JOKES utlyser stipendier

Stiftelsen för befrämjande av journalistisk kultur utlyser Kopiosto-stipendier, stipendier för stiftelsens yrkes- och språkkurser, samt yttrandefrihetsstipendier för år 2018. Kopiosto-stipendierna är i första hand avsedda för journalister som arbetar eller har arbetat inom pressen och inom elektroniska medier. Yttrandefrihetsstipendierna är avsedda för alla medlemmar i journalistförbundet.

Stipendierna beviljas för komplettering av yrkeskunskap, fortbildning, språkstudier, forskning som hänför sig till branschen, arbete som fördjupar arbetsbilden, som språk- och studieresor, slutförande av studier samt för att göra utställningar och publikationer. Dessutom kan andra yrkesmässigt motiverade ändamål stödas.

Stipendier beviljas inte för grundläggande studier, arbetsresor, anskaffning av apparater eller för enbart rekreation. Stipendier beviljas inte retroaktivt för redan utförda eller påbörjade studieresor eller kurser. I den här omgången beviljas inte stipendier för journalistiskt arbete. Arbetsstipendierna för journalistiska artiklar delas ut på våren. Stipendier beviljas inte till studerande. Stipendierna för studerande kan sökas nästa gång på våren 2018.

Läs mer