Irene Pakkanen jatkaa Jokesin puheenjohtajana

Jokesin vuosikokous valitsi freelance-toimittaja Irene Pakkasen yksimielisesti jatkamaan säätiön puheenjohtajana. Säätiön hallituksesta puolet oli erovuorossa. Vuosiksi 2014 -2018 hallitukseen nimettiin Antti Manninen Helsingin Sanomalehtimiesyhdistyksestä, Aapo Parviainen Radio- ja televisiotoimittajien liitosta sekä Irene Pakkanen SFJ:stä. Varapuheenjohtajana jatkaa Aapo Parviainen. Säätiön hallituspestit kestävät neljä vuotta. Kausi jatkuu vuoteen 2016 saakka Matti Heikuralla (PSSY), Annika Korpimiehellä (SAL) ja Matti Litukalla (PJY).