitusta. Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin, laitehankintoihin eikä yksinomaan virkistystarkoituksiin. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti jo toteutuneisiin tai meneillään oleviin kursseihin tai opintomatkoihin. Journalistisen työn tekemiseen myönnetään 5000 euron työskentelyapurahoja. Opiskelijoille myönnetään vain 900 euron stipendejä opinnäytetyön tekemiseen.

Jakoperusteet

Kopiosto-apurahat on suunnattu ensisijaisesti lehdistölle ja sähköisen median verkkojulkaisuihin työskenteleville ja työskennelleille journalisteille.

Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon hakijan työhistoria lehdistössä tai sähköisen median verkkosivuilla, jäsenyysaika sekä huomattavat, äskettäin saadut apurahat. Voit hakea kerrallaan vain yhdelle säätiön valmiille kurssille, kielikurssille tai täydennyskoulutuskurssille.

SÄÄTIÖN AMMATILLISET KURSSIT

 1. Mobiilivideokurssi

2.-4.4.2019, Helsinki 

Jokesin kolmen päivän intensiivikurssin aikana opitaan kuvaamaan, äänittämään ja editoimaan journalistisia uutisvideoita älypuhelimella sekä tekemään koukuttavaa videosisältöä sosiaaliseen mediaan. Koulutuksessa käydään läpi sekä teoriaa että käytännönharjoituksia. Tavoitteena on saada runsaasti käytännön harjoitusta mobiilivideon tekemisestä. Kurssi alkaa perusteista ja kurssilaisilla on oltava käytössään Android- tai iPhone-puhelin, jolla videot kuvataan. Koulutuksesta vastaa Mark Egan Purple Bridge Mediasta, Britanniasta. Opetuskieli on englanti.

Kurssille valitaan 12 journalistia. Kurssiin kuuluu runsaasti harjoitustehtäviä.

Apuraha kattaa kurssimaksun, lounaat ja iltapäiväkahvit opetuspäivinä, matkakulut julkisilla kulkuneuvoilla sekä majoituskuluja 100 euroon saakka yöltä. Päivärahoja tai oman kotipaikkakunnan paikallisliikenteen kuluja tai taksimatkoja ei korvata.

Kurssisisältö

 • Why mobile?
 • Strengths and weaknesses
 • Different types of video content produced on smartphones
 • The basics of shooting video on smartphones
 • Filming good sequences
 • Shooting professional-looking interviews
 • Getting quality audio
 • Accessories
 • Editing apps
 • Shooting movement
 • Intro to filming apps
 • Telling engaging stories
 • Planning your shoot
 • Multi-media apps to take your video and social media content to the 
next level
 • Summary and close
 • Professional filming apps
 • Taking your shooting to the next level
 • Advanced accessories for smartphone video
 • Creative editing and storytelling styles
 • Advanced editing on Luma Fusion and Kinemaster
 • Screening and feedback
2. Liikkuvaa kuvaa ja grafiikkaa After Effectsillä

20.-22.3.2019, Helsinki

 Kolmepäiväisellä kurssilla opitaan animoimaan valokuvia ja grafiikkaa, tutustutaan After Effects CC -ohjelman sisäisiin grafiikanluontiominaisuuksiin sekä grafiikan ja videokuvan yhdistämiseen.             Kurssi on tarkoitettu Adoben muita ohjelmia, kuten esimerkiksi Photoshopia tai Illustratoria käyttäville visualisteille, joilla on tarve laajentaa ammattiosaamistaan liikkuvan kuvan ja grafiikan suuntaan. Koulutuksesta vastaa Corellia.

Osallistujilta toivotaan hyvää perusosaamista jostain Adobe-tuoteperheen suunnitteluohjelmasta, mutta aiempaa After Effects -kokemusta ei tarvita. Kurssiin sisältyy käytännön harjoituksia. Kurssilaisilla on käytössään Corellian laitteet ja ohjelmat.

Koulutuksen sisältö:

 • After Effects -käyttöliittymän perusteet
 • Slide show -tyyppisten valokuvasarjojen elävöittäminen
 • Tasoihin jaetun Photoshop- tai Illustrator-kuvan animointi
 • Hahmojen “leikeanimaatio” parent-child-ketjujen avulla
 • Hahmoanimaatio puppet tool -työkaluilla
 • Hahmojen luominen vektorianimaation avulla
 • After Effectsin 3D-työkalut
 • 3D-perspektiiviefektin luominen valokuvaan
 • Vektorimuotojen luominen ja animointi
 • Tekstianimaatiot ja kineettinen typografia
 • Animoidut tekstuurit
 • Partikkelianimaatiot
 • Grafiikan lisääminen videokuvaan
 • Motion tracking
 • Häiritsevän elementin poistaminen videokuvasta

After Effects kouluttajana toimii Post-production designer Otso Pakarinen. Pakarinen on tehnyt satoja televisiomainoksia, kymmeniä tv-ohjelmatunnuksia, tv-ohjelmien sekä yritys- ja opetusvideoiden grafiikkaa ja jälkitöitä sekä tilausmusiikkia, videotaidetta sekä kahdeksan albumia levytettyä musiikkia.

