Stipendier att söka

JOKES UTLYSER STIPENDIER

 

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser stipendier. Kopiosto-stipendier kan sökas för fritt formulerade ändamål, studerandestipendier, arbetsstipendier och för stiftelsen yrkeskurser. Jokes-stipendier utdelas för akademisk forskning som gagnar branschen.

Kopiosto-stipendierna är avsedda i första hand för dem som arbetar eller har arbetat inom pressen eller med elektroniska medier. Yttrandefrihetsstipendierna och Jyrki A. Juuts stipendier är avsedda för alla medlemmar i Journalistförbundet.

Förutom kopiosto-stipendierna beviljas Jyrki A. Juuts stipendier för förkovring i intressebevakning. Yttrandefrihetsstipendier beviljas till Journalistförbundets medlemmar som länge deltagit i facklig verksamhet.

Stipendierna som nu beviljas är avsedda för projekt under 2022.

 

INSTRUKTIONER FÖR ANSÖKNING AV ALLA STIPENDIER

 

ANSÖKNINGSTIDEN

Ansökningstiden börjar den 14 oktober och går ut den 12 november klockan 16. Ansökan om stipendium görs elektroniskt på Jokes stipendieansökningssystem på adressen https://jokes.apurahat.net Ansökan ska vara underskriven med bankkod före utgången av ansökningstiden, i annat fall behandlas den inte.

ANSÖKAN OM STIPENDIUM
 • Ansökan ska innehålla basuppgifter om den sökande (namn, personbeteckning, adress, arbetsgivare, kort arbetshistorik, eventuell Journalistförbundets medlemsförening och tidpunkt för anslutande).
 • Ur ansökan ska framgå användningsändamål för stipendiet, motivering och en uppskattning av kostnader. Uppge i din kostnadsuppskattning om du söker stipendium för arbete eller för utgifter, eller för både och. För Jokes yrkeskurser, arbetsstipendier och för studerandestipendier behövs ingen kostnadsuppskattning.
 • Kort arbetshistoria är en obligatorisk bilaga som sparas i det elektroniska systemet som pdf.
 • Du kan söka bara ett stipendium i taget. Flera ansökningar leder till att alla underkänns.
 • Stipendier beviljas även för journalisternas föreningar, inte för företag.
ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL

Kopiosto-stipendier beviljas för komplettering av yrkeskunskap, fortsättningsstudier, språkstudier, forskning som hänför sig till branschen, arbete som fördjupar yrkesbilden som språk- och studieresor, slutförande av studier samt för utställningar och publikationer. Därtill kan annat som kan motiveras yrkesmässigt stödas.

Stipendier beviljas inte för grundläggande utbildning, anskaffning av apparater, och inte för enbart  rekreation. Stipendier beviljas inte retroaktivt för slutförda eller påbörjade kurser eller studieresor. Stipendier beviljas inte för arbetsresor. För studerande beviljas endast 900 euro för slutarbete.

UTDELNINGSKRITERIER

Kopiosto-stipendierna är avsedda i första hand för journalister som arbetar eller har arbetat inom pressen och med elektronisk media, samt för journalister som arbetar för läroboksförlag och även för visualister. Pressfotografernas stipendier delas ut av fonden för pressfotografer.

Vid beviljandet av stipendier beaktas den sökandes arbetshistoria inom pressen eller elektronisk media, tiden som medlem samt nyligen erhållna betydande stipendier. Det kan också beaktas om den sökande har lämnat in sin kopiosto-fullmakt till Journalistförbundet. Stipendier beviljas inte till dem som har fått stiftelsens eller stiftelsens fonders stipendier under de senaste två åren. Nytt stipendium beviljas inte om redogörelsen för tidigare stipendium inte har lämnats in.

ANVÄNDNINGSTID OCH STIPENDIEREDOGÖRELSE

Stipendiet ska användas inom ett år efter att det beviljats.Vid doktorandforskning och vid bok- och utställningsprojekt kan tiden vara längre. En redogörelse ska lämnas in till stiftelsens styrelse inom tre månader. Jokes stipendium åtföljs av en två års karens för stiftelsens stipendium.

 

JOKES-STIPENDIER FÖR FORSKNING I BRANSCHEN

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur stöder forskning som hänför sig till yttrandefrihet och journalistiskt arbete, samt i allmänhet forskning i journalistiskt innehåll och samhällsutveckling som är till nytta för branschen. För detta ändamål delar stiftelsen ut Jokes-stipendier på 27 218 euro för ett års forskningsarbete. 23 668 euro för arbete och 3 550 euro för utgifter för pensionsförsäkring.

