Stipendier att söka

JOKES STIPENDIER UTLYSES

 

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser stipendier. Kopiosto-stipendier kan sökas för fritt formulerade ändamål, studerandestipendier, arbetsstipendier och för stiftelsen yrkeskurser. Jokes-stipendier delas även ut för akademisk forskning som gagnar branschen.

Förutom kopiosto-stipendierna beviljas Jyrki A. Juutis stipendier för förkovring i intressebevakning. Yttrandefrihetsstipendier beviljas till Journalistförbundets medlemmar som länge deltagit i facklig verksamhet.

Kopiosto-stipendierna är avsedda i första hand för dem som arbetar eller har arbetat inom pressen eller med elektroniska medier. Yttrandefrihetsstipendierna och Jyrki A. Juutis stipendier är avsedda för alla medlemmar i Journalistförbundet. Stipendierna som nu beviljas är avsedda för projekt under 2021.

 

INSTRUKTIONER FÖR ANSÖKNING AV ALLA STIPENDIER

 

ANSÖKNINGSTIDEN

Ansökningstiden börjar den 22 oktober och går ut den 20 november klockan 16. Då ska den elektroniska ansökan vara inlämnad i systemet. Ansökan ska vara underskriven med bankkod före utgången av ansökningstiden, i annat fall behandlas den inte.

 

ANSÖKAN OM STIPENDIUM

  • Du kan söka bara ett stipendium i taget. Flera ansökningar leder till att alla underkänns.
  • Stipendieansökan görs elektroniskt i Jokes stipendieansökningssystem på adressen https://jokes.apurahat.net. Ansökan ska vara underskriven med bankkod före utgången av ansökningstiden.
  • Ansökan ska innehålla de av stiftelsen förutsatta basuppgifter om den sökande (namn, personbeteckning, adress, arbetsgivare, kort arbetshistorik, eventuell Journalistförbundets medlemsförening och tidpunkt för anslutande).
  • Ur ansökan ska framgå användningsändamål för stipendiet, motivering och en uppskattning av kostnader. Uppge i din ansökan om du söker stipendium för arbete eller för utgifter, eller för både och.
  • För Jokes yrkeskurser och för studerandestipendier behövs ingen kostnadsuppskattning.
  • Kort arbetshistoria är en obligatorisk bilaga som sparas i det elektroniska systemet som pdf.

 

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL

Kopiosto-stipendier beviljas för komplettering av yrkeskunskap, fortsättningsstudier, språkstudier, forskning som hänför sig till branschen, arbete som fördjupar yrkesbilden som språk- och studieresor, slutförande av studier samt för utställningar och publikationer.

Stipendier beviljas inte för grundläggande utbildning, anskaffning av apparater, och inte för rekreation. Stipendier beviljas inte retroaktivt för slutförda eller påbörjade kurser eller studieresor. Stipendier beviljas inte för arbetsresor. För studerande beviljas endast 900 euro för slutarbete.

Stipendier beviljas inte till dem som har fått stiftelsens eller stiftelsens fonders stipendier under de senaste två åren. Nytt stipendium beviljas inte om redogörelsen för tidigare stipendium inte har lämnats in.

 

UTDELNINGSKRITERIER

Kopiosto-stipendierna är avsedda i första hand för dem som arbetar eller har arbetat inom pressen eller med elektroniska medier. Vid beviljandet av stipendier beaktas den sökandes arbetshistoria, tiden som medlem samt nyligen erhållna betydande stipendier. Det beaktas också om den sökande har lämnat in sin kopiosto-fullmakt till Journalistförbundet.

 

ANVÄNDNINGSTID OCH STIPENDIEREDOGÖRELSE

Stipendiet ska användas inom ett år efter att det beviljats. Vid doktorandforskning och vid bok- och utställningsprojekt kan tiden vara längre. En redogörelse ska lämnas in till stiftelsens styrelse inom tre månader efter att projektet slutförts och stipendiet använts för beviljat ändamål.

Om stipendiet har beviljats för utgifter bifogas kvitto upp till beviljad summa. Till redogörelse för arbetsstipendium bifogas färdig publikation, inbjudan till utställning, examensarbete eller annan tillförlitlig utredning om att stipendiet använts till beviljat ändamål. Utredningen görs i stiftelsens elektroniska system, printas ut, skrivs under och postas till stiftelsens kansli med färdig publikation i original eller annan tillförlitlig utredning. Efter Jokes stipendier följer en tvåårig karens.

 

JOKES-STIPENDIER FÖR FORSKNING I BRANSCHEN

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur stöder yttrandefrihet och journalistiskt arbete samt överlag forskning som stöder journalistiskt innehåll och samhällsutveckling. För detta ändamål delar stiftelsen ut Jokes-stipendier på 27 053 euro för ett års arbete. 23 525 euro för arbete och 3 528 euro för utgifter för pensionsförsäkring.

