Haussa nyt

JOKESIN APURAHOJA HAETTAVANA

 

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julkistaa apurahahaun alkavaksi 22. lokakuuta 2020.

Haettavana ovat Kopiosto-apurahat vapaamuotoisiin perusteltuihin käyttötarkoituksiin sekä opiskelijastipendit, työskentelyapurahat ja apurahat säätiön ammatillisille kursseille. Alaa hyödyttävään akateemiseen tutkimukseen jaetaan Jokes-apurahoja.

Kopiosto-apurahojen lisäksi myönnetään Jyrki A. Juutin stipendit edunvalvontataitojen kehittämiseen ja Sananvapauden apurahoja pitkään ay-toiminnassa mukana olleille Journalistiliiton jäsenille.

Kopiosto-apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti lehdistölle sekä sähköisten viestimien verkkojulkaisuille työskenteleville ja työskennelleille, Sananvapauden apurahat ja Jyrki A. Juutin stipendit kaikille Suomen Journalistiliiton jäsenille.

Nyt myönnettävät apurahat on tarkoitettu vuoden 2021 hankkeisiin.

 

KAIKKIEN APURAHOJEN HAKUOHJE

 

HAKUAIKA

Apurahojen haku alkaa 22. lokakuuta ja päättyy 20. marraskuuta kello 16, jolloin sähköisen hakemuksen on oltava jätetty apurahajärjestelmään. Hakemus on allekirjoitettava pankkitunnuksilla hakuajan loppuun mennessä, muuten sitä ei oteta käsittelyyn.

 

APURAHAN HAKEMINEN

  • Voit hakea vain yhtä apurahaa kerrallaan. Useamman hakemuksen tekeminen johtaa kaikkien hakemuksien hylkäämiseen.
  • Apurahahakemus tehdään sähköisesti Jokesin apurahajärjestelmään osoitteessa https://jokes.apurahat.net. Hakemus on allekirjoitettava pankkitunnuksilla ennen hakuajan päättymistä.
  • Hakemuksesta on löydyttävä säätiön edellyttämät perustiedot hakijasta (nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, työnantaja, työhistoria lyhyesti, mahdollinen Journalistiliiton jäsenyhdistys, jäseneksi liittymisaika).
  • Hakemuksessa on kerrottava apurahan käyttötarkoitus, perustelut sekä hankkeen kustannusarvio. Kerro hankkeesi kustannusarviossa, haetko apurahaa työskentelyyn vai kuluihin vai kumpaankin.
  • Jokesin ammatillisia kursseja, kielikursseja tai opiskelijastipendejä varten kustannusarviota ei tarvitse laatia.
  • Lyhyt työhistoria on pakollinen liite, joka tallennetaan sähköiseen järjestelmään pdf-muodossa.

 

KÄYTTÖTARKOITUKSET

Kopiosto-apurahoja myönnetään ammattitaidon täydentämiseen, jatko-opintoihin, kieliopintoihin, alaan liittyvään tutkimustyöhön ja ammattikuvaa syventävään työskentelyyn kuten kieli- ja opintomatkoihin, opintojen loppuunsaattamiseen sekä näyttelyiden tai julkaisujen tekemiseen. Lisäksi voidaan tukea muuta ammatillisesti perusteltua tarkoitusta.

Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin, laitehankintoihin eikä virkistystarkoituksiin. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti jo toteutuneisiin tai meneillään oleviin kursseihin tai opintomatkoihin. Apurahoja ei myönnetä työmatkoihin. Opiskelijoille myönnetään vain 900 euron stipendejä opinnäytetyön tekemiseen.

Apurahaa ei myönnetä niille hakijoille, jotka ovat saaneet säätiön tai sen rahaston apurahan kahden vuoden aikana. Uutta apurahaa ei myönnetä myöskään, jos edellisen apurahan selvitys on tekemättä.

 

JAKOPERUSTEET

Kopiosto-apurahat on suunnattu ensisijaisesti lehdistölle ja sähköisen median verkkojulkaisuihin työskenteleville ja työskennelleille journalisteille.

Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon hakijan työhistoria lehdistössä tai sähköisen median verkkosivuilla, jäsenyysaika sekä huomattavat, äskettäin saadut apurahat.  Apurahoja myönnettäessä voidaan ottaa huomioon myös se, onko hakija antanut Kopiosto-valtakirjansa Journalistiliitolle.

 

KÄYTTÖAIKA JA APURAHAKERTOMUS

Apuraha on käytettävä vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Väitöstutkimuksissa ja kirja- tai näyttelyhankkeissa käyttöaika voi olla pidempi.

