Jokesin syksyn apurahan sai 149 journalistia

Jokesin syksyn apurahat vuodelle 2017 on nyt jaettu. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 311, ja säätiö myönsi apurahan 149 hankkeeseen. Myönnettyjen apurahojen yhteissumma on 378 330 euroa.

Saksan kielikurssi ja Pitkä teksti & editointi -kurssi jäävät valitettavasti toteutumatta tänä vuonna.
Tutkimukseen ei myönnetty nyt syksyn haussa apurahoja. Seuraavan kerran Jokesin apurahoja on haussa huhti-toukokuussa 2017, jolloin voi hakea muun muassa apurahoja alan tutkimukseen. Lehtikuvaajien Kopiosto-apurahat tulevat hakuun heti alkuvuodesta 2017.

Katso myönnetyt apurahat.

Jokesin kevään apurahoilla syntyy tutkivia juttuja ja uusia journalistisia palveluita

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö teki päätökset kevään apurahoista kokouksessaan 10. kesäkuuta 2016. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä yhteensä 106, ja apurahoja myönnettiin yhteensä 45. Myönnettyjen apurahojen yhteissumma oli 198 400 euroa.

20 000 euron Jokes-Nova-apurahat myönnettiin Jussi Riku Helanderille Oksa-palvelun kehittämiseen sekä Anna Partaselle ja työryhmälle Articmania.com – median ja verkkoyhteisön luomiseen.

Työskentelyapurahahakemuksia lähetettiin 48, ja Jokesin hallitus piti hakemusten tasoa erittäin hyvänä. Työskentelyapurahoja myönnettiin tästä syystä useampia. Haettavana oli 10 apurahaa, mutta 5000 euron työskentelyapurahan sai 15 journalistia tai journalistien työryhmää.

Säätiö myönsi kolme 22 400 euron Jokes-apurahaa. Apurahansaajat julkistetaan syksyllä 14. lokakuuta järjestettävän Journalismin päivän yhteydessä.

Lisäksi myönnettiin apurahat kahdelle täydennyskoulutuskurssille. Journalistinen moderointi -kurssi ei valitettavasti toteudu, sillä hakemuksia tuli liian vähän. Lukijaa lähelle lehdessä ja verkossa -kurssi jää myös toteutumatta, sillä hakijoita ei ollut riittävästi. Säätiö päätti kuitenkin laittaa tämän kurssin hakuun uudelleen syksyllä 2016 ja toivoo, että ne hakijat, jotka olivat nyt jättäneet hakemuksensa hakisivat uudelleen kurssille syksyllä.

Jokesin seuraava apurahahaku on loka-marraskuussa 2016 ja silloin ovat haettavana apurahat vuoden 2017 hankkeisiin.

Katso myönnetyt apurahat tästä.

Antti Manninen jatkaa säätiön puheenjohtajana

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö valitsi vuosikokouksessaan Antti Mannisen jatkamaan säätiön hallituksen puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin Aapo Parviainen.

Hallitukseen nimettiin vuosiksi 2016-2020 Matti Heikura (PSSY), Annika Korpimies (SAL) ja Aila-Liisa Laurila (PJY). Ville Hännisellä (SFJ), Antti Mannisella (HSY) ja Aapo Parviaisella (RTTL) kausi jatkuu vuoteen 2018.

Nova-apurahoja jaettiin vain kaksi

Jokesin hallitus jakoi tiistaina 9.6.2015 kevään apurahat yhteensä 60 journalistille ja työryhmälle. Myönnettyjen apurahojen yhteissumma nousee 230 000 euroon. Hakemuksia saapui yhteensä 161.

Suurimman 22 400 euron Jokes-apurahan sai Tiina Rautkorpi Innovoiva TV-ammattilainen – tutkimus- ja kehittämismenetelmän pilottiin.
Isoja Nova-apurahoja myönnettiin vain kaksi. Työpari Antti Saarenpää – Jarno Liski saivat 20 000 euron apurahan hankkeelleen Podcast Liechtenstein – moderni uuden lajityypin tutkivan journalismin ohjelmasarja.
Toinen Nova-apuraha myönnettiin Kari Kuukalle Kosketusnatiivin journalismin –koulutusrungon luomiseen.

5 000 euron työskentelyapurahoja myönnettin kahdeksan. Hyviä hakemuksia oli tällä kertaa todella paljon ja säätiön hallitus nostikin tästä syystä apurahojen kappalemäärää.

Tällä hakukerralla tuli poikkeuksellisen paljon sellaisia apurahahakemuksia, jotka olisivat olleet paikallaan säätiön syksyn avoimessa haussa. Keväisin jaetaan vain hakuilmoituksessa kerrottuihin kohteisiin, syksyllä taas haku on vapaa. Jokesin hallitus toivookin, että moni väärään aikaan liikkeellä ollut hakisi uudemman kerran apurahoja loka-marraskuun haussa.

Katso myönnetyt apurahat.