 

STIFTELSENS YRKESKURSER

 

Mästarkurs i intervjuteknik 

19.5–22.5.2021, Villa Salin Helsingfors

På stiftelsens fyra dagar långa intensivkurs koncentrerar vi oss på intervjuer, något som hör till en journalists grundläggande kunskaper. Kursen är avsedd för journalister som redan arbetar i branschen. 12 journalister antas på basen av ansökan.

Målet är att fördjupa de egna kunskaperna, få nya synvinklar och lära sig nya metoder. Redaktör Olli Seuri leder kursen. Som lärare fungerar dessutom professor i muntlig kommunikation Pekka Isotalus, professor i journalistikens arbetsliv Reeta Räty samt redaktörerna Tuomas Karemo och Juha Kauppila.

Workshopen består av föreläsningar, övningar och personlig feedback. På föreläsningarna behandlas bland annat Sawatskys principer, närvaro, förberedelser för intervju, intervjun som bas för personporträtt och featureartikel, att bygga frågekedjan samt intervjun som ett sätt att samla fakta. En del av de praktiska övningarna videofilmas. Kursdagarna sträcker sig ända till kvällen och det lönar sig inte att planera in andra aktiviteter.

Stipendiet täcker förutom kursavgiften resor med offentliga färdmedel för dem som kommer längre ifrån, logi på Villa Salin, frukost, lunch samt eftermiddagskaffe. Taxiresor och kollektivtrafik på hemorten ersätts inte.

 

2. ANIMERINGS-WORKSHOP: Visual storytelling

 

Tid: 1–5 mars 2021

Plats: The Animation Workshop (TAW), Viborg University College, Danmark

Kursen är avsedd för illustratörer och grafiker som redan behärskar grunderna. Det är inte en nybörjarkurs. Högst 12 visualister antas till kursen. Kursen består av föreläsningar, övningar och feedback. Målet är att alla vid kursens slut ska kunna animera en kort film. Studiespråket är engelska.

På kursen används After Effect eller motsvarande program (inte digital 2d-animering). Kursdeltagarna ska ha bärbar dator med Adobe Creative Suite installerad samt Wacom ritbräde eller motsvarande.

TAW verkar som en del av VIA-högskolan (School of Business, Technology and Creative Industries). Skolan har utbildat animatörer sedan åttiotalet och den har ofta rankats som en av världens bästa. År 2020 valdes TAW på Animation Career Review’s lista till världens sjunde bästa animationsskola.

Stipendiet täcker resan från Helsingfors till Viborg upp till 370 euro, inrikesresorna för dem som kommer längre ifrån, logi i enpersons rum i B&B samt frukost, lunch och kursavgift.

Under kursen leder en erfaren animatör och lärare deltagarna genom animationsprocessen och slutresultatet blir att alla publicerar en kort animation. Hela processen gås igenom, från att förädla idén, göra manuskript, planera det visuella uttrycket, göra bildmanuskriptet och till slut själva animationen. Undervisningen består av föreläsningar övningar samt personlig feedback och feedback i grupp. Kursen fokuserar på praktiskt arbete och målet är att alla i framtiden ska kunna använda animationstekniken i sitt eget arbete.

 

3. LIVESTREAM PÅ NÄTET OCH I SOME

Tid: 15–16 februari 2021

Plats: ZOOM

Allt fler journalister sänder direkt på nätet. På Jokes tvådagars nätkurs övar vi livestreamning med mobiltelefon. Förutom grunderna behandlas hur man skapar publik i sociala media samt hur man behandlar streamningen professionellt. Kursen tar upp både streamning i somekanaler och webbtidningar. Kursen innehåller föreläsningar och praktiska övningar. Mark Egan på Purple Bridge Media drar kursen.

Högst 12 journalister antas till kursen. Kursspråket är engelska. Den här kursen leder inte till karens för andra Jokes-stipendier. Även journalister i karens kan söka till kursen.

 

4. INSTAGRAM SOM JOURNALISTISKT VERKTYG

Tid: 11–12 mars 2021

Plats: ZOOM

Instagram växer i popularitet som en källa för nyheter och når speciellt de unga. Enligt den färska Uutismedia verkossa 2019-rapporten används sociala media lika ofta som huvudsaklig källa för nyheter som papperstidningarna. Det finns en stark polarisering i hur nyheterna läses: 18–24-åringar skiljer sig tydligt från övriga åldersgrupper genom att läsa nyheter på sociala media och på nätet.

Ökningen av nyhetsanvändare på Youtube planade ut 2019, men Instagram som nyhetskälla gick redan om Suomi 24 och FB Messenger. Hur ska man nå publiken och vilken strategi ska nyhetsmedia välja på Instagram?

På den två dagar långa nätkursen får man grepp om Instagram: hur man skapar publik, hurdana videor och livefeeds det lönar sig att lägga ut. Hurdan berättarteknik man använder på Instagram. Förutom föreläsningarna innehåller kursen praktiska övningar.

