Kahdeksan kysymystä Jokesin puolen vuoden työskentelyapurahoista

1. Mitä tarkoittaa journalistinen tietokirja?

Esimerkiksi metodia ja aihetta. Hakijan on hyvä hakemuksessaan kertoa, mikä tietokirjahankkeessa tekee siitä journalistisen.

 

2. Mitä on taidejournalismi? Millainen työsuunnitelma vaaditaan?

Esimerkiksi kritiikkiä, analyysejä ja tutkivaa journalismia. Toivomme tarkkaa suunnitelmaa ja aikataulua siitä, mitä apurahalla syntyy.

 

3. Vaaditaanko, ettei apurahakaudella saa tehdä ansiotöitä?

Et voi tehdä apurahakauden kanssa samanaikaisesti palkkatyötä. Freelancer voi jatkaa samanaikaisesti työskentelyä toimeksiantajilleen. Voit myös olla palkallisella vuosilomalla samanaikaisesti.

 

4. Jos on muita apurahoja samanaikaisesti, estääkö se apurahan saamisen?

Työskentelyapuraha estää, kuluapuraha (kohdeapuraha) ei.

 

5. Edellytetäänkö, että apuraha on käytettävä yhtäjaksoisesti myöntöä seuraavan vuoden aikana?

Kyllä.

 

6. Myönnetäänkö näitä apurahoja työryhmälle tai yhteisölle?

Nämä apurahat on tarkoitettu vain hakijan omaan työskentelyyn. Näitä työskentelyapurahoja ei myönnetä yhteisöille, työryhmille tai käytettäväksi palkkioiden maksuun muille.

 

7. Onko tietokirjalla oltava kustannussopimus ja taidejournalismilla julkaisija?

 

Kustannussopimus katsotaan eduksi apurahoja myönnettäessä. Myös taidejournalismissa katsotaan eduksi, jos hakijalla on käsitys siitä, missä taidejournalismi on yleisölle luettavissa.

 

8. Voiko opiskelija hakea näitä apurahoja?

Näitä apurahoja ei myönnetä opiskelijoille.