Kurssille valitaan 12 visualistia. Apuraha kattaa kurssimaksun, lounaat ja iltapäiväkahvit opetuspäivinä, matkakulut julkisilla kulkuneuvoilla sekä tarvittaessa ulkopaikkakuntalaisten majoituskuluja 100 euroon saakka yöltä. Päivärahoja tai oman kotipaikkakunnan paikallisliikenteen kuluja tai taksimatkoja ei korvata. 

3. Programming for journalists

18.-22. maaliskuuta 2019, Tukholma

Viiden päivän intensiivikurssilla keskitytään ohjelmointiin journalistisesta näkökulmasta. Kurssilla käydään läpi ohjelmoinnin perusteita, tehdään pieniä koodausharjoituksia, opitaan tiedonlouhintaa ja tiedonhankintaa. Opetuskieli on englanti.

Kurssille valitaan hakemuksien perusteella enintään kuusi kurssilaista. Apuraha kattaa kurssimaksun, matkat Helsinkiin sekä lennot Tukholmaan sekä majoituksen hotellissa 140 euroon yöltä. Päivärahoja tai oman kotipaikkakunnan paikallisliikenteen kuluja tai taksimatkoja ei korvata.

Koulutuksesta vastaa Journalism ++, datajournalismiin keskittyvän verkoston Tukholman toimipiste, joka yhdistää perinteisen journalismin ohjelmointiin, tiedon visualisointiin ja tilastotieteeseen.

Koulutuksen sisältö:

 • Programming grounds. Variables, if-statements and functions. We are writing our first Python program!
 • More programming theory. Lists, Loops, and CSV files. We build a robot printer capable of spitting out short news items.
 • Intro to scraping. We learn how web pages are structured and how to programmatically retrieve data from them.
 • How to scrape a site. We develop the scraper from day 3 further and set it loose on a whole website. Watch it munch!
 • Review day and walk-through of the course assignment. Then we look forward and kit up. What is the next step? How do you proceed?
4. Sovittelujournalismin työpaja: Keinoja konfliktiherkkien aiheiden käsittelyyn

13.2.2019, Tampere
20.3.2019, Tampere

Miten kirjoittaa kärjistyneen keskustelun ilmapiirissä? Tampereen yliopiston sovittelujournalismin työpajassa etsitään keinoja konfliktiherkkien aiheiden käsittelyyn, harjoitellaan auttavaa kriittistä, mutta rakentavaa työotetta. Kaksipäiväisessä työpajassa tutustutaan käytännön esimerkein sovittelujournalistisen työtavan keskeisiin periaatteisiin ja sovelletaan niitä osallistujien omiin juttuaiheisiin. Työpajaan voi tuoda käsiteltäväksi minkä tahansa aiheen.

Sovittelujournalistinen työote on ajattelun ja toiminnan tapa, joka hahmottaa ristiriitoja muuten kuin vain vastakkainasetteluina. Se auttaa myös yleisöjä paremmin ymmärtämään erimielisyyksiä, joilla on taipumus kärjistyä, poteroitua ja polarisoitua. Koulutuksesta vastaa Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus Comet. Työpajan vetäjinä ovat tutkija Mikko Hautakangas Tutkimuskeskus Cometista Tampereen yliopistosta ja toimittaja Noora Kettunen Sovittelujournalistien yhdistyksestä Sopivasta. Lisätietoja menetelmästä Sovittelujournalismin käsikirjassa, jota käytetään työpajan oppimateriaalina: sovittelujournalismi.fi

Työpajaan valitaan 12 osallistujaa. Apuraha kattaa kurssimaksun, matkakulut julkisilla kulkuneuvoilla sekä majoituskuluja 100 euroon saakka yöltä. Päivärahoja tai oman kotipaikkakunnan paikallisliikenteen kuluja tai taksimatkoja ei korvata.

5. Livestriimausta journalisteille                                                                                                                                        

1. huhtikuuta 2019

Päivän intensiivikurssilla opitaan suoran verkkolähetyksen, videostriimauksen perusteet. Koulutuksessa käydään läpi suoran lähetyksen tekeminen mobiilipuhelimella eri sosiaalisen median palveluihin, televisioon sekä verkkoon. Opetuskieli on englanti. Koulutuksesta vastaa Purple Bridge Media.

Työpajaan valitaan 12 osallistujaa. Kurssilaisella tulee olla mukanaan oma älypuhelin, joko iPhone tai android. Koulutus sisältää käytännön harjoituksia ja palautetta.

Apuraha kattaa kurssimaksun, matkakulut julkisilla kulkuneuvoilla sekä majoituskuluja 100 euroon saakka yöltä. Päivärahoja tai oman kotipaikkakunnan paikallisliikenteen kuluja tai taksimatkoja ei korvata.