 

STIFTELSENS YRKESKURSER

 

 1. WORKSHOP FÖR MOBILVIDEO

25–27 maj 2022, Tekniskas salar, Helsingfors

På Jokes tre dagar långa intensivkurs lär man sig filma, spela in och editera journalistiska nyhetsvideor gjorda med mobiltelefon, samt att göra fängslande videomaterial för sociala media. Kursen innehåller både teori och praktiska övningar. Målet är att ge rikligt med praktisk övning i att göra mobilvideor.

Kursen börjar från grunderna. Kursdeltagarna ska ha tillgång till en Android- eller iPhonetelefon. Kursen dras av Mark Egan från Purple Bridge Media i Storbritannien. Undervisningsspråket är engelska.

Tolv journalister antas till kursen.

Stipendiet täcker kursavgiften, luncher och eftermiddagskaffe under kursdagarna, utgifter för resor med offentliga färdmedel samt inkvartering för upp till 100 euro per natt. Dagpenning, taxiresor och utgifter för lokaltrafik på hemorten ersätts inte.

 

 1. WORKSHOP MED BRUCE GILDEN

25–29 april 2022, Tekniskas salar, Helsingfors

 Tolv pressfotografer antas till den fem dagar långa kursen. Kursspråket är engelska. 

Bruce Gilden brings to his master class his unique style of street photography which has truly become his own over the past 40 years of working in New York City and other urban areas, both in the US and abroad. He will work with the students to teach them how to improve their pictures shot in the streets by best identifying their working “style” for street photography, and define their personal vision.

Gilden will share his own experience in the street to aid the students in gaining “street smart” sensibilities. These principles are necessary to work in any environment and to be in the middle of the scenario without being obtrusive. In addition to his master class, Bruce Gilden will also give a lecture-presentation on his 40-year body of street work in CD form.

PRE_CLASS ASSIGNMENT:               

Shoot either 50 digital images in an area or a situation where you are “comfortable” working in, and 50 digital images somewhere else where you are “not comfortable” working in.

Please present no more than 5 images.

FIRST DAY OF CLASS:

In addition to the pre-class assignment, bring your best photos, ones that are indicative of your style (they do NOT have to be “street” photographs). Please do not bring more than 20 photos.

After Gilden reviews the portfolios, each student will be given a personal assignment related to their strengths or weaknesses.

EVERYDAY:

Bruce Gilden reviews the work and then everybody goes out to shoot on their own.

LAST DAY OF CLASS:

From the recently-completed assignments, each participant will have produced an essay that Bruce Gilden will help in putting together.

CLASS HOURS:

8:30 AM to about 1:30 PM approx.

We discuss students’ photographs and then they go out to shoot.

Last day: We are together the whole day.

Stipendiet täcker kursavgiften, frukost och lunch, utgifter för långväga resor, samt inkvartering för upp till 100 euro per natt. Dagpenning, taxiresor och utgifter för lokaltrafik på hemorten ersätts inte. Bifoga dina färska bilder till stipendieansökan.

 

 3. INSTAGRAM SOM JOURNALISTISKT VERKTYG

2–3 februari 2022

Instagram växer i popularitet som en källa för nyheter och når bra speciellt de unga. Hur når man publiken och hurudan strategi lönar det sig att lägga upp på Instagram? På den två dagar långa nätkursen får vi grepp om Instagram: hur skapar man publik, hurudana videor och live feeds det lönar sig att lägga ut och hurudant berättartekniskt grepp som kan användas. Förutom föreläsningar gör vi praktiska övningar.

Högst tolv journalister antas till kursen. Kurspråket är engelska. Kursen dras av Mark Egan på Purple Bridge Media.

Den här kursen förorsakar inte karens vad beträffar Jokes andra kurser och även journalister i karens kan söka till kursen.

 

4. MÄSTARKURS I INTERVJUTEKNIK

8–11 juni 2022, Helsingfors

På stiftelsens fyra dagar långa intensivkurs koncentrerar vi oss på intervjuer, något som hör till en journalists grundläggande kunskaper. Kursen är avsedd för journalister som redan arbetar i branschen. 12 journalister antas på basen av ansökan.

Målet är att fördjupa de egna kunskaperna, få nya synvinklar och lära sig nya metoder. Redaktör och faktaskribent Olli Seuri leder kursen. Som lärare fungerar dessutom professor i muntlig kommunikation Pekka Isotalus, samt redaktörerna Tuomas Karemo, Juha Kauppila och Reetta Räty.

