JOKES UTLYSER STIPENDIER

Jokesin Podcast-pajaa vetävät Suvi-Tuuli Kanerva ja Elli Salo.

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser Kopiostostipendier, stiftelsens yrkesutbildnings- och språkkurser, studerandestipendier, arbetsstipendier samt yttrandefrihetsstipendier för 2019.

Ansökningstiden för stipendierna börjar den 19 oktober och slutar den 16 november klockan 17, då den elektroniska ansökan ska vara inlämnad i stipendieansökningssystemet.

Fortsätt läsa