Jokes-säätiön isoilla apurahoilla tutkitaan sitaatteja ja ammattijournalismin merkitystä

Jokesin Podcast-pajaa vetävät Suvi-Tuuli Kanerva ja Elli Salo.

Zareff, Mäkilä ja HAapanen Journalismin päivillä.Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö Jokes on myöntänyt kaksi 19 700 euron apurahaa journalistista alaa hyödyttävään tutkimustyöhön.

Ensimmäinen apuraha myönnetään työparille, jonka tutkimuksen tavoitteena on määritellä uudestaan kaupallisen ammattijournalismin merkitystä nykyisessä joukkoviestinnässä. Apurahan saavat FT Kimmo Mäkilä ja FT Janne Zareff. Tutkijat katsovat, että journalismin merkitys yleisölleen ja sen myötä journalismin ansaintalogiikka voidaan mielekkäästi määritellä vain, mikäli ensin määritellään alusta saakka se, mitä journalismi on ja ennen kaikkea mitä sellaista se tuottaa, mitä ei ole muualta saatavilla.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa määritellään ne keinot, joilla toimitus voi tuottaa niin sanottua journalistista lisäarvoa – siis jotain sellaista, mitä yleisö ei mistään muualta saa ja josta sen siksi voidaan olettaa haluavan maksaa myös tulevaisuudessa. Myöhemmin on tarkoitus pohtia muun muassa sitä, missä määrin eri toimitusten voidaan katsoa tällaista journalistista lisäarvoa tuottavan, millaisilla työprosesseilla sitä voitaisiin tehokkaasti tuottaa ja esimerkiksi sitä, miten ammattitoimitusten asema viestinnän kentällä olisi mielekästä määrittää suhteessa muihin joukkoviestinnän toimijoihin. Kimmo Mäkilä ja Janne Zareff ovat molemmat väitelleet tohtoreiksi journalistiikan oppiaineesta Jyväskylän yliopistosta. He ovat työskennelleet pitkään journalisteina eri uutis- ja ajankohtaistoimituksissa. Tällä hetkellä Mäkilä toimii oikeustoimittajana STT-Lehtikuvassa ja Zareff toimittajana Ylen Pressiklubi-ohjelmassa.

Toinen Jokes-apuraha myönnetään väitöskirjaan, joka analysoi lehtijuttujen sitaattien tehtäviä sekä sitaatteihin liittyviä työkäytäntöjä. Apurahan saa FM Lauri Haapanen. Tutkimus valmistuu Helsingin yliopiston Suomen kielen laitoksella. Medialingvistisen tutkimuksen tuloksilla on monipuolista käytännön sovellusarvoa mm. toimitustyössä ja kriittisessä mediakasvatuksessa. Tutkimuksessa pohditaan, mitä tehtäviä sitaateilla lehtijutuissa on, miten haastattelussa esitettyä puhetta tulisi toimittajien mukaan muokata sitaateiksi sekä millä tavoin haastattelupuhetta todellisuudessa muokataan.

Nämä Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön apurahat maksetaan journalistisen työn valokopioinnista kertyvillä Kopiosto-korvauksilla. Apurahansaajat julkistettiin perjantaina 17. lokakuuta Journalismin päivässä Lume-keskuksessa Helsingissä.