Workshopen består av föreläsningar, övningar och personlig feedback. På föreläsningarna behandlas bland annat Sawatskys principer, närvaro, förberedelser för intervju, intervjun som bas för personporträtt och featureartikel, att bygga frågekedjan samt intervjun som ett sätt att samla fakta. En del av de praktiska övningarna videofilmas. Kursdagarna sträcker sig ända till kvällen och det lönar sig inte att planera in andra aktiviteter.

Stipendiet täcker förutom kursavgiften resor med offentliga färdmedel för dem som kommer längre ifrån, logi, lunch och eftermiddagskaffe. Taxiresor och kollektivtrafik på hemorten ersätts inte.

 

STIFTELSENS FÄRDIGA SPRÅKKURSER

Tidigare erfarenhet av språket krävs för att antas till Jokes språkkurser.

Stipendiet täcker kursavgiften för stiftelsens två veckors språkkurser, resor och logi. Jokes betalar resan tur och retur från hemorten till kursorten. Till kurserna i italienska, engelska och spanska hör inkvartering i enpersons rum i utvalda familjer med halvpension (frukost och kvällsmål). Till kursen i London ingår det frukost och lunch på skolan. Till kursen i Berlin hör logi på internat i enpersons rum. I Stockholm täcker stipendiet rum på hotell Crystal Plaza med frukost och lunchpengar. Språkskolan Whitehouse EG svarar för de praktiska arrangemangen.

Inrikesresorna ersätts mot kvitto i efterskott. Taxiresor och resor med  kollektivtrafik på hemorten ersätts inte. Dagtraktamente betalas inte. Kilometerersättning betalas 0,24 euro per kilometer.

Det går också att söka stipendier från Jokes för språkstudier man själv planerat. Om inkvartering i familj inte lockar, kan du överväga att skräddarsy din egen språkkurs. För de färdiga språkkurserna går det inte att ändra på den logi som står till buds eller på tidpunkten.

Språkbyråerna kartlägger de antagnas språkkunskaper och kursönskemål. De två veckor långa kurserna innehåller 45–60 undervisningstimmar. I undervisningen i ingår diskussioner som berör det aktuella landets kultur och vanor, vardagsspråk samt utflykter. På språkkurserna hoppar man in i pågående kurser enligt egen nivå.

Av kurserna i engelska är Londonkursen avsedd för dem som har utmärkta kunskaper i engelska och som ständigt använder språket i sitt arbete.

 1. Engelska, London (8 kursdeltagare) 5–18.6.2022
 2. Spanien, Madrid (6 kursdeltagare) 8–21.5.2022
 3. Italien, Florens (6 kursdeltagare) 8–21.5.2022
 4. Svenska, Stockholm (8 kursdeltagare)     8–21.5.2022
 5. Tyska, Berlin (6 kursdeltagare) 8–21.5.2022

 

 

ARBETSSTIPENDIER

Med arbetsstipendierna vill man ge möjlighet till undersökande journalistiskt arbete och till fördjupning i eget specialområde eller till bakgrundsarbete. För detta ändamål utdelas 6 000 euros stipendier. Resultatet av arbetet, en journalistisk artikel eller ett program ska publiceras före utgången av 2022. Stiftelsen behandlar arbets- eller publiceringsplan konfidentiellt.

 

STUDERANDESTIPENDIER

Stiftelsen delar ut stipendier på 900 euro till studerande i branschen för slutarbete.

 

STIPENDIER FÖR ATT SLUTFÖRA STUDIER

Stipendierna är avsedda för journalister som redan är yrkesverksamma och som vill slutföra sina studier.

 

JYRKI A. JUUTS MINNESSTIPENDIER

Jyrki A. Juut var ordförande för Finlands  Journalistförbund 1963–1974. Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser sammanlagt 6 000 euro för utveckling av färdigheter som behövs inom facklig intressebevakning. Stipendiet är avsett för alla FJF:s medlemmar. Summan kan beviljas som ett eller flera stipendier.

 

YTTRANDEFRIHETSSTIPENDIER 

Med yttrandefrihetsstipendierna stöds fackligt aktiva medlemmars studieresor i hemlandet och utomlands. Stipendierna är i första hand avsedda för medlemmar som länge varit med i facklig verksamhet. Yttrandefrihetsstipendierna är avsedda för alla medlemmar i Finlands Journalistförbund. Förutom kort arbetshistorik ska ansökan innehålla den egna historien om förtroendeuppdrag i Journalistförbundet.

 

STIFTELSEN FÖR BEFRÄMJANDE AV JOURNALISTISK KULTUR

Broholmsgatan 16, PB 252, 00531 Helsingfors

Ombudsman Anna Kähkönen svarar på frågor i anslutning till stipendierna.

050 551 3961, toimisto@jokes-saatio.fi