Koulutuksen sisältö:

 • Why live-streaming is so important
 • Which stories work for live-streaming
 • Understanding the technology of streaming
 • Getting quality video and audio
 • Planning a storytelling structure for your live-stream
 • Presenting skills for being on-camera
 • Engaging your audience
 • Moderating comments and editorial issues on social media
 • How to engage and grow your followers using streaming
 • Making it more professional with graphics/multiple cameras

VALMIIT KIELIKURSSIT

Jokesin kielikurssille pääsy edellyttää aiempaa kielen harrastamista. Kullekin kurssille valitaan kuusi journalistia hakemusten perusteella.

Säätiön kahden viikon kielikursseilla apuraha kattaa kurssimaksun, matkat ja majoituksen. Jokes maksaa edestakaiset matkat kotipaikkakunnalta kurssipaikalle. Ranskan, saksan, englannin, venäjän, italian ja espanjan kursseihin kuuluu majoitus yhden hengen huoneissa valikoiduissa perheissä puolihoidolla (aamiainen ja ilta-ateria). Lontoon kurssilla puolihoito sisältää aamiaisen ja lounaan koululla. Tukholmassa apuraha kattaa majoituksen Crystal Plaza -hotellissaja aamiaisen hotellissa sekä lounaan koulun kanttiinissa. Arabian kurssiin Madridissa kuuluu majoitus yliopiston asuntolassa (oma huone sekä aamiainen ja illallinen). Kurssien käytännönjärjestelyistä vastaa kielikoulu Whitehouse EG.

Kotimaan matkat korvataan kuitteja vastaan kurssilaisille jälkikäteen. Taksimatkoja tai oman kotipaikkakunnan julkisen liikenteen kuluja tai päivärahoja ei makseta.

Jos perhemajoitus ei houkuttele, harkitse räätälöisitkö mieluummin itsellesi sopivamman kielikurssin. Jokesista voi myös hakea apurahaa omaehtoisiin, itse suunniteltuihin kieliopintoihin.

Kielitoimistot kartoittavat kursseille valittujen kielitaidon ja kurssitoiveet. Kahden viikon kurssit sisältävät noin 50 – 60 oppituntia. Opetukseen sisältyy kohdemaan sosiaalista ja tapakulttuuria käsittelevää keskustelua, arkikieltä ja retkiä. Kielikursseilla hypätään keskelle jatkuvaa opetusta omiin tasoryhmiin.

Englannin kursseista Lontoo on tarkoitettu erinomaisen kielitaidon omaaville. Sille valittavilta kurssilaisilta edellytetään kielitaitoa, joka vastaa pitkän englannin ylioppilaskirjoitusten hallintaa arvosanoilla eximia tai laudatur, vaikka kirjoituksista olisikin kulunut jo vuosia tai vuosikymmeniä.

 1. Arabia, Madrid              19.5.-1.6.2019
 2. Englanti, Paington       2.6-15.6. 2019
 3. Englanti, Lontoo           2.6.-15.6.2019
 4. Espanja, Valencia          5.5.-18.5.2019
 5. Italia, Firenze                 5.5.-18.5.2019
 6. Ranska, Montpellier  12.5-25.5.2019
 7. Ruotsi, Tukholma       12.5.-25.5.2019
 8. Saksa, Freiburg            12.5.-25.5.2019
 9. Venäjä, Pietari              19.5.-1.6.2019

SANANVAPAUDEN APURAHAT

Sananvapauden apurahoilla tuetaan järjestötyöhön aktiivisesti osallistuneiden jäsenten opintomatkoja joko kotimaassa tai ulkomailla. Apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti pitkään ay-toiminnassa mukana olleille jäsenille. Sananvapauden apurahat on tarkoitettu kaikille Suomen Journalistiliiton jäsenille. Lyhyen työhistorian lisäksi hakemuksessa on kerrottava oma historia Journalistiliiton luottamustehtävissä.

TYÖSKENTELYAPURAHAT

Työskentelyapurahoilla halutaan antaa mahdollisuus tutkivaan journalistiseen työhön, omaan erikoisalaan syventymiseen tai taustatyöhön. Näihin tarkoituksiin jaetaan 5 000 euron apurahoja. Työskentelyn tuloksena syntyvä journalistinen juttu tai ohjelma on julkaistava vuoden 2020 loppuun mennessä. Hakemukseen liitettävä työ- ja julkaisusuunnitelma käsitellään säätiössä luottamuksellisesti.

OPISKELIJASTIPENDIT

Säätiö jakaa 900 euron stipendejä alan opiskelijoille opinnäytetyön tekemiseen.

APURAHAT OPINTOJEN LOPPUUNSAATTAMISEEN

Apurahat on tarkoitettu jo työelämässä mukana olevien journalistien opintojen loppuunsaattamiseen.

 

JOURNALISTISEN KULTTUURIN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

Siltasaarenkatu 16, PL 252 00531 Helsinki

Apurahoja koskeviin tiedusteluihin vastaa säätiön asiamies Anna Kähkönen, 050 551 3961.

toimisto@jokes-saatio.fi www.jokes-saatio.fi