Stipendier att söka

PRESSFOTOGRAFFONDENS KOPIOSTO-STIPENDIER

Jokes fond för pressfotografer utlyser stipendier att söka. Pressfotografer kan ansöka om stipendium för fotoproduktioner samt för studier eller forskningsprojekt med nära anknytning till pressfoto. Ansökan öppnar 1 augusti 2020.

Kopiosto-stipendierna är främst ämnade för fotografer som jobbar eller jobbat inom pressen eller för elektroniska mediers webbpublikationer. I denna ansökningsrunda delas dessutom 8 000 euro ut i stipendier åt fotografer som fotar för YLE. Dessa stipendier ska sökas separat.

ANSÖKNINGSTID

Ansökningstiden inleds 1.8.2020 och tar slut 21.8.2020 klockan 16.00 då den elektroniska ansökan ska vara inlämnad i det elektroniska ansökningssystemet. Ansökan ska, inom ansökningstiden, undertecknas. Du undertecknar ansökan genom att identifiera dig med koder för din webbank.

ATT SÖKA STIPENDIUM

  • Du kan söka ett stipendium i taget. Ifall du ansöker om flera stipendium på samma gång förkastas samtliga ansökningar.
  • Stipendieansökan görs elektroniskt i Jokes ansökningssystem.
  • Ur ansökan bör följande uppgifter framgå: namn, personnummer, adress, telefonnummer, arbetsgivare/uppdragsgivare, en kort arbetshistorik och en eventuell medlemsförening i Finlands Journalistförbund samt info om vilket år du anslöt dig.
  • Ur ansökan bör framgå syftet med stipendiet – vad ska det användas till? Berätta om motiveringar samt skriv ner projektets budget. I budgeten bör du skriva ifall du söker stipendium för arbete, kostnader eller för bådadera.
  • Berätta om du söker Kopiosto-stipendium eller stipendium för YLE-fotografer.
  • En kort arbetshistorik är en obligatorisk bilaga. Berätta särskilt om din journalistiska arbetshistoria samt om dina arbets- och uppdragsgivare. I ansökningssystemet kan du endast bifoga bilagor av formatet pdf och jpg.
  • Ifall du söker stipendium för kreativt arbete, bifoga arbetsprover.
  • Vi hoppas att du gett din Kopiosto-fullmakt åt Journalistförbundet. Du kan skriva ut din fullmakt här.  Skriv under den och posta den till Finlands Journalistförbund, PB 252, 000531 Helsingfors.

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL

Stipendier beviljas till exempel för fotoproduktioner och för studier och forskning med nära anknytning till pressfoto. Du kan söka stipendium för språkstudier, yrkesmässig fortbildning, för att utveckla din yrkeskompetens, för forskning inom branschen, för resor, utställningar och publikationer eller för annat motiverat ändamål.

Stipendium beviljas inte för grundstudier, inköp av apparater eller för rekreation. Stipendium beviljas inte retroaktivt för förverkligade eller pågående kurser eller studieresor. Stipendium beviljas inte för arbetsresor. Dessa stipendier kan inte sökas av studerande.

UTDELNINGSGRUNDER

Kopiosto-stipendierna är främst ämnade för fotografer som jobbar eller jobbat inom pressen eller för elektroniska mediers webbpublikationer.

Vid beviljande av stipendium beaktas sökandes arbetshistoria inom pressen eller inom elektroniska mediers webbproduktioner. Även medlemstid samt betydande, nyss beviljade, stipendier beaktas. Vid beviljandet kan även beaktas ifall den sökande gett en Kopiosto-fullmakt åt Journalistförbundet.

ANSÖKNINGSTID OCH REKVISITION

Stipendiet bör användas inom ett år från att det beviljats. I större projekt, till exempel en doktorsavhandling, förutsätter vi givetvis inte samma tidsgräns.

Du bör redovisa hur du använt stipendiet inom tre månader från att du använt det för det ändamål stipendiet beviljats för.  Redovisningen görs i det elektroniska ansökningssystemet.

Ifall stipendium beviljats för kostnader ska du bifoga intyg över betalningar upp till den beviljade summan. Om du fått arbetsstipendium ska du bifoga det färdiga verket: publikationen, inbjudan till vernissage eller annat trovärdig utredning på att stipendiet använts för det beviljade ändamålet.

Den som fått stipendium av Jokes kan inte få andra stipendier av Jokes på två år.

 

Jokes, Stiftelsen för främjande av journalistisk kultur sr

Broholmsgatan 16 7. vån | 00530 Helsingfors | 050 5513 961 | toimisto@jokes-saatio.fi

På frågor svarar stiftelsens ombud Anna Kähkönen, tfn 050 551 3961.