Jokes 30 år jubileumsstipendier

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser Jokes 30 år jubileumsstipendier. Stipendierna beviljas för kreativt eller undersökande journalistiskt arbete. Arbetsstipendiet är på 9 500 euro.

Stipendierna är i första hand avsedda för dem som arbetar eller har arbetat inom pressen eller med elektroniska medier på nätet. Vid beviljandet av stipendierna kan även beaktas om den sökande har lämnat in sin Kopiosto-fullmakt till Journalistförbundet.

Ansökningstiden börjar den 11 februari och avslutas den 12 mars klockan 16 då den elektroniska ansökan ska vara inlämnad i stipendieansökningssystemet. Ansökan ska vara underskriven med bankkod före utgången av ansökningstiden, i annat fall behandlas den inte.

Läs mer