Haussa nyt

JOKESIN APURAHOJA HAETTAVANA

 

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julkistaa kevään avoimen apurahahaun alkaneeksi.

Haettavana ovat Kopiosto-apurahat vapaamuotoisiin perusteltuihin käyttötarkoituksiin sekä opiskelijastipendit, työskentelyapurahat ja apurahat säätiön kursseille. Alaa hyödyttävään akateemiseen tutkimukseen jaetaan Jokes-apurahoja.

Kopiosto-apurahojen lisäksi myönnetään Jyrki A. Juutin stipendit edunvalvontataitojen kehittämiseen ja Sananvapauden apurahoja pitkään ay-toiminnassa mukana olleille Journalistiliiton jäsenille.

Kopiosto-apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti lehdistölle sekä sähköisten viestimien verkkojulkaisuille työskenteleville ja työskennelleille, Sananvapauden apurahat ja Jyrki A. Juutin stipendit kaikille Suomen Journalistiliiton jäsenille.

 

KAIKKIEN APURAHOJEN HAKUOHJE

 

HAKUAIKA

Apurahojen haku alkaa 15. huhtikuuta ja päättyy 14. toukokuuta kello 16, jolloin sähköisen hakemuksen on oltava jätetty apurahajärjestelmään. Hakemus on allekirjoitettava pankkitunnuksilla hakuajan loppuun mennessä, muuten sitä ei oteta käsittelyyn.

 

KÄYTTÖTARKOITUKSET

Kopiosto-apurahoja myönnetään ammattitaidon täydentämiseen, jatko-opintoihin, kieliopintoihin, alaan liittyvään tutkimustyöhön ja ammattikuvaa syventävään työskentelyyn kuten kieli- ja opintomatkoihin, opintojen loppuunsaattamiseen sekä näyttelyiden tai julkaisujen tekemiseen. Lisäksi voidaan tukea muuta ammatillisesti perusteltua tarkoitusta.

Apurahoja ei myönnetä perusopintoihin, laitehankintoihin eikä virkistystarkoituksiin. Apurahoja ei myönnetä takautuvasti jo toteutuneisiin tai meneillään oleviin kursseihin tai opintomatkoihin. Apurahoja ei myönnetä työmatkoihin. Opiskelijoille myönnetään vain 900 euron stipendejä opinnäytetyön tekemiseen.

Apurahaa ei myönnetä niille hakijoille, jotka ovat saaneet säätiön tai sen rahaston apurahan kahden vuoden aikana. Uutta apurahaa ei myönnetä myöskään, jos edellisen apurahan selvitys on tekemättä.

 

APURAHAN HAKEMINEN
 • Voit hakea vain yhtä apurahaa kerrallaan. Useamman hakemuksen tekeminen johtaa kaikkien hakemuksien hylkäämiseen.
 • Apurahahakemus tehdään sähköisesti Jokesin apurahajärjestelmään osoitteessa https://jokes.apurahat.net 
 • Hakemus on allekirjoitettava pankkitunnuksilla ennen hakuajan päättymistä. Allekirjoittaminen tapahtuu hakemuksen lähettämisen jälkeen.
 • Hakemuksesta on löydyttävä säätiön edellyttämät perustiedot hakijasta (nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, työnantaja, työhistoria lyhyesti, mahdollinen Journalistiliiton jäsenyhdistys, jäseneksi liittymisaika).
 • Hakemuksessa on kerrottava apurahan käyttötarkoitus, perustelut sekä hankkeen kustannusarvio. Kerro hankkeesi kustannusarviossa, haetko apurahaa työskentelyyn vai kuluihin vai kumpaankin.
 • Jokesin ammatillisia kursseja tai opiskelijastipendejä varten kustannusarviota ei tarvitse laatia.
 • Lyhyt työhistoria on pakollinen liite, joka tallennetaan sähköiseen järjestelmään pdf-muodossa.

 

 

JAKOPERUSTEET

Kopiosto-apurahat on suunnattu ensisijaisesti lehdistölle, sähköisen median verkkojulkaisuihin tai oppikirjojen kustantajille työskenteleville ja työskennelleille journalisteille, myös visualisteille. Lehtikuvaajien apurahat jaetaan Lehtikuvaajarahastosta.

Apurahoja myönnettäessä otetaan huomioon hakijan työhistoria lehdistössä tai sähköisen median verkkosivuilla, jäsenyysaika sekä huomattavat, äskettäin saadut apurahat.  Apurahoja myönnettäessä voidaan ottaa huomioon myös se, onko hakija antanut Kopiosto-valtakirjansa Journalistiliitolle.

 

KÄYTTÖAIKA JA APURAHAKERTOMUS

Säätiön apurahat on tarkoitettu käytettäväksi vuoden sisällä myöntämisestä. Väitöstutkimuksissa ja kirja- tai näyttelyhankkeissa käyttöaika voi olla pidempi.

Apurahan käytöstä on raportoitava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hanke on valmistunut. Jokesin apurahoista seuraa kahden vuoden karenssi säätiön apurahoihin.

Lue lisää apurahan raportoinnista ja karenssista.

 

KOPIOSTO-APURAHAT

 

JOKES-APURAHAT ALAN TUTKIMUKSEEN

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö tukee sananvapauden ja journalistisen työn tutkimusta sekä yleisesti alaa hyödyttävää journalististen sisältöjen ja yhteiskunnallisen kehityksen suhteeseen liittyvää tutkimusta. Tähän tarkoitukseen säätiö jakaa 27 053 euron suuruisia Jokes-apurahoja vuoden työskentelyyn. Apurahasta 23 525 euroa myönnetään työskentelyyn ja 3 528 euroa eläkevakuuttamisen kuluihin.