Högst 12 journalister antas till kursen. Kursspråket är engelska. Mark Egan på Purple Bridge drar  kursen.

Den här kursen leder inte till karens för andra Jokes-stipendier. Även journalister i karens kan söka till kursen.

 

STIFTELSENS FÄRDIGA SPRÅKKURSER

 

Tidigare erfarenhet av språket krävs för deltagande i Jokes språkkurser.

För stiftelsens två veckors språkkurser täcker stipendiet kursavgiften, resor och logi. Jokes betalar resan tur och retur från hemorten till kursorten. Till kurserna i franska, tyska, engelska, italienska, ryska och spanska hör inkvartering i enpersons rum i utvalda familjer med halvpension (frukost och kvällsmål). Till kursen i London ingår det frukost och lunch på skolan. I Stockholm täcker stipendiet rum på hotell Crystal Plaza med frukost och lunchpengar. Språkskolan Whitehouse EG svarar för de praktiska arrangemangen.

Till språkkursen i estniska hör inkvartering i Estonishing-lägenhet, frukost och lunch. Tuglas-sällskapet svarar för innehållet i språkkursen i Tallin.

Inrikesresorna ersätts mot kvitto i efterskott. Taxiresor och resor med  kollektivtrafik på hemorten ersätts inte. Dagtraktamente betalas inte. Kilometerersättning betalas 0,24 euro per kilometer.

Om inkvartering i familj inte lockar, kan du överväga att skräddarsy din egen språkkurs. I färdiga språkkurser går det inte att ändra resdagar eller den inkvartering som erbjuds. Det går också att söka stipendier från Jokes för språkstudier man själv planerat.

Språkbyråerna kartlägger de antagnas språkkunskaper och kursönskemål. De två veckor långa kurserna innehåller 45–60 undervisningstimmar. I undervisningen i ingår diskussioner som berör det aktuella landets kultur och vanor, vardagsspråk samt utflykter. På språkkurserna hoppar man in i pågående kurser enligt egen nivå. Av kurserna i engelska är Londonkursen avsedd för dem som har utmärkta kunskaper i engelska och som ständigt använder språket i sitt arbete.

5. Engelska, London (12 kursdeltagare)  15–28.8.2021

6. Spanska, Valencia (10 kursdeltagare)  1–14.8.2021

7. Italienska, Firenze (8 kursdeltagare)    1–14.8.2021

8. Franska, Montpellier (8 kursdeltagare)    1–14.8.2021

9. Svenska, Stockholm (10 kursdeltagare)  8–4.9.2021

10. Tyska, Berlin (10 kursdeltagare)  15–28.8.2021

11. Ryska, S:t Petersburg (6 kursdeltagare)    8–21.8.2021

12. Estniska, Tallinn (6 kursdeltagare)    15–27.8.2021

 

ARBETSSTIPENDIER

Med arbetsstipendierna vill man ge möjlighet till undersökande journalistiskt arbete och till fördjupning i eget specialområde eller till bakgrundsarbete. För detta ändamål utdelas 6 000 euros stipendier. Resultatet av arbetet, en journalistisk artikel eller ett program ska publiceras före utgången av 2021. Stiftelsen behandlar arbets- eller publiceringsplan konfidentiellt.

 

STUDERANDESTIPENDIER

Stiftelsen delar ut stipendier på 900 euro till studerande i branschen för slutarbete.

 

STIPENDIER FÖR ATT SLUTFÖRA STUDIER

Stipendierna är avsedda för journalister som redan arbetar i branschen och som vill slutföra sina studier.

 

JYRKI A. JUUTIS MINNESSTIPENDIER

Jyrki A. Juut var ordförande för Finlands Journalistförbund 1963–1974.

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser sammanlagt 5 000 euro för utveckling av färdigheter som behövs inom facklig intressebevakning. Stipendiet är avsett för alla FJF:s medlemmar. Summan kan beviljas som ett eller flera stipendier.

 

YTTRANDEFRIHETSSTIPENDIER

Med yttrandefrihetsstipendierna stöds fackligt aktiva medlemmars resor i hemlandet och utomlands. Stipendierna är i första hand avsedda för medlemmar som länge varit med i facklig verksamhet. Yttrandefrihetsstipendierna är avsedda för alla medlemmar i Finlands Journalistförbund. Förutom kort arbetshistorik ska ansökan innehålla den egna historien om förtroendeuppdrag i Journalistförbundet.

 

STIFTELSEN FÖR BEFRÄMJANDE AV JOURNALISTISK KULTUR

Broholmsgatan 16, PB 252, 00531 Helsingfors

Ombudsman Anna Kähkönen svarar på frågor i anslutning till stipendierna.

050 551 3961, toimisto@jokes-saatio.fi