Apurahan käytöstä on lähetettävä kertomus säätiön hallitukselle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hanke on valmistunut, ja apuraha on käytetty myönnettyyn tarkoitukseen.

Jos apuraha on myönnetty kuluihin, selvitykseen liitetään kuitteja myönnettyyn summaan saakka, työskentelyapurahaselvitykseen liitetään valmistunut julkaisu, näyttelykutsu, opinnäytetyö tai muu luotettava selvitys siitä, että apuraha on käytetty myönnettyyn tarkoitukseen. Selvitykset tehdään säätiön sähköiseen apurahajärjestelmään, tulostetaan, allekirjoitetaan ja postitetaan säätiön toimistolle alkuperäisten tositteiden, valmistuneen julkaisun tai muiden luotettavien selvitysten kera.

Jokesin apurahoista seuraa kahden vuoden karenssi säätiön apurahoihin.

 

JOKES-APURAHAT ALAN TUTKIMUKSEEN

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö tukee sananvapauden ja journalistisen työn tutkimusta sekä yleisesti alaa hyödyttävää journalististen sisältöjen ja yhteiskunnallisen kehityksen suhteeseen liittyvää tutkimusta. Tähän tarkoitukseen säätiö jakaa 27 053 euron suuruisia Jokes-apurahoja vuoden työskentelyyn. Apurahasta 23 525 euroa myönnetään työskentelyyn ja 3 528 euroa eläkevakuuttamisen kuluihin.

 

SÄÄTIÖN AMMATILLISET KURSSIT

1. HAASTATTELEMISEN MESTARIKURSSI

19.5.–22.5.2021, Villa Salin, Helsinki

Säätiön neljän päivän intensiivikurssilla keskitytään haastattelemiseen, yhteen journalistisen työn perustaidoista. Kurssi on tarkoitettu jo alalla toimiville journalisteille. Mukaan valitaan hakemuksien perusteella 12 journalistia.

Tavoitteena on syventää omaa osaamista, saada uusia näkökulmia ja oppia uusia keinoja. Koulutuksen vetää toimittaja Olli Seuri ja kouluttajina toimivat hänen lisäkseen puheviestinnän professori Pekka Isotalus, journalistiikan työelämäprofessori Reetta Räty  sekä toimittajat Tuomas Karemo ja Juha Kauppinen.

Työpaja koostuu luennoista, harjoituksista ja henkilökohtaisesta palautteesta. Luennoilla käydään läpi muun muassa Sawatskyn prinsiippejä, läsnäoloa, haastatteluun valmistautumista, haastattelua henkilökuvan ja feature-jutun pohjana, kysymysketjujen rakentamista ja haastattelemista tiedonhankinnan välineenä. Käytännönharjoituksista osa videoidaan. Koulutuspäivät kestävät iltaan saakka, joten samanaikaisesti ei kannata sitoutua muihin menoihin.

Apuraha kattaa kurssimaksun lisäksi pitkämatkalaisten matkakulut julkisilla liikennevälineillä, majoituksen Villa Salinissa, aamiaiset, lounaat sekä iltapäiväkahvit. Taksimatkoja tai oman asuinpaikkakunnan paikallisliikenteen lippuja ei korvata.

 

2. ANIMOINTI-WORKSHOP: Visual storytelling

Aika: 1.–5. maaliskuuta 2021

Paikka: The Animation Workshop (TAW), Viborg University College, Tanska

Kurssi on tarkoitettu perusteet jo hallitseville kuvittajille ja graafisille suunnittelijoille. Kurssille valitaan enintään 12 visualistia. Koulutus koostuu luennoista harjoituksista sekä palautteesta. Tavoitteena on, että kurssin lopuksi jokainen osaa animoida lyhyen elokuvan. Opetuskieli on englanti.

Kurssilla käytetään After Effectsiä tai vastaavaa ohjelmaa (ei digitaalista 2d-animointia). Kurssilaisella on oltava oma kannettava tietokone, jolle on asennettu Adobe Creative Suite sekä Wacom-piirtopöytä tai vastaava.

The Animation Workshop toimii osana VIA-korkeakoulua (School of Business, Technology and Creative Industries). Siellä on koulutettu 80-luvulta asti animaattoreita, ja koulu on usein rankattu maailman huippuihin. Vuonna 2020 TAW valittiin Animation Career Review’n listauksessa maailman seitsemänneksi parhaaksi animointikouluksi.

