Jokesin 18 300 euron apuraha Timo Paunoselle

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön 18 300 euron Jokes-apurahan saa tänä vuonna Ilta-Sanomien toimituspäällikkö Timo Paunonen. Apuraha myönnetään Kuka kaivaa pääministerin poliittisen haudan? väitöskirjaan.

Timo Paunonen käsittelee tutkimuksessaan poliitikkojen ja toimittajien välisiä suhteita neljän pääministerin, Harri Holkerin, Esko Ahon, Paavo Lipposen ja Matti Vanhasen aikana. Ajallisesti työ käsittää vuodet 1987–2010.
”Kyse on suomalaisen sodanjälkeisen poliittisen historian suurimmasta murroksesta: politiikkaa ryhdyttiin tekemään julkisuudessa ja osittain julkisuuden ehdoilla. Toisaalta kansalaisten tiedot yhteiskunnasta ovat nykyisin mediavälitteisiä tai median suodattamia: politiikasta muodostuva kuva riippuu paljolti mediaesityksistä tai esiintymisistä”, Paunonen sanoo.

Paunonen kuvaa kehitystä termillä medioituminen. Se on yhteiskunnan valtainstituutioiden, kuten politiikan päätöksenteon, sopeutumista medialogiikkaan, jotta oma asia saataisiin esiin julkisuudessa.

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten toimittajien ja poliitikkojen suhteet ovat kehittyneet ja muuttuneet mediaympäristön murroksessa. Aihetta tarkastellaan pääministereiden julkisuuskuvan kautta. Tutkimuksessa etsitään vastauksia kysymyksiin, miten poliitikkojen ja toimittajien välinen vuorovaikutussuhde muuttui tarkastelujaksolla, oliko politiikan journalismin kriittisyydessä eroja eri pääministereiden aikana ja mikä on julkisuuden vaikutus politiikan päätöksenteossa.

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö on jakanut Jokes-apurahoja vuodesta 1999. Apuraha myönnetään ammatissa toimivan journalistin jatko-opiskeluun, ammattia täydentävään opiskeluun, tutkimustyöhön tai muuhun perusteltuun tarkoitukseen. Jokes jakaa vuosittain satoja apurahoja journalisteille eri tarkoituksiin. Säätiön myöntämät apurahat rahoitetaan Kopiosto-korvauksin, jotka kertyvät kopioidun lehdistöaineiston ns. toissijaisesta käytöstä.