 

SÄÄTIÖN KURSSIT

 

1. Tiedon visualisoinnin työpaja

Aika: 20.-22. lokakuuta 2021

Paikka: Tekniskan salit, Eerikinkatu 1 00100 Helsinki

Jokesin kolmen päivän koulutuksessa keskitytään tiedon visualisointiin. Kurssilla edetään teoriasta visualisoinnin työkaluihin ja lopulta käytännön harjoituksiin.

Työkaluina käytetään ilmaisia ohjelmia. Koulutukseen valitaan 12 visualistia. Kouluttajana toimii informaatiomuotoilija, graafinen suunnittelija ja journalisti Juuso Koponen. Hän suunnittelee infografiikkaa mm. aikakauslehtiin, oppi- ja tietokirjoihin, näyttelyihin sekä erilaisiin verkkopalveluihin.

Apuraha kattaa kurssimaksun lisäksi pitkämatkalaisten matkakulut julkisilla liikennevälineillä, aamiaiset, lounaat ja iltapäiväkahvit sekä majoituskuluja 100 €/yöltä. Kotimaan matkat korvataan kuitteja vastaan kurssilaisille jälkikäteen. Taksimatkoja tai oman kotipaikkakunnan julkisen liikenteen kuluja tai päivärahoja ei makseta. Kilometrikorvauksena korvataan 0,24 €/km.

 

2. Viron kielikurssi

Tallinna, 15.–27. elokuuta 2021

Kurssille valitaan kuusi journalistia. Kielikurssille pääsy edellyttää aiempaa kielen harrastamista.

Säätiön kahden viikon kielikursseilla apuraha kattaa kurssimaksun, matkat ja majoituksen. Jokes maksaa edestakaiset matkat kotipaikkakunnalta kurssipaikalle.

Viron kielikurssi sisältää majoituksen yhden hengen huoneissa Estonishing-huonestoissa, aamiaiset ja lounaat. Tallinnan kielikurssin sisällöstä vastaa Tuglas-seura. Kurssiin sisältyy viron kielen opetus yhdeksänä päivänä yhteensä 45 tuntia (9×5 tuntia) aamupäivisin kahdessa tasoryhmässä (kurssilaisten kielitaitotason huomioon ottava eriytetty opetus). Kielitunneilla käytetään opetusmateriaaleina lehti-, radio- ja tv-aineistoa.

Iltapäivisin on kulttuuriohjelma, jossa

 • tutustutaan media-alan koulutukseen Virossa ja Viron media-alan nykytilanteeseen,
 • vieraillaan toimituksissa ja keskustellaan virolaisten journalistien kanssa,
 • analysoidaan Viron Suomi-toimijoiden kanssa Suomen ja Viron suhteita,
 • keskustellaan virolaisten asiantuntijoiden kanssa Viron yhteiskunta- ja kulttuurielämästä,
 • osallistutaan kulttuuritapahtumiin, kuten vironkieliseen teatteriesitykseen,
 • tehdään päiväretki Haapsaluun, tutustutaan kaupunkiin ja vironruotsalaisten historiaan ja vieraillaan paikallislehden toimituksessa, matkalla katsaus ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Kotimaan matkat korvataan kuitteja vastaan kurssilaisille jälkikäteen. Taksimatkoja tai oman kotipaikkakunnan julkisen liikenteen kuluja tai päivärahoja ei makseta. Kilometrikorvauksena korvataan 0,24 €/km.

 

TYÖSKENTELYAPURAHAT

Työskentelyapurahoilla halutaan antaa mahdollisuus tutkivaan journalistiseen työhön, omaan erikoisalaan syventymiseen tai taustatyöhön. Näihin tarkoituksiin jaetaan 6 000 euron apurahoja. Työskentelyn tuloksena syntyvä journalistinen juttu tai ohjelma on julkaistava vuoden 2021 loppuun mennessä. Hakemukseen liitettävä työ- ja julkaisusuunnitelma käsitellään säätiössä luottamuksellisesti.

 

OPISKELIJASTIPENDIT

Säätiö jakaa 900 euron stipendejä alan opiskelijoille opinnäytetyön tekemiseen.

 

APURAHAT OPINTOJEN LOPPUUNSAATTAMISEEN

Apurahat on tarkoitettu jo työelämässä mukana olevien journalistien opintojen loppuunsaattamiseen.

 

SANANVAPAUDEN APURAHAT

Sananvapauden apurahoilla tuetaan järjestötyöhön aktiivisesti osallistuneiden jäsenten opintomatkoja joko kotimaassa tai ulkomailla. Apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti pitkään ay-toiminnassa mukana olleille jäsenille. Sananvapauden apurahat on tarkoitettu kaikille Suomen Journalistiliiton jäsenille. Lyhyen työhistorian lisäksi hakemuksessa on kerrottava oma historia Journalistiliiton luottamustehtävissä.

 

JYRKI A. JUUTIN MUISTOSTIPENDIT

Jyrki A. Juuti toimi Suomen Sanomalehtimiesten Liiton puheenjohtajana vuosina 1963 – 1974.

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julistaa haettavaksi yhteensä 4 000 euroa ammattiyhdistystoiminnassa tarvittavien edunvalvontavalmiuksien kehittämiseen. Stipendi on tarkoitettu kaikille SJL:n jäsenille. Summa voidaan myöntää yhtenä tai useampana stipendinä.

 

JOURNALISTISEN KULTTUURIN EDISTÄMISSÄÄTIÖ sr

Siltasaarenkatu 16, PL 252 00531 Helsinki

Apurahoja koskeviin tiedusteluihin vastaa säätiön asiamies Anna Kähkönen, 050 551 3961.

toimisto@jokes-saatio.fi www.jokes-saatio.fi