Apuraha kattaa matkat Helsingistä Viaborgiin 370 euroon saakka, pitkämatkalaisten kotimaan matkat, majoituksen yhden hengen huoneessa B&B-majoituksessa aamiaisineen, lounaan sekä kurssimaksun.

Tällä kurssilla kokenut animaattori ja opettaja ohjaavat osallistujat animointiprosessin läpi niin, että kurssin lopuksi jokaiselta osallistujalta julkaistaan oma lyhyt animaatio. Koko animointiprosessi käydään läpi idean jalostamisesta käsikirjoittamiseen, visuaalisen ilmaisun suunnitteluun, kuvakäsikirjoituksen laatimiseen ja lopulta varsinaiseen animointiin. Opetus koostuu luennoista, harjoituksista sekä henkilökohtaisesta ja ryhmäpalautteesta. Kurssi keskittyy käytännön tekemiseen ja tavoitteena on, että jokainen kurssilainen pystyy jatkossa käyttämään animointitekniikkaa omassa työssään.

 

3. LIVESTRIIMAUS VERKKOON JA SOMEEN

Aika: 15.–16. helmikuuta 2021

Paikka: ZOOM

Yhä useampi journalisti tekee suoraa lähetystä verkkoon. Jokesin kahden päivän verkkokurssilla harjoitellaan livestriimausta mobiilipuhelimella. Perusteiden lisäksi kurssilla mietitään, miten sosiaalisen median yleisöjä rakennetaan ja miten viimeistellään striimaus ammattimaisesti. Kurssilla käsitellään sekä somekanavissa että verkkolehdessä julkaistavia striimauksia. Luentojen lisäksi kurssi sisältää käytännön harjoituksia. Koulutuksesta vastaa Mark Egan Purple Bridge Mediasta.

Kurssille valitaan enintään 12 journalistia. Opetuskieli on englanti. Tästä zoomissa järjestettävästä kurssista ei tule karenssia Jokesin muihin apurahoihin, ja kurssille voivat hakea myös karenssissa olevat journalistit.

 

4. INSTAGRAM JOURNALISTIN TYÖKALUNA

Aika: 11.–12. maaliskuuta 2021

Paikka: ZOOM

Instagram kasvattaa suosiotaan uutisten lähteenä ja tavoittaa erityisen hyvin nuorissa ikäluokissa. Tuoreen Uutismedia verkossa 2019 -maaraportin mukaan sosiaalista mediaa käytetään pääasiallisena uutislähteenä nyt yhtä usein kuin paperista sanomalehteä.

Uutisten lukemista ja hankkimista kuvaa vahva polarisaatio: 18–24-vuotiaat erottuvat selvästi muista ikäryhmistä lukemalla uutisia sosiaalista mediasta ja verkosta. YouTuben uutiskäyttäjien määrän kasvu tasaantui vuonna 2019, mutta Instagramin uutiskäyttö jatkoi ja ohitti jo Suomi 24:n ja FB Messengerin.  Miten siis tavoittaa yleisö ja millainen strategia uutismedian kannattaa luoda Instagramiin?

Kahden päivän verkkokurssilla otetaan Instagram haltuun: miten luodaan yleisöjä, millaisia videoita ja livefeedejä instaan kannattaa laittaa ja millaisia tarinankerronnan tekniikoita Instagramissa käytetään. Luentojen lisäksi kurssilla tehdään käytännön harjoituksia.

Koulutukseen  valitaan enintään 12 journalistia. Opetuskieli on englanti. Koulutuksesta vastaa Mark Egan Purple Bridge Mediasta. Tästä kurssista ei tule karenssia Jokesin muihin apurahoihin, ja kurssille voivat hakea myös karenssissa olevat journalistit.

 

SÄÄTIÖN VALMIIT KIELIKURSSIT

Jokesin kielikurssille pääsy edellyttää aiempaa kielen harrastamista.

Säätiön kahden viikon kielikursseilla apuraha kattaa kurssimaksun, matkat ja majoituksen. Jokes maksaa edestakaiset matkat kotipaikkakunnalta kurssipaikalle. Ranskan, saksan, englannin, italian, venäjän ja espanjan kursseihin kuuluu majoitus yhden hengen huoneissa valikoiduissa perheissä puolihoidolla (aamiainen ja ilta-ateria). Lontoon kurssilla puolihoito sisältää aamiaisen ja lounaan koululla. Tukholmassa apuraha kattaa majoituksen Crystal Plaza –hotellissa ja aamiaisen hotellissa sekä ruokarahan lounasta varten. Kurssien käytännönjärjestelyistä vastaa kielikoulu Whitehouse EG.

