Jokesin rahoittama tutkimus selvittää häirinnän vaikutuksia journalistien työhön

Jokesin rahoittama tutkimus selvittää häirinnän vaikutuksia journalistien työhön

Tutkimusprojektissa selvitetään laajasti, miten häirintä ja sen kohteeksi joutumisen uhka heijastuvat toimittajien työhön ja hyvinvointiin.

Tampereen yliopistossa alkaa lokakuussa kaksivuotinen tutkimusprojekti, joka pureutuu suomalaisten journalistien kohtaamaan häirintään ja sen seurauksiin journalistikunnassa. Projektin rahoituksesta vastaa Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö, JOKES.

Tutkimuksen keskiössä on ulkopuolisten tahojen, esimerkiksi yleisöjen ja verkkoyhteisöjen, journalisteihin kohdistama häirintä ja uhkailu. Tällaisen häirinnän yleistyminen on herättänyt huolta myös useissa muissa julkisissa tehtävissä toimivissa ammattiryhmissä. Aikaisemmat journalistien keskuudessa tehdyt tutkimukset osoittavat, että kielteiset vaikutukset leviävät usein laajalle.

”Häirinnän vaikutukset eivät rajoitu vain kohteeksi joutuvaan journalistiin, vaan tyypillisesti heijastuvat myös heidän työyhteisöönsä ja lopulta koko ammattikuntaan. Projektissa lähdemme syventämään tietoa ja ymmärrystä näistä mekanismeista”, sanoo hankkeen projektitutkija Ilmari Hiltunen.

”Sananvapauden edistäminen on journalismin keskeinen arvo ja yksi JOKES-säätiön perustarkoituksista”, sanoo projektin rahoituksesta vastaavan Jokes-säätiön puheenjohtaja Ville Hänninen. ”Journalismi edellyttää itsenäisyyttä suhteessa valtarakenteisiin ja yksittäisten ihmisten ja ihmisryhmien hyökkäyksiin. Häirinnän tarkempi tutkiminen ja johtopäätösten teko on ajassamme välttämätöntä.”  

Tutkimusprojektin päämääränä on tarkastella häirinnän seurauksia pitkällä aikavälillä ja pintaa syvemmältä. Tutkimukseen osallistuvat journalistit kirjaavat noin puolen vuoden ajan ylös kohtaamaansa häirintää sekä aihepiiriin liittyviä ajatuksia ja pohdintoja. Lisäksi projektin erillisissä tapaustutkimuksissa tarkastellaan häirintätilanteiden käsittelyä erilaisissa journalistissa työyhteisöissä.

Tavoitteena on tuottaa aihepiiristä tietoa, jonka avulla voidaan kehittää toimivia käytäntöjä ja tukimuotoja häirinnän kielteisten vaikutusten vähentämiseksi ja torjumiseksi. Lisäksi tutkijat toivovat, että aiheen käsittely auttaisi lisäämään journalistisissa työyhteisöissä ja esihenkilötyössä herkkyyttä häirinnän vaikutusten tunnistamiselle ja käsittelylle.

”Vaikka häirintä ei ilmenisi suoraan journalistin työsuorituksessa esimerkiksi itsesensuurina, se saattaa johtaa työn kuormituksen lisääntymiseen tai yksityiselämän ongelmiin. Lisäksi yksilöt voivat reagoida hyvin eri tavoin samantyyppisiin tilanteisiin. Häirinnän vaikutusten tehokas tunnistaminen ja tuen tarjoaminen edellyttävät uudenlaisia tietoja ja taitoja”, Hiltunen sanoo.

Tutkimus toteutetaan Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa, ja sen projektiryhmään kuuluvat Hiltusen lisäksi professori Kaarina Nikunen ja yliopistotutkija Reeta Pöyhtäri.

 

Lisätietoja

Ilmari Hiltunen

Projektitutkija

Tampereen yliopisto

050 509 9034

ilmari.hiltunen@tuni.fi

Syksyn apurahat myönnetty

Jokesin Kopiosto-apurahat vuoden 2018 hankkeisiin ja Sananvapauden apurahat on nyt myönnetty. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 289, ja apuraha myönnettiin yhteensä 152 journalistille ja työparille. Myönnettyjen apurahojen yhteissumma on 512 319 euroa.
Pietarin kielikurssia ja 360-asteisen kuvajournalismin työpajaa ei järjestetä, sillä hakijoita ei ollut riittävästi.
Tällä kertaa hakemuksien joukossa oli poikkeuksellisen paljon karenssissa olevia hakijoita. Säätiön apurahoista seuraa kolmen täyden kalenterivuoden mittainen karenssi, minkä aikana hakija ei voi saada uutta apurahaa.
Seuraavan kerran apurahoja on jaossa keväällä 2018.

Katso myönnetyt apurahat tästä.

Nova-apurahoja jaettiin vain kaksi

Jokesin hallitus jakoi tiistaina 9.6.2015 kevään apurahat yhteensä 60 journalistille ja työryhmälle. Myönnettyjen apurahojen yhteissumma nousee 230 000 euroon. Hakemuksia saapui yhteensä 161.

Suurimman 22 400 euron Jokes-apurahan sai Tiina Rautkorpi Innovoiva TV-ammattilainen – tutkimus- ja kehittämismenetelmän pilottiin.
Isoja Nova-apurahoja myönnettiin vain kaksi. Työpari Antti Saarenpää – Jarno Liski saivat 20 000 euron apurahan hankkeelleen Podcast Liechtenstein – moderni uuden lajityypin tutkivan journalismin ohjelmasarja.
Toinen Nova-apuraha myönnettiin Kari Kuukalle Kosketusnatiivin journalismin –koulutusrungon luomiseen.

5 000 euron työskentelyapurahoja myönnettin kahdeksan. Hyviä hakemuksia oli tällä kertaa todella paljon ja säätiön hallitus nostikin tästä syystä apurahojen kappalemäärää.

Tällä hakukerralla tuli poikkeuksellisen paljon sellaisia apurahahakemuksia, jotka olisivat olleet paikallaan säätiön syksyn avoimessa haussa. Keväisin jaetaan vain hakuilmoituksessa kerrottuihin kohteisiin, syksyllä taas haku on vapaa. Jokesin hallitus toivookin, että moni väärään aikaan liikkeellä ollut hakisi uudemman kerran apurahoja loka-marraskuun haussa.

Katso myönnetyt apurahat.