Jokes-apuraha Tiina Rautkorvelle

Tutkija ja koulutusasiantuntija, YTT Tiina Rautkorpi sai 22 400 euron Jokes-apurahan kehittämistutkimuksen pilottiiin ”Innovoiva TV-ammattilainen”.

Tutkimushankeen aikana haastatellaan muutamia kotimaisia tositelevisio- ja elämäntapaohjelmia toteuttavia television tuotantotiimejä sekä kaupallisissa tuotantoyhtiöissä että julkisen palvelun Yleisradiossa. Asetelma perustuu interaktiiviseen etnografiaan: televisio-ohjelman tekijät katsovat tekemiään ohjelmia yhdessä tutkijan tai toistensa kanssa ja kuvaavat kohta kohdalta kokemuksiaan tuotantoprosessista. Samalla kehitetään television tuotantotapoja keräämällä keskustelu- ja haastattelutilanteista työntekijälähtöisiä innovaatioita.

Rautkorven hanke täydentää tutkimuksia, joissa kohteena on televisioyleisön odotukset ja toiminta. Siinä pyritään tavoittamaan kokonaisvaltaisesti televisioilmaisun eri ammattilaisryhmät ja keskitytään journalistisesti strategisiin kykyihin, kykyyn tehdä yhteistyötä ja tuottaa merkitykseltään monikerroksisempia ohjelmia.