Jokes, stiftelsen för främjande av journalistisk kultur beviljar stipendier för flera olika ändamål. Du kan söka stipendium från Jokes ifall du jobbar eller har jobbat för pressen eller för elektroniska mediers webbpublikationer.
Stipendium för kreativt arbete

Stipendium för kreativt arbete

Jokes, stiftelsen för främjande av journalistisk kultur, har genom ett brådskande beslut öppnat en stipendieansökan för frilansar. Stipendium ges för kreativt arbete. Sammanlagt delas 30 stycken stipendier på 5 800 euro ut. Stipendierna beviljas på basen av en...

läs mer

Stipendier att söka

Jokes, stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur, utlyser Kopiosto- och yttrandefrihetsstipendier samt stipendier för studerande. Kopiostostipendierna är främst tänkta för journalister som arbetar inom pressen, yttrandefrihetsstipendierna för alla medlemmar i...

läs mer