Århus-stipendi kolmelle journalistille

Jokesin Podcast-pajaa vetävät Suvi-Tuuli Kanerva ja Elli Salo.

Jokes myönsi kesäkuussa kolme apurahaa Århus 2017 – press på Norden -kurssiin osallistumiseen. Apurahan saivat Nina Smeds (5 140 euroa), Ann-Charlotte Åkerholm (5 400 euroa) ja Katja Nyman (5 718 euroa). Århusin pitkä kurssi pohjoismaisille journalisteille keskittyy tänä syksynä Pohjoismaiden kulttuuriin eurooppalaisesta näkökulmasta, sosiaalisen median hyödyntämiseen journalismissa sekä Venäjän tilanteeseen. Intensiivikurssin aikana vieraillaan Brysselissä ja seurataan Pohjoismaiden neuvoston istuntoja Helsingissä.