Århus-apuraha kolmelle journalistille

Jokesin hallitus on myöntänyt kolme apurahaa Nordisk Journalistcenterin Århus 2013: Fra Island til USA -kurssille. Apurahan saivat Peter Marten (3523 euroa), Mikaela Weurlander (3850 euroa) ja Jenni Joensuu (3500 euroa). Kahden kuukauden pohjoismainen journalistikurssi järjestetään Århusissa Tanskassa keväällä 2013.