Viron kielikurssi sisältää majoituksen Estonishing-huonestoissa, aamiaiset ja lounaat. Tallinnan kielikurssin sisällöstä vastaa Tuglas-seura.

Kotimaan matkat korvataan kuitteja vastaan kurssilaisille jälkikäteen. Taksimatkoja tai oman kotipaikkakunnan julkisen liikenteen kuluja tai päivärahoja ei makseta. Kilometrikorvauksena korvataan 0,24 €/km.

Jos perhemajoitus ei houkuttele, harkitse räätälöisitkö mieluummin itsellesi sopivamman kielikurssin. Valmiilla kielikurssilla ei voi muuttaa tarjolla olevaa majoitusratkaisua tai matkustuspäiviään. Jokesista voi myös hakea Kopiosto-apurahaa omaehtoisiin, itse suunniteltuihin kieliopintoihin.

Kielitoimistot kartoittavat kursseille valittujen kielitaidon ja kurssitoiveet. Kahden viikon kurssit sisältävät noin 45 – 60 oppituntia. Opetukseen sisältyy kohdemaan sosiaalista ja tapakulttuuria käsittelevää keskustelua, arkikieltä ja retkiä. Kielikursseilla hypätään keskelle jatkuvaa opetusta omiin tasoryhmiin. Jokesin kurssilaisille järjestetään mahdollisuuksien mukaan tapaamisia paikallisten journalistien kanssa tai vierailuja toimituksissa.

Englannin kursseista Lontoo on tarkoitettu erinomaisen kielitaidon omaaville, työssään jatkuvasti englantia käyttäville.

5. Englanti, Lontoo              (12 kurssilaista)         15.–28.8. 2021

6. Espanja, Valencia            (12 kurssilaista)        1.–14.8. 2021

7. Italia, Firenze                   (10 kurssilaista)        1.–14.8.2021

8. Ranska, Montpellier    (8 kurssilaista)          1.–14.8. 2021

9. Ruotsi, Tukholma          (10 kurssilaista)         22.8.–4.9.2021

10. Saksa, Berliini                 (10 kurssilaista)         15.–28.8.2021

11. Venäjä, Pietari                 (6 kurssilaista)           8.–21.8. 2021

12. Viro, Tallinna                   (6 kurssilaista)          15.–27.8.2021

 

TYÖSKENTELYAPURAHAT

Työskentelyapurahoilla halutaan antaa mahdollisuus tutkivaan journalistiseen työhön, omaan erikoisalaan syventymiseen tai taustatyöhön. Näihin tarkoituksiin jaetaan 6 000 euron apurahoja. Työskentelyn tuloksena syntyvä journalistinen juttu tai ohjelma on julkaistava vuoden 2021 loppuun mennessä. Hakemukseen liitettävä työ- ja julkaisusuunnitelma käsitellään säätiössä luottamuksellisesti.

 

OPISKELIJASTIPENDIT

Säätiö jakaa 900 euron stipendejä alan opiskelijoille opinnäytetyön tekemiseen.

 

APURAHAT OPINTOJEN LOPPUUNSAATTAMISEEN

Apurahat on tarkoitettu jo työelämässä mukana olevien journalistien opintojen loppuunsaattamiseen.

 

JYRKI A. JUUTIN MUISTOSTIPENDIT

Jyrki A. Juuti toimi Suomen Sanomalehtimiesten Liiton puheenjohtajana vuosina 1963 – 1974.

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julistaa haettavaksi yhteensä 5 000 euroa ammattiyhdistystoiminnassa tarvittavien edunvalvontavalmiuksien kehittämiseen. Stipendi on tarkoitettu kaikille SJL:n jäsenille. Summa voidaan myöntää yhtenä tai useampana stipendinä.

 

SANANVAPAUDEN APURAHAT

Sananvapauden apurahoilla tuetaan järjestötyöhön aktiivisesti osallistuneiden jäsenten opintomatkoja joko kotimaassa tai ulkomailla. Apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti pitkään ay-toiminnassa mukana olleille jäsenille. Sananvapauden apurahat on tarkoitettu kaikille Suomen Journalistiliiton jäsenille. Lyhyen työhistorian lisäksi hakemuksessa on kerrottava oma historia Journalistiliiton luottamustehtävissä.

 

JOURNALISTISEN KULTTUURIN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

Siltasaarenkatu 16, PL 252 00531 Helsinki

Apurahoja koskeviin tiedusteluihin vastaa säätiön asiamies Anna Kähkönen, 050 551 3961, toimisto@jokes-saatio.fi